Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 04/02/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Nghĩa Quyền

20/05/1990

Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

2

Nguyễn Đình Cường

13/08/1989

Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

3

Giáp Dương Tuấn

11/03/1988

Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định

PGD NHCSXH huyện Hoài Ân, Bình Định

100.000.000

4

Hồ Văn Thái

15/12/1987

Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

5

Nguyễn Văn Luân

02/10/1990

Hoàng Giang, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

6

Hoàng Đình Hải

05/03/1989

Đồng Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

7

Trương Thị Thúy

19/03/1991

Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

8

Lê Văn Truyền

09/09/1987

Trung Hiệp, Vũng Liêm, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

100.000.000

9

Ngô Thị Hằng

20/04/1983

An Bình, Văn Yên, Yên Bái

PGD NHCSXH huyện Văn Yên, Yên Bái

100.000.000

10

Nguyễn Đăng Nam

06/09/1991

thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

100.000.000

11

Trần Văn Thông

06/12/1988

Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Hội sở NH CSXH tỉnh Quảng Ngãi

100.000.000

12

Nguyễn Văn Dũng

24/12/1992

Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

13

Trương Minh Tuấn

11/07/1985

Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

14

Lê Văn Huấn

10/02/1987

Hoằng Thành, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

15

Nguyễn Thế Tuấn

05/06/1987

Tư Mại, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

16

Lê Trọng Thanh

21/09/1987

Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

17

Trần Quốc Hoàng

22/07/1992

Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

18

Lê Văn Nghị

02/06/1986

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

19

Trần Trọng Luận

20/02/1988

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

20

Nguyễn Văn Ngọ

28/12/1990

An Dương, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

21

Nguyễn Văn Phi

28/11/1992

Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

22

Nguyễn Văn Đoàn

27/12/1989

Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hội sở NH CSXH tỉnh Bình Dương

100.000.000

23

Phan Hữu Lượng

01/07/1987

Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

24

Nguyễn Văn Dương

22/03/1985

Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

25

Nguyễn Văn Thực

12/06/1994

Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

26

Hoàng Văn Tý

10/11/1989

Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

27

Nguyễn Ngọc Tĩnh

23/06/1991

Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

28

Hoàng Văn Sơn

20/05/1990

Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

29

Võ Thành Thái

20/08/1989

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

30

Nguyễn Văn Quý

04/07/1987

Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

31

Nguyễn Nam Sách

26/03/1994

Đậu Liêu, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

100.000.000

32

Nguyễn Văn Đương

10/10/1992

Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

33

Phạm Thế Sơn

19/08/1992

Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

34

Lê Hoàng Anh

10/05/2001

Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

35

Nguyễn Tiến Hoàn

29/05/2001

Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

36

Đậu Xuân Bảo

26/04/2001

Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

37

Hoàng Văn Danh

17/05/1990

Xuân Lộc, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

38

Lê Đình Tới

02/10/1992

Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh, Thanh Hóa

100.000.000

39

Vương Duy Tới

13/11/1997

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

PGD NHCSXH TX. Mỹ Hào, Hưng Yên

100.000.000

40

Lê Đức Trí

09/05/1990

Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

41

Trần Văn Bảo

06/09/1996

Lệ Viễn, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

42

Vũ Văn Dĩnh

17/08/1992

An Bá, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

43

Hoàng Quốc Dũng

10/01/1992

Cư Ewi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

44

An Thế Hai

24/10/1992

Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Miện, Hải Dương

100.000.000

45

Lương Văn Thu

17/10/1983

Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

46

Nguyễn Sĩ Giang

04/04/1984

Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

47

Hoàng Văn Linh

26/05/1998

Minh Tâm, Hớn Quản, Bình Phước

PGD NHCSXH huyện Hớn Quản, Bình Phước

100.000.000

48

Nguyễn Văn Thắng

15/10/1984

Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

100.000.000

49

Sư Hữu Toàn

20/12/1991

Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

100.000.000

50

Bùi Ngọc Anh

20/10/1987

Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu - Nghệ An

100.000.000

51

Lê Khắc Hùng

09/02/1990

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

52

Đoàn Văn Vinh

17/05/1986

Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

53

Trần Văn Tuấn

06/04/1989

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

54

Lê Văn Dương

26/06/1993

Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

55

Trần Đình Chính

23/11/1989

Giang Sơn Đông, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

56

Vũ Quang Tưởng

16/05/1986

Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Bình Giang, Hải Dương

100.000.000

57

Nguyễn Văn Phương

02/09/1989

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

58

Đỗ Xuân Quý

30/11/1988

Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

59

Lê Xuân Điệp

15/12/1990

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

60

Nguyễn Hữu Thái

06/12/1983

Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An

100.000.000

61

Nguyễn Thị Chi

28/01/1984

Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

100.000.000

62

Lưu Hoàng Trọng

14/03/1991

Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

100.000.000

63

Võ Ngọc Kiên

16/01/1988

Tân Lập, huyện Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

64

Lê Văn Dương

12/06/1990

Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

65

Phạm Đình Sang

15/01/1990

Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

66

Giáp Văn Dũng

22/03/1988

Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

67

Trần Đức Tâm

12/08/1988

Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phú Xuyên, Hà Nội

100.000.000

68

Nguyễn Thị Thu Huyền

05/04/1990

Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Binh

PGD NHCSXH huyện Lương Sơn, Hòa Bình

100.000.000

69

Nguyễn Danh Quân

08/06/1989

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

100.000.000

70

Lê Hữu Vũ

24/10/1986

Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

71

Nguyễn Trọng Nam

10/01/1987

Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

72

Nguyễn Văn Đức

02/09/1988

Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

73

Lê Văn Thành

06/06/1987

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

74

Đào Xuân Dũng

25/05/1990

Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

75

Đỗ Văn Đô

18/03/1989

Cẩm Vân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

100.000.000

76

Hoàng Văn Nam

15/12/1991

Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

77

Nguyễn Văn Quốc

06/10/1989

Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

78

Khúc Văn Tuấn

03/10/1985

Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

79

Trần Thanh Phong

16/06/1978

An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri, Bến Tre

100.000.000

80

Nguyễn Văn Tùng

24/05/1990

Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

81

Đinh Hồng Việt

17/08/1991

Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

100.000.000

82

Lê Trọng Hùng

05/09/1991

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

83

Trương Thị Thụy

23/05/1991

Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

84

Trần Văn Lượng

10/08/1990

Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An

100.000.000

85

Nguyễn Xuân Nhâm

07/10/1992

xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

86

Nguyễn Văn Đức

08/05/1990

Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

87

Lê Ngọc Thuấn

18/06/1991

Thiệu Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

88

Lê Huy Hoàng

02/09/1989

Thiệu Duy, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

89

Đỗ Văn Dũng

14/07/1988

Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

90

Phạm Văn Dũng

26/10/1986

Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Gia Lâm, Hà Nội

100.000.000

91

Chu Văn Việt

21/10/1989

An Dương, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

92

Bùi Anh Tuấn

05/01/1984

Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

100.000.000

93

Lê Đức Thiện

01/01/1985

Hoằng Đức, Hoằng Hóa,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

94

Trịnh Ngọc Công

07/09/1987

Định Hưng, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

95

Phạm Văn Khương

17/08/1992

Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

96

Phạm Văn Hiệp

28/04/1992

Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

100.000.000

97

Võ Văn Tuấn

15/08/1992

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

98

Nguyễn Cao Chiến

20/08/1991

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

99

Nguyễn Đình Hoàn

21/01/1985

Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

100

Phạm Bá Duy

18/10/1990

Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng, Thái Bình

100.000.000

101

Nguyễn Hữu Bản

01/09/1986

Đông Xuân, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

102

Lê Bá Hòa

06/09/1985

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

103

Nghiêm Văn Sang

04/05/1985

Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

104

Phạm Xuân Thành

02/08/1988

Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

105

Nguyễn Văn Toàn

22/11/1985

Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

106

Ngô Văn Quyết

11/01/1987

Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ, Hà Nội

100.000.000

107

Nguyễn Văn Yêm

27/07/1986

Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phú Xuyên, Hà Nội

100.000.000

108

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

16/08/1983

Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An

PGD NHCSXH Cần Đước, Long An

100.000.000

109

Nguyễn Thanh Phong

10/03/1990

Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An

100.000.000

110

Nguyễn Công Sáu

07/02/1985

Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

111

Lý Thị Thu Trang

20/12/1988

Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

112

Lê Thị Phương Mỹ

26/03/1991

Đức Thanh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

100.000.000

113

Lê Văn Bình

15/06/1988

Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

114

Đào Quang Công

06/03/1993

Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

115

Chu Trung Nghĩa

16/01/1990

Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

116

Nguyễn Huy Quyền

02/02/1989

Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

117

Nguyễn Đăng Cường

10/03/1985

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng, Hà Nội

100.000.000

118

Nguyễn Phước Hùng

17/03/1987

An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang

PGD NHCSXH huyện Chợ Mới, An Giang

100.000.000

119

Lê Tuấn Anh

08/11/1993

Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

120

Phạm Văn Ny

13/01/1990

Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

121

Trần Xuân Phương

03/04/1987

Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

122

Nguyễn Xuân Tuấn

26/02/1993

Yên Lễ, Như Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

123

Mai Thọ Kiên

02/10/1991

Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

124

Bùi Đức Kiều

09/03/1989

Cẩm Vĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

125

Nguyễn Văn Thành

06/06/1993

Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

126

Nguyễn Hữu Thi

04/04/1986

Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Tiền Hải, Thái Bình

100.000.000

127

Văn Sỹ Tuân

11/08/1991

Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

128

Đào Hữu Thảo

11/11/1991

Tiến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

129

Nguyễn Thị Hà

07/02/1990

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

130

Vũ Đức Thụ

07/08/1992

Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

131

Trương Thế Khải

05/06/1991

Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

132

Hoàng Văn Vương

20/09/1990

Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang, Hải Dương

100.000.000

133

Hoàng Đức Hòa

10/02/1992

Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

134

Đặng Mạnh Tường

02/06/1987

Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

135

Tạ Ngọc Hoàng

02/01/1993

Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

100.000.000

136

Đào Xuân Phước

01/03/1992

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

137

Hoàng Đạt Giới

01/02/1990

Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

138

Nguyễn Mậu Thìn

24/02/1988

Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

139

Trần Xuân Điệp

12/03/1985

Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

140

Phan Song Toàn

01/10/1992

thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

141

Nguyễn Quang Huy

19/05/1983

Hoằng Cát, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

142

Hoàng Danh Bình

16/09/1989

Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

143

Trịnh Đình Tuấn

02/06/1987

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

144

Nguyễn Minh Tiệp

02/11/1989

Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

145

Nguyễn Văn Truyền

03/07/1990

Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

146

Nguyễn Hoàng Công

13/07/1991

Tiến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

147

Lê Duy Khánh

20/05/1987

Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

148

Nguyễn Văn Chung

09/09/1993

Đông Yên, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

149

Vũ Đức Hưng

29/04/1984

An Đồng, An Dương, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện An Dương, Hải Phòng

100.000.000

150

Lê Đình Hoàng

03/09/1992

Thiệu Tiến, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

151

Lê Văn Lương

29/09/1987

Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

152

Nguyễn Đình Luận

15/12/1979

Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

153

Nguyễn Văn Hải

15/10/1982

Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Khánh, Ninh Bình

100.000.000

154

Nghiêm Công Lợi

20/11/1988

Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

155

Phan Xuân Sơn

10/04/1993

Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

156

Nguyễn Văn Huỳnh

01/01/1991

Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình