Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 24/11/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

Lý do xin rút tiền ký quỹ

1

Hoàng Văn Tùng

24/10/1993

Quế Sơn - Sơn Động - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động - Bắc Giang

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

2

Hồ Văn Thắng

08/10/1991

Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

3

Nguyễn Duy Nhân

15/10/1983

Thanh Lương - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

4

Nguyễn Anh Tú

24/03/1991

Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

5

Lê Học Long

17/04/1989

Hoằng Thắng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

6

Nguyễn Văn Đảng

04/11/1989

Phương Chiểu - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

Hội sở NH CSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

7

Hồ Đức Bình

07/03/1985

Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

8

Bùi Xuân Thành

06/03/1990

thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

9

Phan Thị Mai

12/06/1989

Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

10

Phạm Văn Vũ

22/12/1989

Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

11

Trần Hoàng Quân

10/02/1991

Mỹ An, Mang Thít, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Mang Thít, Vĩnh Long

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

12

Hà Đức Lâm

22/06/1990

Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

13

Phạm Thừa Quang

26/01/1990

Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

14

Nguyễn Văn Chung

25/08/1989

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

15

Đào Mạnh Ninh

28/12/1991

Đông Vinh, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

16

Võ Ngọc Sáng

20/12/1992

Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

17

Lê Văn Dũng

10/05/1991

Hải Nhân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

PGD NHCSXH Tĩnh Gia, Thanh Hóa

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

18

Lê Thị Phượng

10/10/1984

Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Quế Sơn - Quảng Nam

100.000.000

Chuyển đổi tư cách lưu trú E9 - F6

19

Nguyễn Đức Anh

10/09/1991

Phương Chiểu - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

Hội sở NH CSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

20

Nguyễn Văn Sáng

08/08/1990

Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

21

Nguyễn Việt Ấn

18/04/1985

Tường Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Tam Bình, Vĩnh Long

100.000.000

Chuyển đổi tư cách lưu trú E9 - F6

22

Nguyễn Đức Trọng

31/10/1990

An Đạo, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

Lý do cá nhân

23

Trần Thị Phương Anh

12/11/1988

Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

24

Bùi Đức Sáng

10/10/1989

Hy Cương, Việt Trì, Phú Thọ

Hội sở NH CSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

25

Lê Vân Quý

10/02/1991

Nghi Ân - thành phố Vinh - Nghệ An

Hội sở NH CSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

Lý do cá nhân

26

Nguyễn Trọng Thuyết

20/07/1991

Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

27

Nguyễn Văn Long

10/03/1988

thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

28

Ngô Thị Mai Hiên

16/01/1984

thị trấn Lạt - huyện Tân Kỳ - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ - Nghệ An

100.000.000

Chuyển đổi tư cách lưu trú E9 - E7-F2

29

Phạm Hữu Trí

15/12/1983

Bình An, Thủ Thừa, Long An

PGD NHCSXH huyện Thủ Thừa, Long An

100.000.000

Lý do cá nhân

30

Nguyễn Quốc Hưng

03/08/1983

Phong Thạnh Tây - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

PGD NHCSXH Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

100.000.000

Chuyển đổi tư cách lưu trú E9 - F6

31

Vũ Văn Hải

14/07/1984

Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

32

Trịnh Thị Vân

09/05/1989

Đông Hương - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

Lý do cá nhân

33

Trần Đình Hải

01/02/1985

Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

Lý do cá nhân

34

Hoàng Văn Khải

16/05/1987

Đại Tự, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

100.000.000

Lý do cá nhân

35

Lê Hồng Hào

10/09/1986

Hoằng Long - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

Lý do cá nhân

36

Tống Văn Tuấn

23/10/1983

Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

Lý do cá nhân

37

Thẩm Thanh Truyền

09/04/1984

Hóa Thượng - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

100.000.000

Chuyển đổi tư cách lưu trú E9 - E7-F2

38

Thân Thị Thùy

20/04/1986

Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

Chuyển đổi tư cách lưu trú E9 - F6

39

Lý Hồng Thía

15/09/1987

Khánh Bình, Trần Văn Thời, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

100.000.000

Lý do cá nhân

40

Bùi Danh Lam

22/11/1986

Thanh Lương- Lương Sơn - Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Lương Sơn - Hòa Bình

100.000.000

Lý do cá nhân

41

Bùi Thị Thuyết

27/05/1989

Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

Lý do cá nhân

42

Lê Văn Điều

26/07/1989

Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

43

Lê Đức Minh

18/02/1998

Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn - Hà Nội

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

44

Nguyễn Thị Hồng Ánh

25/07/1986

Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

Lý do cá nhân

45

Phạm Văn Thời

06/12/1992

Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

100.000.000

Lý do cá nhân

46

Nguyễn Thị Phương Anh

23/02/1996

Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

Lý do cá nhân

47

Chu Thị Hồng Lương

20/01/1993

Thanh Hà, Thanh Ba, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ

100.000.000

Lý do cá nhân

48

Đỗ Văn Công

09/02/1990

Hương Sơn - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

100.000.000

Lý do cá nhân

49

Đặng Văn Trưởng

06/03/1988

Đoàn Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

100.000.000

Lý do cá nhân

50

Nguyễn Thị Thùy

13/09/1987

Châu Thôn - Quế Phong - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quế Phong - Nghệ An

100.000.000

Không được nhập cảnh Hàn Quốc

51

Nguyễn Đại Khoa

09/10/1989

Nhân Hoà, Mỹ Hào, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ


Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước