Thông báo hồ sơ thanh lý hợp đồng và gia hạn thời gian thanh lý hợp đồng đối với người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS gia hạn cư trú

Thời gian qua, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại Hàn Quốc (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng) do chưa có chuyến từ Hàn Quốc về Việt Nam nên phải gia hạn cư trú trong thời gian chờ chuyến bay. Để thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và rút tiền ký quỹ của người lao động thuộc diện này, Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị người lao động chuẩn bị các loại giấy tờ theo quy định của Quyết định 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ (mẫu số 03 – Quyết định 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ)

- Giấy xác nhận kế hoạch về nước của Cơ quan lao động Hàn Quốc cấp cho người lao động, tên tiếng Hàn là: 출국예정사실확인서 hoặc giy tờ khác theo quy định của pháp luật Hàn Quc;

- Bản sao hộ chiếu được chứng thực;

Bên cạnh đó, để chứng minh thời gian cư trú được gia hạn tại Hàn Quốc đề nghị người lao động về nước từ ngày 15/12/2020 nộp bổ sung giấy tờ sau:

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài, tên tiếng Hàn là 외국인 등록 사실 증명서, có đóng dấu hoặc tem dán theo quy định của Hàn Quốc và bản dịch công chứng của Giấy chứng nhận này sau khi người lao động về Việt Nam. Mẫu giấy này người lao động có thể xin cấp tại Cục Xuất nhập cảnh các tỉnh thành phố hoặc tại Ủy ban Phường/xã nơi cư trú tại Hàn Quốc (mẫu kèm theo). Sau khi được gia hạn cư trú, chờ chuyến bay về nước, người lao động cần xin cấp luôn giấy này.

Ngoài giấy Chứng nhận trên, bổ sung bản gốc hoặc bản photo 1 trong các loại giấy tờ sau để xác nhận tính hợp lý của hồ sơ:

+ Giấy thông báo về việc cho phép hoãn thời gian xuất cảnh, tên tiếng Hàn là 출국기한유예 허가 통지서 (mẫu kèm theo);

+ Giấy chứng nhận cấp phép gia hạn cư trú qua ứng dụng điện tử của cơ quan chức năng Hàn Quốc;

+ Bản sao chứng thực Hộ chiếu nếu được gia hạn bằng hình thức dán tem trên hộ chiếu;

- Bản sao Chứng minh thư người nước ngoài nếu được gia hạn cư trú trên chứng minh thư người nước ngoài.

Để đảm bảo căn cứ pháp lý, thuận lợi cho quá trình xử lý hồ sơ ký quỹ nhanh chóng, chính xác, Trung tâm Lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động liên hệ với các cơ quan chức năng Hàn Quốc đề được cung cấp các giấy tờ nêu trên trước khi về nước

Đối với hồ sơ rút tiền ký quỹ của người lao động không thuộc đối tượng gia hạn cư trú để chờ chuyến bay về nước thực hiện theo Quyết định 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thời gian qua, Trung tâm Lao động ngoài nước đã tiếp nhận Hồ sơ rút tiền ký quỹ của người lao động trong đó có người lao động thuộc đối tượng phải gia hạn cư trú để chờ về nước (danh sách kèm theo). Do giấy tờ gia hạn cư trú của người lao động chưa nộp hoặc đã nộp về Trung tâm là các bản đen trắng, bản sao nên chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định thời hạn cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc. Vì vậy, đối với người lao động chưa nộp các giấy tờ gia hạn cư trú đề nghị nộp bổ sung về Trung tâm để hoàn thiện hồ sơ thanh lý, đồng thời Trung tâm Lao động ngoài nước đang phối hợp với các cơ quan liên quan của phía Hàn Quốc kiểm tra xác minh. Sau khi có kết quả xác minh của phía Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ của người lao động đảm bảo theo quy định.

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo./.
Tin khác