Kết quả kỳ kiểm tra tay nghề bổ sung trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020

Ngày 30/10/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kiểm tra tay nghề bổ sung cho những người lao động bị hoãn tham dự kỳ kiểm tra tay nghề trong ngành sản xuất chế tạo (tổ chức từ ngày 04 - 07/8/2020) do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Căn cứ thông báo ngày 25/11/2020 của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả kiểm tra và hướng dẫn những người lao động đạt yêu cầu một số nội dung như sau:

1. Kết quả kiểm tra tay nghề:

         Người lao động xem kết quả thi tại đây.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc:

Người lao động đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tay nghề tự tải và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại đây. 

3. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước đã gửi công văn thông báo và đề nghị Sở Lao động –Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tay nghề bổ sung trong ngành sản xuất chế tạo hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc (nội dung công văn xem tại đây). Đề nghị người lao động thuộc đối tượng nêu trên chủ động liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước