Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 28/5/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Quốc Dũng

03/02/1974

Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

100.000.000

2

Nguyễn Văn Tú

15/11/1982

Tân Lập - Hữu Lũng - Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

100.000.000

3

Đàm Đức Oánh

04/04/1983

Neo - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

4

Nguyễn Hữu Thuận

21/06/1987

Tăng Nhơn Phú A - quận 9 - tp. Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH quận 9 - Hồ Chí Minh

100.000.000

5

Lê Đình Huy

04/05/1992

Điền Trung - Bá Thước - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước - Thanh Hóa

100.000.000

6

Nguyễn Văn Cường

01/10/1984

thị trấn Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

7

Thái Khắc Cảnh

20/10/1992

Thịnh Thành - Yên Thành - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành - Nghệ An

100.000.000

8

Lại Văn Kha

04/12/1985

Nghĩa Thắng - Nghĩa Hưng - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

100.000.000

9

Nguyễn Tài Tuệ

28/05/1978

Vụ Cầu - Hạ Hòa - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Hạ Hòa - Phú Thọ

100.000.000

10

Trần Đăng Hinh

21/10/1988

Nghĩa Hòa - Lạng Giang - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang - Bắc Giang

100.000.000

11

Nguyễn Văn Trưởng

13/10/1981

Bình Định - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

12

Nguyễn Doãn Phúc

20/10/1992

Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

13

Nguyễn Tiến Đông

31/10/1987

Liêm Túc - Thanh Liêm - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Thanh Liêm - Hà Nam

100.000.000

14

Phạm Văn Quyết

06/12/1991

Phú Hải - Hải Hà - Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Hải Hà - Quảng Ninh

100.000.000

15

Chu Huy Trường

11/08/1991

Hoằng Đạo - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

16

Nguyễn Doãn Vũ

14/04/1993

Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

17

Dương Văn Phán

13/06/1983

Dương Thành - Phú Bình - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Bình - Thái Nguyên

100.000.000

18

Đoàn Văn Hùng

02/02/1987

Vạn Ninh - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

19

Nguyễn Viết Thắng

22/07/1986

Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

20

Nguyễn Đình Tuân

28/02/1987

Vĩnh Lại - Lâm Thao - Phú Thọ

Hội sở NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

21

Trịnh Nguyên Hồng

01/01/1986

Tân Hưng - Lạng Giang - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang - Bắc Giang

100.000.000

22

Phan Văn Huy

07/03/1993

Cẩm Yên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

23

Lưu Minh Tiệp

30/06/1993

Hạ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch - Quảng Bình

100.000.000

24

Nguyễn Đức Tuy

12/10/1989

Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Điện Bàn - Quảng Nam

100.000.000

25

Nguyễn Mạnh Hùng

18/09/1989

Quyết Thắng - Thanh Hà - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Hà - Hải Dương

100.000.000

26

Trần Thị Xuân Hạnh

31/05/1979

Phạm Văn Cội - Củ Chi - tp. Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh

100.000.000

27

Nguyễn Minh Trình

15/01/1990

Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

28

Hồ Thị Thủy Long

14/11/1988

Cương Gián - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

29

Nguyễn Văn Tiền

20/02/1986

Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

100.000.000

30

Trần Thanh Bình

11/08/1983

Hồng Sơn - Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

31

Nguyễn Đăng Linh

22/01/1989

Đức Giang - Vũ Quang - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh

100.000.000

32

Đào Hồng Tuân

24/02/1987

Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn - Hà Nội

100.000.000

33

Trần Minh Trí

17/06/1990

phường 8 - tp. Bến Tre - Bến Tre

Hội sở NHCSXH tỉnh Bến Tre

100.000.000

34

Nguyễn Phi Liệu

09/05/1991

Nghi Vạn - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

35

Nguyễn Văn Phú

12/11/1986

Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức - Hà Nội

100.000.000

36

Nguyễn Văn Thiện

19/01/1983

Hồng Long - Nam Đàn -Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn -Nghệ An

100.000.000

37

Nguyễn Anh Đức

10/02/1986

Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

38

Hoàng Trọng Huấn

18/03/1985

Thủy Biều - Huế - Thừa Thiên Huế

Hội sở NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế

100.000.000

39

Nguyễn Tiến Công

19/11/1983

Hiên Vân - Tiên Du - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Tiên Du - Bắc Ninh

100.000.000

40

Trương Việt Đoàn

01/01/1987

Bình Thành - Phụng Hiệp - Hậu Giang

PGD NHCSXH huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

100.000.000

41

Trịnh Xuân Quyết

28/08/1989

Nhơn Hội - Quy Nhơn - Bình Định

Hội sở NHCSXH tỉnh Bình Định

100.000.000

42

Cao Văn Cường

04/06/1987

Diễn Bích - Diễn Châu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu - Nghệ An

100.000.000

43

Nguyễn Trường Bá

24/09/1988

Tân Hội - Tân Hiệp - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Hiệp - Kiên Giang

100.000.000

44

Nguyễn Thị Hương

09/09/1992

Hưng Tây - Hưng Nguyên - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

100.000.000

45

Lê Văn Ánh

25/05/1981

Bình Nghĩa - Bình Lục - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục - Hà Nam

100.000.000

46

Đỗ Văn Thắng

09/11/1988

Vũ Sơn - Kiến Xương - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương - Thái Bình

100.000.000

47

Trịnh Thúc Dũng

07/12/1987

Cẩm Yên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

48

Nguyễn Văn Hạnh

29/09/1983

Cẩm Yên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

49

Trần Đức Lưu

06/07/1988

Hòa Mục - Chợ Mới - Bắc Kạn

PGD NHCSXH huyện Chợ Mới - Bắc Kạn

100.000.000

50

Lưu Đức Phong

17/12/1989

Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

51

Nguyễn Văn Mão

07/10/1987

Yên Giả - Quế Võ - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ - Bắc Ninh

100.000.000

52

Đặng Văn Quý

03/06/1983

Cao Xá - Lâm Thao - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao - Phú Thọ

100.000.000

53

Trần Quang Vinh

06/09/1987

Eana - Krông Ana - Đăk Lăk

PGD NHCSXH huyện Krông Ana - Đăk Lăk

100.000.000

54

Nguyễn Đăng Long

28/09/1990

Hiên Vân - Tiên Du - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Tiên Du - Bắc Ninh

100.000.000

55

Bùi Ngọc Quý

27/04/1982

Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh

Hội sở NHCSXH tỉnh Quảng Ninh

100.000.000

56

Đỗ Đức Cảnh

21/12/1989

Hai Bà Trưng - Phủ Lý - Hà Nam

Hội sở NHCSXH tỉnh Hà Nam

100.000.000

57

Trần Văn Tùng

02/06/1982

Đức Tùng - Đức Thọ - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

100.000.000

58

Nguyễn Hồng Thái

06/06/1992

Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Quế Sơn - Quảng Nam

100.000.000

59

Nguyễn Văn Hiển

21/12/1989

Nghĩa Đạo - Thuận Thành - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

100.000.000

60

Lê Quang Đạt

20/06/1990

Tân Lãng - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

61

Đỗ Minh Thắng

18/02/1987

Tam Phước - Phú Ninh - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Phú Ninh - Quảng Nam

100.000.000

62

Hoàng Thế Yên

02/05/1988

Hồng Châu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc

100.000.000

63

Vũ Văn Chuyền

18/08/1993

Nam Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh

PGD NHCSXH thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

100.000.000

64

Phạm Công Tùng

18/07/1992

Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Đông Triều - Quảng Ninh

100.000.000

65

Nguyễn Trọng Thùy

26/09/1988

Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

66

Lê Hoàng Anh

08/12/1985

Thạnh Đông - Tân Hiệp - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Hiệp - Kiên Giang

100.000.000

67

Nguyễn Duyên Tuấn

15/09/1983

Nhân Thịnh - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

68

Nguyễn Văn Tuất

26/02/1990

Quỳnh Phú - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

69

Phạm Văn Quân

08/02/1992

Đông Phú - Lục Nam - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam - Bắc Giang

100.000.000

70

Trịnh Văn Tâm

05/05/1984

Nga Giáp - Nga Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

71

Hồ Chí Cường

07/08/1990

An Bình - Rạch Giá - Kiên Giang

Hội sở NHCSXH tỉnh Kiên Giang

100.000.000

72

Nguyễn Văn Thắng

18/11/1984

Ninh Xá - Thuận Thành - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

100.000.000

73

Nguyễn Văn Vũ

07/02/1993

Nhân Nghĩa - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

74

Cao Mạnh Cường

25/08/1985

Cao Xá - Lâm Thao - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao - Phú Thọ

100.000.000

75

Phạm Mạnh Hoàn

31/05/1984

Quang Trung - Tứ Kỳ - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

100.000.000

76

Linh Văn Chung

23/01/1989

Hòa Lạc - Hữu Lũng - Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

100.000.000

77

Trần Văn Năm

05/03/1986

Hương Nha - Tam Nông - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Tam Nông - Phú Thọ

100.000.000

78

Phan Hữu Nhật Tân

13/07/1987

Ông Ích Khiêm - Thuận Thành - Thừa Thiên Huế

Hội sở NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế

100.000.000

79

Thái Thị Nhung

20/12/1982

Đa Kai - Đức Linh - Bình Thuận

PGD NHCSXH huyện Đức Linh - Bình Thuận

100.000.000

80

Bùi Thị Khánh

10/02/1993

Viên Thành - Yên Thành - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành - Nghệ An

100.000.000

81

Nguyễn Trọng Đại

25/05/1988

Phú Túc - Phú Xuyên - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phú Xuyên - Hà Nội

100.000.000

82

Hoàng Hữu Tùng

26/03/1985

Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Hội sở NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc

100.000.000

83

Trịnh Văn Hiến

16/11/1983

Ninh Thành - Ninh Giang - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang - Hải Dương

100.000.000

84

Võ Thanh Tâm

13/11/1989

Quế Long - Quế Sơn - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Quế Sơn - Quảng Nam

100.000.000

85

Nguyễn Viết Trí

10/10/1978

Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

86

Huỳnh Thị Thủy

09/09/1987

Mỹ Thạnh An - Bến Tre - tỉnh Bến Tre

Hội sở NHCSXH tỉnh Bến Tre

100.000.000

87

Phùng Thị Thanh

03/12/1987

Đức Thắng - Tiên Lữ - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Tiên Lữ - Hưng Yên

100.000.000

88

Nguyễn Xuân Dục

18/07/1989

Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

89

Cao Thọ Thuận

27/06/1984

thị trấn Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Gia Lộc - Hải Dương

100.000.000

90

Trần Quốc Việt

14/11/1988

Mỹ Thuận - Mỹ Lộc - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc - Nam Định

100.000.000

91

Tăng Xuân Đủ

17/04/1985

Gia Tân - Gia Lộc - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Gia Lộc - Hải Dương

100.000.000

92

Nguyễn Anh Tuấn

26/12/1983

Sơn Vy - Lâm Thao - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao - Phú Thọ

100.000.000

93

Nguyễn Văn Toản

26/04/1985

Lang Sơn - Hạ Hòa - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Hạ Hòa - Phú Thọ

100.000.000

94

Nguyễn Văn Thụ

28/09/1989

Nam Đồng - Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Hội sở NHCSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

95

Nguyễn Thanh Lâm

19/06/1984

Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Triệu Phong - Quảng Trị

100.000.000

96

Nguyễn Quang Bách

01/10/1982

Trịnh Xá - Phủ Lý - Hà Nam

Hội sở NHCSXH tỉnh Hà Nam

100.000.000

97

Nguyễn Văn Lộc

11/09/1985

Hưng Đông - Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

98

Trần Ngọc Tuấn

04/05/1985

Quế Thuận - Quế Sơn - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Quế Sơn - Quảng Nam

100.000.000

99

Nguyễn Hữu Tính

15/11/1982

Diễn Tháp - Diễn Châu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu - Nghệ An

100.000.000

100

Nguyễn Thanh Sơn

10/10/1983

Đa Phước Hội - Mỏ Cày Nam - Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre

100.000.000

101

Nguyễn Đức Chỉnh

20/05/1989

Trung Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Lương Sơn - Hòa Bình

100.000.000

102

Mai Văn Thắng

02/09/1983

Xuân Liên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

103

Hoàng Văn Điệp

15/04/1987

Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

104

Lô Thị Ly

07/07/1993

Thạch Giám - Tương Dương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tương Dương - Nghệ An

100.000.000

105

Bùi Văn Bản

20/02/1985

Bình Châu - Bình Sơn - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

100.000.000

106

Đặng Duy Trường

06/06/1984

Phúc Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn - Nghệ An

100.000.000

107

Phùng Văn Bằng

15/07/1983

Quảng Tiến - Sầm Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

108

Đặng Văn Quý

05/06/1988

Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang

PGD NHCSXH huyện Quản Bạ - Hà Giang

100.000.000

109

Phùng Viết Linh

02/05/1988

Khuyến Nông - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

110

Phạm Đoàn Ninh

15/06/1985

Sông Bằng - Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

Hội sở NHCSXH tỉnh Cao Bằng

100.000.000

111

Đào Xuân Huỳnh

15/09/1985

Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ - Hà Nội

100.000.000

112

Phan Xuân Phúc

18/07/1989

Đông Minh - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

113

Võ Quang Lệ

30/12/1989

Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

114

Lê Duy Huấn

22/01/1993

Hoằng Anh - Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Hội sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

115

Lê Văn Hùng

24/06/1985

Đông Minh - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

116

Lê Thái Mạnh

03/12/1988

Hưng Phúc - Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

117

Nguyễn Văn Đức

10/03/1991

Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

118

Võ Minh Toàn

19/04/1992

Thiên Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

100.000.000

119

Đỗ Hồng Quang

11/09/1986

Hương Lung - Cẩm Khê - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

100.000.000

120

Trần Văn Sơn

01/10/1982

Tân Phước Khánh - Tân Uyên - Bình Dương

PGD NHCSXH thị xã Tân Uyên - Bình Dương

100.000.000

121

Trịnh Văn Biên

16/03/1986

Hải Phong - Hải Hậu - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Hải Hậu - Nam Định

100.000.000

122

Vũ Văn An

07/08/1990

Thiệu Trung - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

123

Đỗ Văn Phi

01/03/1986

An Ninh - Quỳnh Phụ - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình

100.000.000

124

Nguyễn Phú Tuân

12/09/1989

Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

125

Đinh Việt Trung

21/10/1989

Yên Phương - Ý Yên - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên - Nam Định

100.000.000

126

Nguyễn Đình Hải

28/08/1988

Thanh Giang - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

127

Nguyễn Đắc Chung

01/08/1981

Hoằng Đại - Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Hội sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

128

Khổng Tiến Dũng

08/05/1989

Cao Phong - Sông Lô - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc

100.000.000

129

Hoàng Bá Đồng

11/02/1976

Trung Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

100.000.000

130

Hoàng Văn Hải

12/01/1985

Yên Trị - Ý Yên - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên - Nam Định

100.000.000

131

Nguyễn Thế Công

22/08/1989

Kiền Bái - Thủy Nguyên - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

100.000.000

132

Nguyễn Văn Luân

05/12/1989

Nam Thái - An Biên - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện An Biên - Kiên Giang

100.000.000

133

Nguyễn Duy Thành

21/05/1984

Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

100.000.000

134

Phan Nhữ Lộc

10/10/1988

Phước Hưng - Tuy Phước - Bình Định

PGD NHCSXH huyện Tuy Phước - Bình Định

100.000.000

135

Trần Quốc Đại

21/06/1982

Phủ Lý - Phú Lương - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Lương - Thái Nguyên

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước