Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 16/05/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Ngày nhận hồ sơ

1

Nguyễn Quốc Khánh

01/09/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

04/11/2019

2

Lưu Huy Vui

04/03/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/11/2019

3

Nguyễn Hữu Tú

28/04/1990

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

04/10/2019

4

Trần Ngọc Mạnh

29/09/1992

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

04/10/2019

5

Phạm Viết Long

03/03/1988

Thiếu Hộ chiếu bản gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/10/2019

6

Trương Hoàng Anh Khoa

08/09/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/11/2019

7

Đỗ Văn Hưng

14/05/1986

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

04/10/2019

8

Nguyễn Hữu Tuấn

20/05/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Hộ chiếu gốc

04/11/2019

9

Lê Đình Khảm

28/09/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/11/2019

10

Lâm Quang Nhất

09/10/1982

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/10/2019

11

Lương Văn Ngọc

01/10/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/10/2019

12

Huỳnh Thanh Sang

11/05/1984

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

04/11/2019

13

Nguyễn Đức Sơn

03/03/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/10/2019

14

Triệu Quang Tuấn

25/05/1979

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/10/2019

15

Phạm Mạnh Hoàn

31/05/1984

Thiếu Hộ chiếu bản gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/10/2019

16

Trần Quốc Đại

21/06/1982

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

04/10/2019

17

Đỗ Lê Văn Vũ

25/04/1992

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/10/2019

18

Hoàng Văn Linh

25/12/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/11/2019

19

Đào Xuân Hợi

02/05/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/10/2019

20

Bùi Thị Thu Hiền

19/04/1981

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

04/10/2019

21

Lê Quang Trung

05/04/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/10/2019

22

Trương Thành An

15/03/1992

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

04/10/2019

23

Bùi Văn Tứ

08/08/1979

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

04/11/2019


* Lưu ý: Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 19/4/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

* Lưu ý: Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước