Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 22/5/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Ngày nhận hồ sơ

1

Nông Chuyên Chính

01/11/1980

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc và Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

24/4/2019

2

Trần Túc Xuyên

06/07/1987

Thiếu Hộ chiếu gốc

23/4/2019

3

Trịnh Thúc Dũng

07/12/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

23/4/2019

4

Trần Văn Tùng

02/06/1982

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

22/4/2019

5

Đặng Văn Quý

03/06/1983

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

23/4/2019

6

Nguyễn Văn Hiển

21/12/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

23/4/2019

7

Nguyễn Hồng Thái

06/06/1992

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

23/4/2019

8

Nguyễn Văn Thắng

18/11/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

23/4/2019

9

An Đức Thiên

16/07/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

22/4/2019

10

Lê Văn Bình

17/07/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu (48 trang)

22/4/2019

11

Nguyễn Minh Phụng

01/01/1989

Thiếu Hộ chiếu gốc

22/4/2019

12

Phan Hữu Nhật Tân

13/07/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

22/4/2019

13

Trần Văn Năm

05/03/1986

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

22/4/2019

14

Nguyễn Trọng Đại

25/05/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

22/4/2019

15

Huỳnh Thị Thủy

09/09/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

22/4/2019

16

Nguyễn Trường Xuân

23/06/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc

22/4/2019

17

Trần Xuân Trường

19/09/1990

Thiếu Hộ chiếu gốc

22/4/2019

18

Tăng Xuân Đủ

17/04/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

23/4/2019

19

Nguyễn Anh Tuấn

26/12/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

22/4/2019

20

Trần Quốc Việt

14/11/1988

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

22/4/2019

21

Vũ Văn An

07/08/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

22/4/2019

22

Nguyễn Hữu Tính

15/11/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

22/4/2019

23

Hồng Văn Minh

05/09/1980

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

23/4/2019

24

Phan Văn Tuyên

18/10/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

22/4/2019

25

Nguyễn Văn Hùng

05/02/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người đi làm việc tại Hàn Quốc

22/4/2019

26

Nguyễn Văn Huyến

01/05/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

22/4/2019

27

Trần Văn Thành

25/06/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

23/4/2019

28

Hoàng Anh

20/11/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu (48 trang); Thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

22/4/2019

29

Nguyễn Văn Hồng

12/08/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

23/4/2019

30

Nguyễn Văn Long

06/07/1992

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

22/4/2019

31

Vũ Văn Vinh

26/07/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

22/4/2019

32

Trương Công Danh

23/10/1998

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

22/4/2019


* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 19/4/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước