Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 19/11/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ (đồng)

Lý do xin rút tiền ký quỹ

1

Tiêu Viết Vương

18/03/1997

Bình Châu - Bình Sơn - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

2

Lê Phương Nga

22/07/1987

Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

3

Nguyễn Hồng Phong

16/09/1988

Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

4

Đặng Chính Hướng

12/08/1985

Đức Minh, Đăk Mil, Đăk Nông

PGD NHCSXH huyện Đăk Mil, Đăk Nông

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

5

Đào Hữu Quang

16/09/1990

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

6

Nguyễn Đức Việt

06/12/1996

Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh - Nam Định

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

7

Lại Tấn Vương

06/02/1997

Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

Hội sở NH CSXH tỉnh Quảng Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

8

Mai Văn Nguyện

24/02/1996

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

9

Nguyễn Văn Hậu

25/04/2000

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

10

Hoàng Văn Tâm

10/07/1993

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

11

Lê Văn Hùng

15/12/1994

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

12

Dương Anh Tuấn

12/10/2000

Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

13

Nguyễn Viết Hùng

02/02/1988

An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

14

Lê Thanh Lâm

26/12/1991

Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

15

Đậu Văn Thắng

10/11/1990

Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

16

Hoàng Văn Lộc

22/11/1997

Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

17

Lê Văn Duẩn

15/12/2000

Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

18

Nguyễn Xuân Hảo

06/04/1996

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

19

Đặng Văn Phương

10/03/1992

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

20

Trương Thanh Hải

17/12/1987

Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Hội sở NH CSXH tỉnh Quảng Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

21

Nguyễn Văn Cường

04/05/1993

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

22

Nguyễn Tân Kiên

09/07/2000

Tân Phú, Tam Bình, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Tam Bình, Vĩnh Long

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

23

Nguyễn Trọng Thể

20/02/1989

Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

24

Mầu Tiến Tuân

04/12/2000

Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

25

Nguyễn Duy Trường

11/12/2000

Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

26

Huỳnh Thanh Sang

07/05/2000

Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh

PGD NHCSXH huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

27

Nguyễn Hữu Trung

01/11/1997

Long Anh, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

28

Hoàng Văn Chiến

12/06/1991

Phúc Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

29

Lê Xuân Huỳnh

04/09/1994

Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

30

Nguyễn Hữu Hưng

29/09/1997

Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

31

Phạm Hùng Mạnh

30/09/1989

Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

32

Hoàng Ngọc Phong

30/09/1990

Quảng Minh, Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

33

Lê Văn Tuân

20/01/1992

Hoằng Đại, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

34

Lê Văn Huấn

26/10/1992

Long Anh, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

35

Phạm Văn Tùng

30/12/1990

Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

36

Nguyễn Văn Chỉnh

02/01/1988

Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

37

Nguyễn Thành Trung

18/03/1986

Nhơn Hải, Quy Nhơn, Bình Định

Hội sở NH CSXH tỉnh Bình Định

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

38

Đặng Thành Nam

04/01/1995

Trấn Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

39

Trần Văn Lăng

13/10/1994

Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

40

Đào Văn Duy

24/04/1988

Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

41

Vũ Hữu Quân

31/01/1987

Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

42

Võ Đại Thành

01/01/1993

Thủy Tân, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

43

Phạm Văn Thuy

17/03/1992

Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

44

Trần Văn Thi

05/01/1995

Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

Hội sở NH CSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

45

Nông Thị Sao

05/01/1994

An Bá, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

46

Mạc Thị Anh

09/12/1993

Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Thế, Bắc Giang

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

47

Nguyễn Văn Thức

02/10/1997

Tuấn Đạo, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

48

Trần Văn Dũng

31/12/2000

An Dương, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

49

Nguyễn Văn Phương

08/04/1996

Xương Giang, TP. Bắc Giang, Bắc Giang

Hội sở NH CSXH tỉnh Bắc Giang

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

50

Ngô Công Phong

10/01/1994

Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

51

Hoàng Văn Dương

04/04/1996

Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

52

Nguyễn Văn Ngân

24/05/1990

Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

53

Lưu Văn Tam

01/02/1987

Tam Thái, Tương Dương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tương Dương, Nghệ An

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

54

Hồ Văn Đức

10/03/1992

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

55

Trần Văn Hưng

05/08/1993

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

56

Lê Văn Huy

06/02/1992

Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

57

Nguyễn Đình Tuấn

28/08/1993

Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Triệu Phong, Quảng Trị

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

58

Lục Văn Dương

22/03/1995

Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

59

Dương Văn Mạnh

06/08/1999

Kiên Lao, Lục Ngạn, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

60

Đoàn Cảnh Hoan

13/12/2000

Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

61

Nguyễn Văn Hùng

15/04/2000

Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

62

Nguyễn Văn Hướng

10/07/1991

Quỳnh Liên, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

63

Nguyễn Văn Hào

20/06/1998

Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

64

Phan Văn Tài

25/05/1993

Thạnh Phước, Giồng Riềng, Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

65

Nguyễn Đình Cường

20/02/1989

Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

66

Hoàng Đức Thái

04/10/1989

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

Chủ sử dụng hủy HĐLĐ

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước