Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 22/5/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Đào Văn Mạnh

20/11/1986

Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ - Bắc Ninh

100.000.000

2

Lê Văn Vũ

07/06/1988

Dân Lý - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

3

Trần Phúc

10/11/1979

Tịnh Kỳ - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

100.000.000

4

Nguyễn Đình Tiến

09/09/1987

thị trấn Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

5

Nguyễn Văn Cường

17/03/1989

Vĩnh Lạc - Rạch Giá - Kiên Giang

Hội sở NHCSXH tỉnh Kiên Giang

100.000.000

6

Lê Văn Yên

20/09/1984

Dliêya - Krông Năng - Đăk Lăk

PGD NHCSXH huyện Krông Năng - Đăk Lăk

100.000.000

7

Nguyễn Chí Chung

04/05/1992

Lệ Mỹ - Phù Ninh - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh - Phú Thọ

100.000.000

8

Bùi Thanh Tùng

01/10/1983

Thịnh Lang - tp. Hòa Bình - Hòa Bình

Hội sở NHCSXH tỉnh Hòa Bình

100.000.000

9

Nguyễn Văn Xuân

17/09/1989

Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Đông Triều - Quảng Ninh

100.000.000

10

Hoàng Văn Thành

27/10/1988

Hòa Lâm - Ứng Hòa - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ứng Hòa - Hà Nội

100.000.000

11

Trần Công Sỹ

20/11/1988

Trù Sơn - Đô Lương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương - Nghệ An

100.000.000

12

Nguyễn Thị Thu Hiền

28/09/1991

Hùng Lô - Việt Trì - Phú Thọ

Hội sở NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

13

Nguyễn Hữu Tuyên

24/09/1991

An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức - Hà Nội

100.000.000

14

Đoàn Thị Vân

19/03/1993

Xá Lượng - Tương Dương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tương Dương - Nghệ An

100.000.000

15

Vương Văn Thắng

14/04/1988

Minh Tân - Nam Sách - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách - Hải Dương

100.000.000

16

Nguyễn Trường Trung

01/05/1985

Hoàng Ninh - Việt Yên - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên - Bắc Giang

100.000.000

17

Lại Thế Doanh

28/10/1986

Hải Trung - Hải Hậu - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Hải Hậu - Nam Định

100.000.000

18

Đinh Văn Trường

10/09/1990

Yên Ninh - Yên Khánh - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Khánh - Ninh Bình

100.000.000

19

Lê Quang Đạm

29/01/1977

Đông Minh - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

20

Đặng Quang Dũng

10/11/1983

Ích Hậu - Lộc Hà - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

100.000.000

21

Nguyễn Thị Dung

10/10/1985

Giang Sơn Tây - Đô Lương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương - Nghệ An

100.000.000

22

Trần Trọng Tiệp

20/01/1990

Tứ Liên - Ba Đình - Tây Hồ - Hà Nội

PGD NHCSXH quận Ba Đình - Tây Hồ - Hà Nội

100.000.000

23

Phan Thanh Toàn

25/10/1981

Vĩnh Mỹ A - Hòa Bình - Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Hòa Bình - Bạc Liêu

100.000.000

24

Bùi Xuân Chuyền

09/11/1989

Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

100.000.000

25

Dương Hoài Bảo

23/01/1982

An Hiệp - Ba Tri - Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri - Bến Tre

100.000.000

26

Nguyễn Cảnh Long

08/09/1982

thị trấn Tân Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ - Nghệ An

100.000.000

27

Nguyễn Anh Ngọc

24/04/1984

Phú Xuân - tp.Thái Bình -Thái Bình

Hội sở NHCSXH tỉnh Thái Bình

100.000.000

28

Trần Văn Trung

26/09/1982

Mân Thái - Sơn Trà - Đà Nẵng

PGD NHCSXH quận Sơn Trà - Đà Nẵng

100.000.000

29

Nguyễn Thanh Vũ

08/09/1983

Ái Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Đại Lộc - Quảng Nam

100.000.000

30

Lê Bá Báu

03/03/1980

Định Bình - Yên Định - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định - Thanh Hóa

100.000.000

31

Cao Xuân Tuấn

14/11/1986

Thất Hùng - Kinh Môn - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Kinh Môn - Hải Dương

100.000.000

32

Nguyễn Ngọc Đô

01/05/1992

thị trấn An Lão - An Lão - Bình Định

PGD NHCSXH huyện An Lão - Bình Định

100.000.000

33

Nguyễn Trọng Giang

03/05/1983

Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Yên Phong - Bắc Ninh

100.000.000

34

Trần Văn Đá

09/02/1982

Long Sơn - Minh Long - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Minh Long - Quảng Ngãi

100.000.000

35

Nguyễn Văn Công

27/07/1986

Vạn Ninh - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

36

Nguyễn Văn Phi

15/11/1990

Bình Nghĩa - Bình Lục - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục - Hà Nam

100.000.000

37

Hoàng Văn Hùng

26/06/1981

Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng - Hà Nội

100.000.000

38

Đoàn Ngọc Chung

26/11/1988

Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ

Hội sở NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

39

Nguyễn Văn Hào

25/05/1984

Tam Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn - Nghệ An

100.000.000

40

Hoàng Hữu Lợi

13/08/1985

Cảnh Thụy - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

41

Nguyễn Hữu Tú

28/04/1990

Hưng Nam - Gò Quao - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Gò Quao - Kiên Giang

100.000.000

42

Trần Danh Hoàng

05/07/1988

Thạch Bình - tp. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Hội sở NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

43

Trần Ngọc Mạnh

29/09/1992

Các Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa

100.000.000

44

Đỗ Văn Hưng

14/05/1986

Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

45

Trương Hoàng Anh Khoa

08/09/1986

Hậu Nghĩa - Đức Hòa - Long An

PGD NHCSXH huyện Đức Hòa - Long An

100.000.000

46

Lê Văn Thắng

18/07/1978

Thanh Hưng - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

47

Nguyễn Văn Hưng

27/12/1992

Tân Cương - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

100.000.000

48

Nguyễn Quốc Lộc

14/01/1985

Quảng Thọ -Quảng Xương - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

100.000.000

49

Hà Văn Đin

20/02/1978

Thủy Tân - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

100.000.000

50

Đào Anh Tuấn

17/06/1986

thị trấn Thanh Ba - Thanh Ba - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba - Phú Thọ

100.000.000

51

Lâm Quang Nhất

09/10/1982

Tịnh Bắc - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

100.000.000

52

Lê Đình Khảm

28/09/1981

Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ

Hội sở NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

53

Lương Văn Ngọc

01/10/1984

Quyết Tiến - Kiến Xương - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương - Thái Bình

100.000.000

54

Hồ Sỹ Tâm

15/05/1987

Quỳnh Hậu - Quỳnh Lưu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

100.000.000

55

Lê Đăng Quang

27/12/1984

Trung Chính - Nông Cống - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống - Thanh Hóa

100.000.000

56

Lê Dân An

01/03/1989

Mỹ Thành Nam - Cai Lậy - Tiền Giang

PGD NHCSXH huyện Cai Lậy - Tiền Giang

100.000.000

57

Nguyễn Tường Duy

10/10/1983

Thủy Liễu - Gò Quao - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Gò Quao - Kiên Giang

100.000.000

58

Hoàng Văn Kiểm

24/02/1980

Vạn Ninh - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

59

Trương Văn Hiếu

19/05/1987

Tân Hòa - Phú Bình - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Bình - Thái Nguyên

100.000.000

60

Trần Văn Tráng

24/07/1985

Lê Hồng Phong - Phủ Lý - Hà Nam

Hội sở NHCSXH tỉnh Hà Nam

100.000.000

61

Phạm Văn Thu

01/05/1983

Quỳnh Tam - Quỳnh Lưu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

100.000.000

62

Trương Văn Tâm

20/08/1983

Xuân Khê - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

63

Huỳnh Thanh Sang

11/05/1984

Phú Đức - Châu Thành - Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Châu Thành - Bến Tre

100.000.000

64

Nguyễn Thanh Vũ

11/10/1984

Phước Tuy - Cần Đước - Long An

PGD NHCSXH huyện Cần Đước - Long An

100.000.000

65

Nguyễn Tiến Cao

03/03/1986

Yên Giả - Quế Võ - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ - Bắc Ninh

100.000.000

66

Lê Hải Thông

13/12/1982

Hoằng Long - tp.Thanh Hóa - Thanh Hóa

Hội sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

67

Triệu Quang Tuấn

25/05/1979

Hoằng Tân - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

68

Nguyễn Thanh Hải

10/10/1988

Eakmut - Eakar - Đăk Lăk

PGD NHCSXH huyện Eakar - Đăk Lăk

100.000.000

69

Nguyễn Huy Từ

11/11/1984

Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

100.000.000

70

Võ Quốc Tuấn

08/02/1984

Thanh Tân - Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

100.000.000

71

Kiều Văn Hoàng

17/11/1987

Vĩnh Lại - Lâm Thao - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao - Phú Thọ

100.000.000

72

Nguyễn Đình Quý

21/03/1983

Liên Hà - Đan Phượng - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng - Hà Nội

100.000.000

73

Vương Trí Kiên

19/10/1981

Cộng Hòa - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

74

Phạm Ngọc Duy

20/06/1989

Bình Dương - Đông Triều - Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Đông Triều - Quảng Ninh

100.000.000

75

Hồ Văn Khoa

01/10/1986

Cương Gián - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

76

Nguyễn Xuân Trường

18/04/1985

Văn Hán - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

100.000.000

77

Nguyễn Phi Vân

20/04/1991

Tam Phước - Phú Ninh - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Phú Ninh - Quảng Nam

100.000.000

78

Hoàng Văn Đoàn

01/06/1982

Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Hội sở NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc

100.000.000

79

Tạ Văn Điệp

10/09/1990

Hưng Lĩnh - Hưng Nguyên - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

100.000.000

80

Nguyễn Văn Tuân

23/10/1980

Quảng Tâm - tp.Thanh Hóa - Thanh Hóa

Hội sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

81

Nguyễn Hoài Nhân

13/05/1988

Hưng Nhượng - Giồng Trôm - Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm - Bến Tre

100.000.000

82

Nguyễn Thế Quỳnh

15/12/1993

Tràng An - Bình Lục - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục - Hà Nam

100.000.000

83

Trần Văn Nguyên

22/11/1984

Cửa Bắc - tp.Nam Định - Nam Định

Hội sở NHCSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

84

Trần Văn Dần

02/02/1986

Hưng Lợi - Hưng Nguyên - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

100.000.000

85

Nguyễn Viết Đa

22/07/1987

Thạch Hải - Thạch Hà - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

100.000.000

86

Lê Đức Quân

26/10/1989

Cốc San - Bát Xát - Lào Cai

PGD NHCSXH huyện Bát Xát - Lào Cai

100.000.000

87

Văn Viết Toàn

20/07/1986

Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

88

Hoàng Thị Yến

10/10/1989

Phúc Thuận - Phổ Yên - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phổ Yên - Thái Nguyên

100.000.000

89

Phạm Tiến Ngọc

07/09/1981

Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hội sở NHCSXH tỉnh Quảng Ninh

100.000.000

90

Phạm Văn Hiệp

25/10/1984

Tứ Minh - tp. Hải Dương - Hải Dương

Hội sở NHCSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

91

Mã Thị Túy Hồng

24/07/1982

Châu Phú A - Châu Đốc - An Giang

PGD NHCSXH thành phố Châu Đốc - An Giang

100.000.000

92

Nguyễn Đức Sơn

03/03/1984

Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

93

Lê Tùng Anh

21/12/1990

Trường Yên - Hoa Lư - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư - Ninh Bình

100.000.000

94

Hoàng Văn Tôn

05/03/1992

Xương Lâm - Lạng Giang - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang - Bắc Giang

100.000.000

95

Đỗ Thị Lịch

06/10/1980

Liên Hà - Đông Anh - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh - Hà Nội

100.000.000

96

Đàng Thị Xuân Sáng

15/04/1988

Phước Hữu - Ninh Phước - Ninh Thuận

PGD NHCSXH huyện Ninh Phước - Ninh Thuận

100.000.000

97

Trần Ngọc Dương

22/04/1989

Lệ Mỹ - Phù Ninh - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh - Phú Thọ

100.000.000

98

Lương Công Trung

15/11/1984

Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

100.000.000

99

Đỗ Văn Nam

06/04/1989

Phương Định - Trực Ninh - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh - Nam Định

100.000.000

100

Hứa Thị Huệ Thư

15/05/1986

Ngọc Châu - tp.Hải Dương - Hải Dương

Hội sở NHCSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

101

Nguyễn Văn Phượng

19/05/1989

Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

102

Nguyễn Văn Sơn

28/10/1984

Tân Dân - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

103

Nguyễn Huy Hùng

05/02/1990

Phúc Thọ - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

104

Cao Tiến Dũng

23/04/1989

Hùng Lô - Việt Trì - Phú Thọ

Hội sở NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

105

Hoàng Thị Thảo

10/06/1986

Tân Dân - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước