Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 11/10/2021

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Trần Văn Bình

29/07/1985

Hồ sơ đủ

2

Nguyễn Xuân Hùng

02/02/1986

Hồ sơ đủ

3

Phạm Văn Quảng

20/01/1981

Hồ sơ đủ

4

Nguyễn Văn Ngọc

29/05/1991

Đề nghị làm lại đơn có xác nhận của UBND xã/phường

5

Nguyễn Mạnh Cường

20/07/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu

6

Đặng Văn Tình

12/10/1989

Hồ sơ đủ

7

Lê Hữu Thuận

16/05/1987

Hồ sơ đủ

8

Nguyễn Hoàng Thanh

17/01/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

9

Trình Hoàng Hiệp

10/03/1984

Bổ sung hộ chiếu gốc

10

Nguyễn Duy Hiếu

12/12/1982

Hồ sơ đủ

11

Nguyễn Xuân Hưng

12/01/1990

Hồ sơ đủ

12

Nguyễn Bá Tuấn

28/02/1988

Hồ sơ đủ

13

Lê Thị Trang

29/09/1989

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu mới; bản tường trình nộp đơn muộn

14

Phạm Văn Huấn

05/02/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung hộ chiếu gốc

15

Vũ Văn Lập

10/11/1989

Hồ sơ đủ

16

Phạm Hữu Chiến

13/08/1986

Hồ sơ đủ

17

Đỗ Trường Xuân

25/11/1988

Hồ sơ đủ

18

Nguyễn Văn Toàn

16/11/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

19

Ngô Mạnh Tiến

02/09/1990

Hồ sơ đủ

20

Nguyễn Văn Đạt

23/01/1990

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

21

ĐINH THẾ THÔNG

18/05/1990

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

22

Kiều Bá Vinh

18/07/1987

Hồ sơ đủ

23

Vi Văn An

28/05/1987

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giáy gia hạn cư trú

24

Đỗ Thị Thương

25/11/1990

Hồ sơ đủ

25

Nguyễn Văn Minh

01/10/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc

26

Đặng Văn Quý

01/03/1987

Hồ sơ đủ

27

Lê Văn Lâm

10/10/1980

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

28

Nguyễn Văn Thể

22/01/1988

Hồ sơ đủ

29

Nguyễn Quang Lưu

17/08/1977

Hồ sơ đủ

30

Ngô Thanh Liêm

13/06/1986

Hồ sơ đủ

31

Lê Ngọc Thanh

05/08/1983

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung photo hộ chiếu chứng thực

32

Lưu Văn Linh

18/12/1988

Hồ sơ đủ

33

Nguyễn Viết Dần

25/05/1987

Bổ sung Giẩy ủy quyền gốc

34

Trần Văn Luân

28/10/1990

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

35

Đinh Văn Bình

14/11/1983

Hồ sơ đủ

36

Đoàn Thị Sánh

20/05/1990

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

37

Nguyễn Thiên Chung

20/07/1986

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

38

Trần Văn Thanh

13/02/1988

Bổ sung photo chứng thực thẻ E7 bản gốc

39

Nguyễn Phương Kiên

22/05/1988

Hồ sơ đủ

40

Nguyễn Văn Chinh

16/08/1988

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Đức Thắng

20/10/1990

Hồ sơ đủ

42

Nguyễn Văn Nghĩa

07/03/1989

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu; hộ chiếu gốc; bản tường trình nộp đơn muộn

43

ĐÀO VĂN MẠNH

25/02/1986

Hồ sơ đủ

44

Trần Văn Xứng

15/05/1982

Hồ sơ đủ

45

Đào Thị Hiền

07/08/1988

Hồ sơ đủ

46

Trần Ngọc Thịnh

07/03/1992

Hồ sơ đủ

47

Nguyễn Trung Cường

09/10/1986

Hồ sơ đủ

48

Trần Văn Vưỡng

01/05/1983

Hồ sơ đủ

49

Đinh Văn Dũng

02/09/1992

bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai

50

Nguyễn Đình Thành

06/11/1987

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

51

Nguyễn Công Tốn

13/06/1990

Hồ sơ đủ

52

Nguyễn Văn Quyết

18/01/1987

Hồ sơ đủ

53

Cao Thị Thương

24/06/1989

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

54

mai đức chiến

24/04/1983

Bổ sung Giấy ủy quyền bản gốc

55

bùi xuân trường

02/09/1981

Hồ sơ đủ

56

Cao Quang Ngọc

19/02/1980

Hồ sơ đủ

57

Nguyễn Mạnh Thắng

04/01/1993

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu và hộ chiếu gốc

58

Hà Thọ Thuận

19/07/1987

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Trọng Đạo

25/11/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

60

Nguyễn Khương Duy

10/08/1986

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Trí Cảnh

03/10/1987

Hồ sơ đủ

62

Hoàng Thị Cương

20/08/1988

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

63

Phạm Đình Cường

13/11/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

64

Hồ Văn Lành

09/09/1995

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu

65

Trịnh Xuân Chuyên

20/10/1993

Hồ sơ đủ

66

Lê Quốc Anh

01/02/1993

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu

67

Hoàng Đức

24/04/1994

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Hoàng Bảo

8/20/1989

Bổ sung photo chứng thực thẻ E7 và đủ quyển hộ chiếu

69

Ngô Văn Tân

24/12/1988

Hồ sơ đủ

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước