Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 14/05/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Ngày nhận hồ sơ

1

Nguyễn Đình Hưng

04/01/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

04/05/2019

2

Vũ Đức Cường

14/06/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

3

Phạm Ngọc Tuân

06/09/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/05/2019

4

Nguyễn Đình Lương

10/06/1983

Thiếu Hộ chiếu bản gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

05/04/2019

5

Trần Danh Hoàng

05/07/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Hộ chiếu gốc

04/05/2019

6

Nguyễn Thị Hương

09/09/1992

Thiếu Hộ chiếu gốc

04/05/2019

7

Đinh Công Duy

26/06/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/05/2019

8

Vũ Tuấn Linh

05/10/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/05/2019

9

Nguyễn Thành Quang

15/07/1985

Thiếu Hộ chiếu bản gốc; Giấy xác nhận Kế hoạch về nước

04/05/2019

10

Nguyễn Hữu Lưu

03/03/1985

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

04/05/2019

11

Chu Văn Chương

22/11/1983

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

12

Hoàng Hữu Trọng

21/12/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/05/2019

13

Trần Sỹ Hân

13/01/1978

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

14

Hồ Chí Cường

07/08/1990

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

04/05/2019

15

Lê Văn Đạt

22/01/1980

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

16

Phạm Công Tùng

18/07/1992

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

04/05/2019

17

Lưu Minh Trưởng

19/03/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

18

Nguyễn Thọ Hùng

06/09/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/05/2019

19

Vũ Văn Chuyền

18/08/1993

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

20

Trần Xuân Công

29/03/1982

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

21

Phan Đình Phương

01/06/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/05/2019

22

Ngô Văn Diệm

10/09/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

04/05/2019

23

Nguyễn Văn Dỹ

10/08/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước; Hộ chiếu bản gốc

04/05/2019

24

Nguyễn Thế Công

22/08/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/05/2019

25

Đoàn Đình Tỉnh

30/07/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

26

Nguyễn Hữu Cần

03/02/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Hộ chiếu gốc

04/05/2019

27

Lê Thị Thanh Huyền

18/09/1977

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Hộ chiếu gốc

04/05/2019

28

Trương Minh Trí

09/05/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/05/2019

29

Nguyễn Bá Phong

04/01/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

04/05/2019

30

Đặng Văn Đạt

20/01/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

04/05/2019

31

Vũ Lệnh Đăng

11/08/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

32

Trần Văn Thịnh

15/02/1985

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

04/05/2019

33

Nguyễn Xuân Trường

18/04/1985

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

04/05/2019

34

Đặng Văn Trung

14/10/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

35

Vương Đình Vệ

27/08/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

36

Đào Xuân Bình

05/11/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/05/2019

37

Võ Chí Dũng

12/01/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

38

Hoàng Thị Hoa

15/12/1992

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

39

Nguyễn Hữu Anh

24/04/1991

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

04/05/2019

40

Nguyễn Thành Trung

29/07/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/05/2019

41

Dương Văn Hiệp

08/12/1983

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

04/05/2019

42

Nguyễn Anh Song

03/03/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

04/05/2019

43

Trần Văn Hà

02/12/1988

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

04/05/2019* Lưu ý: Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 19/4/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

* Lưu ý: Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước