Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 27/05/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Ngày nhận hồ sơ

1

Trịnh Xuân Quyết

28/08/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

05/06/2019

2

Lê Quang Đạt

20/06/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

05/06/2019

3

Nguyễn Văn Vũ

07/02/1993

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

05/06/2019

4

Linh Văn Chung

23/01/1989

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

05/06/2019

5

Lương Mạnh Chung

22/10/1982

Thiếu Hộ chiếu gốc

05/06/2019

6

Võ Thanh Tâm

13/11/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

05/06/2019

7

Trần Văn Sơn

04/10/1982

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

05/06/2019

8

Trần Đức Kiên

08/04/1984

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

05/06/2019

9

Nguyễn Thanh Sơn

10/10/1983

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

05/06/2019

10

Nguyễn Tá Cường

29/12/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

05/06/2019

11

Đoàn Thị Ngọc Phương

10/10/1989

Thiếu Hộ chiếu gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu (48 trang)

05/06/2019

12

Nguyễn Hữu Hậu

27/07/1988

Thiếu Hộ chiếu gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu (48 trang)

05/06/2019

13

Nguyễn Thị Loan

26/02/1988

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

05/06/2019

14

Nguyễn Mạnh Dũng

30/12/1990

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

05/06/2019

15

Nguyễn Xuân Ái

08/10/1979

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

05/06/2019

16

Trương Quang Hiếu

13/08/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

05/06/2019

17

Nguyễn Thị Phương Oanh

25/04/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

05/06/2019

18

Trần Huynh Đệ

01/12/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

05/06/2019

19

Nguyễn Đức Huy

08/07/1981

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

05/06/2019

20

Trần Đệ Huynh

01/12/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

05/06/2019* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 19/4/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước