Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 15/5/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Văn Dũng

05/04/1985

Minh Khai - Vũ Thư - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư - Thái Bình

100.000.000

2

Đường Minh Việt

22/08/1987

Trung Nguyên - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc

100.000.000

3

Trương Thị Thanh Tú

24/10/1983

phường 3 - tp.Cao Lãnh - Đồng Tháp

Hội sở NHCSXH tỉnh Đồng Tháp

100.000.000

4

Nguyễn Anh Tuấn

20/07/1984

Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch - Quảng Bình

100.000.000

5

Phạm Hữu Tiến

09/05/1993

An Ngãi Trung - Ba Tri - Bến Tre

Hội sở NHCSXH tỉnh Bến Tre

100.000.000

6

Nguyễn Thị Thu Trang

13/04/1985

Nghi Hải - Cửa Lò - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Cửa Lò - Nghệ An

100.000.000

7

Nguyễn Văn Tuân

01/11/1985

Việt Hùng - Quế Võ - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ - Bắc Ninh

100.000.000

8

Nguyễn Ngọc Đạt

02/03/1992

Trung Hạ - Quan Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

9

Đào Văn Thức

06/01/1991

Sông Khoai - Quảng Yên - Quảng Ninh

PGD NHCSXH thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

100.000.000

10

Phạm Thị Hoa

15/02/1992

Đài Xuyên - Vân Đồn - Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

100.000.000

11

Nhữ Đình Nam

25/08/1988

Thái Học - Bình Giang - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Bình Giang - Hải Dương

100.000.000

12

Nguyễn Trọng Giang

16/04/1986

Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

13

Vũ Chí Hiếu

06/11/1986

Liên Hoa - Phù Ninh - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh - Phú Thọ

100.000.000

14

Nguyễn Văn Thi

01/10/1987

Đào Viên - Quế Võ - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ - Bắc Ninh

100.000.000

15

Trịnh Xuân Bình

01/08/1980

Trần Quang Khải - tp. Nam Định - Nam Định

Hội sở NHCSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

16

Nguyễn Xuân Thủy

20/07/1986

Duyên Hải - tp.Lào Cai - Lào Cai

Hội sở NHCSXH tỉnh Lào Cai

100.000.000

17

H' Nget Ông

10/12/1988

Đăk Nuê - Lăk - Đăk Lăk

PGD NHCSXH huyện Lăk - Đăk Lăk

100.000.000

18

Nguyễn Đức Diên

17/02/1986

Cẩm Yên - Thạch Thất - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất - Hà Nội

100.000.000

19

Nguyễn Sinh Nhật

20/04/1989

Bản Nguyên - Lâm Thao - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao - Phú Thọ

100.000.000

20

Hà Xuân Hùng

12/07/1986

thị trấn Đak Đoa - Đak Đoa - Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Đak Đoa - Gia Lai

100.000.000

21

Nguyễn Xuân Quyết

02/10/1991

Nghĩa An - Nam Trực - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực - Nam Định

100.000.000

22

Phạm Văn Việt

09/10/1983

thị trấn Tân Hiệp - Tân Hiệp - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Hiệp - Kiên Giang

100.000.000

23

Hoàng Tuấn Vinh

23/09/1988

Nam Toàn - Nam Trực - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực - Nam Định

100.000.000

24

Phan Văn Nhịp

21/05/1991

Hoài Hảo - Hoài Nhơn - Bình Định

PGD NHCSXH huyện Hoài Nhơn - Bình Định

100.000.000

25

Nguyễn Thị Oanh

29/12/1992

Thái Đào - Lạng Giang - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang - Bắc Giang

100.000.000

26

Tống Đức Chí

22/07/1981

Thống Nhất - tp.Nam Định - Nam Định

Hội sở NHCSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

27

Phạm Viết Hiếu

29/08/1989

Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương - Nghệ An

100.000.000

28

Đồng Văn Thiện

06/10/1987

Nghĩa Hòa - Lạng Giang - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang - Bắc Giang

100.000.000

29

Nguyễn Thị Kim Oanh

01/06/1984

Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

30

Hoàng Minh Tài

16/10/1987

Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Khoái Châu - Hưng Yên

100.000.000

31

Đoàn Văn Trường

19/03/1990

Hải Triều - Tiên Lữ - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Tiên Lữ - Hưng Yên

100.000.000

32

Trần Văn Hùng

14/09/1987

Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

33

Phan Văn Nhê

07/03/1984

Phú Mỹ Hưng - Củ Chi - Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh

100.000.000

34

Phạm Quang Điệp

18/11/1983

Nghi Kim - Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

35

Trần Đăng Khôi

28/03/1987

Thanh Hưng - huyện Điện Biên - Điện Biên

PGD NHCSXH huyện Điện Biên - Điện Biên

100.000.000

36

Phạm Ngọc Tuân

06/09/1986

Thái Hồng - Thái Thụy - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Thái Thụy - Thái Bình

100.000.000

37

Nguyễn Đình Hưng

04/01/1984

thị trấn Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Gia Lộc - Hải Dương

100.000.000

38

Vũ Đức Cường

14/06/1984

Cổ Phúc - Trấn Yên - Yên Bái

PGD NHCSXH huyện Trấn Yên - Yên Bái

100.000.000

39

Lê Văn Tuấn

06/01/1984

Cành Nàng - Bá Thước - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước - Thanh Hóa

100.000.000

40

Trần Trọng Lợi

26/09/1986

Mỹ Trung - Mỹ Lộc - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc - Nam Định

100.000.000

41

Đặng Đình Tư

16/08/1985

Tiên Minh - Tiên Lãng - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Tiên Lãng - Hải Phòng

100.000.000

42

Nông Văn Quý

13/02/1992

Cẩm Đàn - Sơn Động - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động - Bắc Giang

100.000.000

43

Nguyễn Văn Việt

22/08/1987

Cẩm Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

44

Phạm Xuân Bắc

21/09/1984

Ít Ong - Mường La - Sơn La

PGD NHCSXH huyện Mường La - Sơn La

100.000.000

45

Nguyễn Đình Lĩnh

26/08/1988

Cẩm Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

46

Trần Anh Tiệp

06/06/1987

Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

47

Nguyễn Đăng Hòa

09/02/1986

An Thọ - An Lão - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện An Lão - Hải Phòng

100.000.000

48

Nguyễn Văn Thung

10/09/1990

Vạn Ninh - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

49

Nguyễn Minh Tuấn

03/05/1985

Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

50

Nguyễn Hoàng Khanh

17/11/1992

Thạch Kim - Lộc Hà - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

100.000.000

51

Phạm Văn Phong

05/01/1987

Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản - Nam Định

100.000.000

52

Đinh Công Duy

26/06/1992

Hợp Tiến - Nam Sách - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách - Hải Dương

100.000.000

53

Hà Mạnh Trường

20/01/1988

Sầm Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Sơn Dương - Tuyên Quang

100.000.000

54

Dương Quang Thi

07/07/1984

Thái Đào - Lạng Giang - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang - Bắc Giang

100.000.000

55

Lê Công Sáu

08/08/1989

Thọ Vực - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

56

Nguyễn Văn Đạo

07/03/1988

Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

57

Nguyễn Doãn Long

18/05/1988

Thạch Sơn - Thạch Hà - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

100.000.000

58

Nguyễn Văn Luận

24/09/1990

Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Đông Triều - Quảng Ninh

100.000.000

59

Lê Khắc Dân

28/02/1986

Hoằng Tiến - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

60

Nguyễn Văn Hoạt

03/06/1992

Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

61

Trần Thị Huyền

20/05/1978

Bồng Lai - Quế Võ - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ - Bắc Ninh

100.000.000

62

Nguyễn Đức Hoàng

20/11/1984

Nghi Trung - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

63

Hoàng Mạnh Cường

05/09/1991

Eatoh - Krông Năng - Đăk Lăk

PGD NHCSXH huyện Krông Năng - Đăk Lăk

100.000.000

64

Lê Thế Toàn

10/10/1987

Quảng Khê - Quảng Xương - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

100.000.000

65

Trần Khánh Sơn

27/01/1987

Ân Tường Tây - Hoài Ân - Bình Định

PGD NHCSXH huyện Hoài Ân - Bình Định

100.000.000

66

Chu Văn Chương

22/11/1983

Châu Đình - Quỳ Hợp - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

100.000.000

67

Vũ Tuấn Linh

05/10/1984

Hải Hà - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa

100.000.000

68

Huỳnh Văn Phúc

01/03/1991

Châu Hòa - Giồng Trôm - Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm - Bến Tre

100.000.000

69

Đặng Văn Linh

05/03/1990

An Ngãi Trung - Ba Tri - Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri - Bến Tre

100.000.000

70

Nguyễn Văn Dỹ

10/08/1987

Duy Phiên - Tam Dương - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

100.000.000

71

Nguyễn Đức Chiến

14/06/1985

Hiên Vân - Tiên Du - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Tiên Du - Bắc Ninh

100.000.000

72

Phạm Văn Tưởng

04/05/1985

Đại Hợp - Kiến Thụy - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Kiến Thụy - Hải Phòng

100.000.000

73

Vũ Đăng Bằng

02/12/1990

Nghĩa Đạo - Thuận Thành - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

100.000.000

74

Nguyễn Chí Trung

14/02/1990

Hòa Lộc - Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

100.000.000

75

Đỗ Văn Huy

11/05/1988

Quảng Vinh - Quảng Xương - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

100.000.000

76

Trần Đắc Huê

05/08/1985

Cẩm Yên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

77

Phạm Quốc Tuấn

03/02/1989

Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Đông Triều - Quảng Ninh

100.000.000

78

Ứng Mộng Tuyến

01/03/1990

Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Duy Tiên - Hà Nam

100.000.000

79

Lưu Văn Thiết

30/06/1989

Tứ Minh - tp. Hải Dương - Hải Dương

Hội sở NHCSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

80

Hoàng Xuân Hợp

22/05/1989

Thanh Bình - Điện Biên Phủ - Điện Biên

Hội sở NHCSXH tỉnh Điện Biên

100.000.000

81

Hà Thế Trọng

21/06/1991

Vạn Ninh - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

82

Trịnh Văn Thắng

20/08/1989

An Bình - Rạch Giá - Kiên Giang

Hội sở NHCSXH tỉnh Kiên Giang

100.000.000

83

Nguyễn Anh Tuấn

14/07/1982

Cương Gián - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

84

Trần Văn Khoa

14/09/1983

Cẩm Đàn - Sơn Động - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động - Bắc Giang

100.000.000

85

Phạm Thị Nền

17/04/1986

Tuấn Hưng - Kim Thành - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Kim Thành - Hải Dương

100.000.000

86

Nguyễn Văn Thu

25/09/1985

Tân Lãng - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

87

Nguyễn Văn Hạnh

12/10/1989

Thạch Trung - tp. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Hội sở NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

88

Nguyễn Khắc Nhu

10/12/1986

Canh Tân - Hưng Hà - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà - Thái Bình

100.000.000

89

Nguyễn Ngọc Phúc

02/02/1989

Quế An - Quế Sơn - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Quế Sơn - Quảng Nam

100.000.000

90

Đinh Văn Cương

08/10/1983

Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

91

Phạm Thị Thu Phương

23/10/1987

Hoa Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

100.000.000

92

Lê Khắc Lương

16/09/1987

Cộng Hòa - Hưng Hà - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà - Thái Bình

100.000.000

93

Tạ Văn Phúc

06/08/1985

Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

94

Nguyễn Xuân Huấn

13/08/1984

Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - Hải Dương

Hội sở NHCSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

95

Nguyễn Văn Hoàng

14/04/1987

Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất - Hà Nội

100.000.000

96

Nguyễn Văn Hải

11/10/1991

Thiệu Viên - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

97

Hồ Sĩ Ngọc

24/10/1987

Mai Hùng - Hoàng Mai - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

100.000.000

98

Hoàng Văn Hoài

02/06/1992

Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

99

Trần Xuân Công

29/03/1982

Bảo Thanh - Phù Ninh - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh - Phú Thọ

100.000.000

100

Lê Văn Đạt

22/01/1980

Liêm Hải - Trực Ninh - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh - Nam Định

100.000.000

101

Lưu Minh Trưởng

19/03/1984

Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

100.000.000

102

Nguyễn Thành Nam

26/10/1986

thị trấn Yên Lạc - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc

100.000.000

103

Đỗ Mạnh

24/12/1981

Hương Ngải - Thạch Thất - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất - Hà Nội

100.000.000

104

Phan Đình Phương

01/06/1987

Minh Sơn - Hữu Lũng - Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

100.000.000

105

Nguyễn Thọ Hùng

06/09/1984

Nhân Thành - Yên Thành - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành - Nghệ An

100.000.000

106

Trần Sỹ Hân

13/01/1978

Bình Nguyên - Kiến Xương - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương - Thái Bình

100.000.000

107

Ngô Văn Diệm

10/09/1989

Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường - Nam Định

100.000.000

108

Hoàng Hữu Trọng

21/12/1983

Châu Quang - Quỳ Hợp - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

100.000.000

109

Vũ Tuấn Thắng

26/08/1990

Trùng Khánh - Gia Lộc - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Gia Lộc - Hải Dương

100.000.000

110

Nguyễn Văn Chiến

14/09/1988

Cư Wi - Cư Kuin - Đăk Lăk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin - Đăk Lăk

100.000.000

111

Nguyễn Văn Thanh

15/06/1986

Chi Lăng - Quế Võ - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ - Bắc Ninh

100.000.000

112

Trần Quang Huy

20/02/1985

Hương Minh - Vũ Quang - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh

100.000.000

113

Nguyễn Tân Thanh

25/01/1981

Châu Hưng - Bình Đại - Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Bình Đại - Bến Tre

100.000.000

114

Nguyễn Văn Hùng

04/08/1987

Đồng Thịnh - Sông Lô - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc

100.000.000

115

Nguyễn Văn Tuân

24/08/1987

Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

116

Nguyễn Mạnh Thăng

10/04/1983

Đồng Kỳ - Yên Thế - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Thế - Bắc Giang

100.000.000

117

Nguyễn Viết Toản

02/01/1984

Trần Cao - Phù Cừ - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Phù Cừ - Hưng Yên

100.000.000

118

Đặng Văn Thành

21/08/1982

Phố Mới - tp.Lào Cai - Lào Cai

Hội sở NHCSXH tỉnh Lào Cai

100.000.000

119

Nguyễn Văn Thọ

06/05/1987

Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

100.000.000

120

Âu Minh Sử

14/07/1991

Vĩnh Bảo - Rạch Giá - Kiên Giang

Hội sở NHCSXH tỉnh Kiên Giang

100.000.000

121

Phạm Văn Minh

24/07/1983

Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Kim Thành - Hải Dương

100.000.000

122

Nguyễn Thị Xuân Thu

02/10/1983

thị trấn Lương Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Lương Sơn - Hòa Bình

100.000.000

123

Nguyễn Bá Phong

04/01/1984

Việt Hùng - Vũ Thư - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư - Thái Bình

100.000.000

124

Đặng Văn Đạt

20/01/1984

Hồng Châu - Đông Hưng - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng - Thái Bình

100.000.000

125

Đỗ Huy Tân

13/03/1983

Quỳnh Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

126

Trịnh Văn Ước

01/07/1992

Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

127

Hà Quang Hiến

18/06/1987

Thái Học - Chí Linh - Hải Dương

PGD NHCSXH thị xã Chí Linh - Hải Dương

100.000.000

128

Hoàng Văn Huy

22/09/1992

Thiệu Đô - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

129

Trần Ngọc Sơn

27/01/1992

Sơn Kiên - Hòn Đất - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Hòn Đất - Kiên Giang

100.000.000

130

Lê Anh Tuấn

19/02/1984

Thạch Tân - Thạch Hà - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

100.000.000

131

Nguyễn Văn Phi

23/05/1992

Bằng An - Quế Võ - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ - Bắc Ninh

100.000.000

132

Nguyễn Văn Vân

20/12/1991

Ân Mỹ - Hoài Ân - Bình Định

PGD NHCSXH huyện Hoài Ân - Bình Định

100.000.000

133

Nguyễn Đức Hoàng

03/06/1988

thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

134

Lê Minh Tạo

11/06/1986

Long Thạnh - Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

100.000.000

135

Hà Văn Vinh

16/01/1990

Yên Định - Sơn Động - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động - Bắc Giang

100.000.000

136

Phạm Kim Cường

09/12/1990

Diễn Trường - Diễn Châu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu - Nghệ An

100.000.000

137

Dương Huy Chất

16/02/1988

Xuân Lĩnh - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

138

Chu Minh Tuấn

28/01/1984

Lệ Mỹ - Phù Ninh - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh - Phú Thọ

100.000.000

139

Nguyễn Phi Hùng

19/04/1992

Hà Long - Hà Trung - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung - Thanh Hóa

100.000.000

140

Nguyễn Ngọc Tuấn

22/06/1984

Định Bình - Yên Định - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định - Thanh Hóa

100.000.000

141

Hoàng Văn Hùng

07/05/1985

Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

142

Nguyễn Văn Hưởng

11/11/1990

Xuân Bắc - Xuân Trường - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường - Nam Định

100.000.000

143

Nguyễn Đình Thức

13/10/1984

Nam Kim - Nam Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn - Nghệ An

100.000.000

144

Phạm Đức Hợp

19/12/1991

Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

100.000.000

145

Nguyễn Bá Tùng

22/10/1981

thị trấn Điện Biên Đông - Điện Biên Đông - Điện Biên

PGD NHCSXH huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

100.000.000

146

Nguyễn Văn Hà

05/10/1990

Nam Điền - Nghĩa Hưng - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

100.000.000

147

Nguyễn Đình Long

13/08/1991

Nam Trung - Nam Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn - Nghệ An

100.000.000

148

Nguyễn Khắc Thắng

25/08/1988

Bến Thủy - Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

149

Đào Xuân Thính

20/12/1992

Kim Đức - Việt Trì - Phú Thọ

Hội sở NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

150

Lê Phú Thuận

20/07/1989

Tứ Dân - Khoái Châu - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Khoái Châu - Hưng Yên

100.000.000

151

Trịnh Văn Giới

01/07/1990

Đồng Sơn - tp.Bắc Giang - Bắc Giang

Hội sở NHCSXH tỉnh Bắc Giang

100.000.000

152

Đỗ Văn Linh

13/07/1986

Quang Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

153

Trương Minh Trí

09/05/1988

thị trấn Thạch Hà - Thạch Hà - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước