Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 28/07/2021

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Bùi Ngọc Nhã

19/12/1980

Hồ sơ đủ

2

Bùi Ngọc Sự

02/07/1987

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu rõ các dấu xuất nhập cảnh

3

Bùi Quý Tình

17/07/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

4

Bùi Thị Quyên

12/02/1993

Hồ sơ đủ

5

Bùi Thị Quyên

20/02/1997

Hồ sơ đủ

6

Bùi Trung Điệp

13/09/1989

Hồ sơ đủ

7

Bùi Trung Kiên

10/08/1988

Hồ sơ đủ

8

Bùi Văn Nam

20/07/1990

Hồ sơ đủ

9

Bùi Văn Quy

12/09/1982

Hồ sơ đủ

10

Chu Văn Thành

23/01/1991

Hồ sơ đủ

11

Đặng Đức Bá

19/08/1988

Hồ sơ đủ

12

Đặng Hồng Quân

12/12/1989

Hồ sơ đủ

13

Đặng Thái Hoàng

26/11/1985

Hồ sơ đủ

14

Đặng Văn Đông

09/07/1990

Hồ sơ đủ

15

Đào Đức Thường

10/09/1990

Hồ sơ đủ

16

Đào Khả Hòa

09/07/1989

Hồ sơ đủ

17

Đào Ngọc Duy

28/06/1990

Hồ sơ đủ

18

Đào Thanh Thản

26/10/1978

Hồ sơ đủ

19

Đào Thị Thu

20/09/1993

Hồ sơ đủ

20

Đào Trọng Hưỡng

29/08/1986

Hồ sơ đủ

21

Đào Văn Cường

05/04/1987

Hồ sơ đủ

22

Đào Xuân Thông

20/10/1987

Hồ sơ đủ

23

Đinh Trọng Định

30/06/1988

Hồ sơ đủ

24

Đinh Viết Tuyên

28/03/1990

Hồ sơ đủ

25

Đinh Xuân Tiến

13/07/1987

Hồ sơ đủ

26

Đỗ Đình Chức

15/11/1990

Hồ sơ đủ

27

Đỗ Thị Hạnh

27/01/1981

Hồ sơ đủ

28

Đỗ Trọng Thành

01/08/1987

Hồ sơ đủ

29

Đỗ Văn Bắc

04/08/1992

Hồ sơ đủ

30

Đỗ Văn Thắng

01/08/1981

Hồ sơ đủ

31

Đỗ Văn Thắng

24/06/1989

Hồ sơ đủ

32

Doãn Đức Độ

28/07/1982

Hồ sơ đủ

33

Đoàn Văn Linh

21/09/1986

Hồ sơ đủ

34

Dương Phước Thọ

20/08/1989

Hồ sơ đủ

35

Dương Văn Tấn

23/10/1987

Hồ sơ đủ

36

Hà Văn Linh

07/04/1984

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

37

Hà Văn Long

30/08/1980

Hồ sơ đủ

38

Hàng Phúc Lộc

12/06/1986

Hồ sơ đủ

39

Hồ Ngọc Quý

04/07/1986

Hồ sơ đủ

40

Hồ Văn Dũng

15/10/1991

Hồ sơ đủ

41

Hồ Văn Thủy

20/11/1987

Hồ sơ đủ

42

Hoàng Anh Tuấn

10/04/1981

Hồ sơ đủ

43

Hoàng Đạt Hưng

23/05/1989

Hồ sơ đủ

44

Hoàng Đình Huỳnh

23/11/1987

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu

45

Hoàng Hải Sa

08/01/1992

Hồ sơ đủ

46

Hoàng Mai Bắc

28/06/1986

Hồ sơ đủ

47

Hoàng Mai Mạnh

25/10/1988

Hồ sơ đủ

48

Hoàng Minh Chính

04/09/1987

Hồ sơ đủ

49

Hoàng Minh Hải

10/07/1987

Hồ sơ đủ

50

Hoàng Thị Luân

07/02/1987

Hồ sơ đủ

51

Hoàng Văn Anh

10/04/1984

Hồ sơ đủ

52

Hoàng Văn Chinh

25/11/1985

Hồ sơ đủ

53

Hoàng Văn Hạnh

14/10/1988

Hồ sơ đủ

54

Hoàng Văn Hồng

23/06/1987

Bổ sung giấy gia hạn cư trú (bản gốc + bản dịch)
Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước
Bổ sung Hộ chiếu gốc

55

Hoàng Văn Thuỷ

28/11/1983

Hồ sơ đủ

56

Huỳnh Văn Hiếu

17/02/1988

Hồ sơ đủ

57

Khổng Công Mạnh

18/01/1984

Hồ sơ đủ

58

Lăng Văn Tuyên

13/10/1990

Hồ sơ đủ

59

Lê Anh Ngọc

06/07/1985

Hồ sơ đủ

60

Lê Hải Nguyên

17/01/1986

Hồ sơ đủ

61

Lê Hữu Thức

01/09/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

62

Lê Khắc Nam

25/08/1981

Hồ sơ đủ

63

Lê Minh Tân

03/11/1990

bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

64

Lê Nguyễn Minh Hùng

11/04/1980

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

65

Lê Phú Ái

14/02/1986

Hồ sơ đủ

66

Lê Phúc Lâm

02/08/1987

Hồ sơ đủ

67

Lê Quang Dương

22/01/1987

Hồ sơ đủ

68

Lê Quý Lập

20/09/1987

Hồ sơ đủ

69

Lê Thanh Xuân

16/09/1989

Hồ sơ đủ

70

Lê Thế Khương

2/26/1995

Hồ sơ đủ

71

Lê Thị Huệ

15/10/1989

Hồ sơ đủ

72

Lê Thị Hương

19/11/1985

Hồ sơ đủ

73

Lê Thị Liên

10/11/1989

Hồ sơ đủ

74

Lê Thị Lụa

26/02/1991

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

75

Lê Văn Thắng

19/05/1985

Hồ sơ đủ

76

Lê Văn Thảo

4/19/1987

Hồ sơ đủ

77

Lê Văn Thế

23/03/1988

Hồ sơ đủ

78

Lê Văn Tuyền

27/06/1989

Hồ sơ đủ

79

Lê Xuân Hùng

27/06/1984

Hồ sơ đủ

80

Lương Anh Tú

01/06/1983

Hồ sơ đủ

81

Lương Thị Hồng Loan

24/10/1981

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

82

Lương Trung Kiên

10/01/1991

Hồ sơ đủ

83

Lưu Xuân Hiệp

05/05/1987

Hồ sơ đủ

84

Nguyễn Bá Hiểu

10/06/1988

Hồ sơ đủ

85

Nguyễn Bá Lợi

7/31/1994

Hồ sơ đủ

86

Nguyễn Bá Long

04/04/1989

Hồ sơ đủ

87

Nguyễn Cảnh Cương

22/03/1991

Hồ sơ đủ

88

Nguyễn Cảnh Tú

02/09/1984

Hồ sơ đủ

89

Nguyễn Chí Kiên

04/09/1988

Hồ sơ đủ

90

Nguyễn Chí Thanh

29/10/1984

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

91

Nguyễn Công Trường

06/02/1988

Hồ sơ đủ

92

Nguyễn Đặng Hiến

06/07/1989

Hồ sơ đủ

93

Nguyễn Đình Cảnh

08/03/1991

Hồ sơ đủ

94

Nguyễn Đình Hoàn

10/11/1986

Hồ sơ đủ

95

Nguyễn Đình Hưởng

01/07/1987

Bổ sung photo chứng thực 2 mặt thẻ E7

96

Nguyễn Đình Toản

16/01/1982

Thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước, sai mẫu đơn xin rút tiền ký quỹ; ko có giấy tờ gia hạn cư trú

97

Nguyễn Doãn Thông

22/06/1988

Hồ sơ đủ

98

Nguyễn Đức Hồng

20/02/1984

Hồ sơ đủ

99

Nguyễn Duy Sáng

22/11/1987

Hồ sơ đủ

100

Nguyễn Duy Tâm

28/07/1990

Hồ sơ đủ

101

Nguyễn Duy Thắng

16/06/1990

Hồ sơ đủ

102

Nguyễn Giang

19/01/1989

Hồ sơ đủ

103

Nguyễn Hoài Nam

02/10/1986

Hồ sơ đủ

104

Nguyễn Hữu Cương

20/12/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

105

Nguyễn Huy Thống

24/03/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

106

Nguyễn Lương Khởi

12/03/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

107

Nguyễn Mạnh Khương

31/12/1984

Hồ sơ đủ

108

Nguyễn Minh Chân

28/03/1976

Hồ sơ đủ

109

Nguyễn Phú Cường

06/12/1986

Hồ sơ đủ

110

Nguyễn Quang Ba

19/05/1989

Hồ sơ đủ

111

Nguyễn Quốc Chiến

04/05/1989

Hồ sơ đủ

112

Nguyễn Thành Chương

02/07/1988

Hồ sơ đủ

113

Nguyễn Thành Đạt

08/07/1985

Hồ sơ đủ

114

Nguyễn Thanh Tùng

10/06/1986

Hồ sơ đủ

115

Nguyễn Thế Hệ

28/08/1988

Hồ sơ đủ

116

Nguyễn Thị Bích

10/07/1993

Hồ sơ đủ

117

Nguyễn Thị Bình

10/01/1980

Hồ sơ đủ

118

Nguyễn Thị Đảm

13/02/1986

Hồ sơ đủ

119

Nguyễn Thị Hoa

5/12/1990

Hồ sơ đủ

120

Nguyễn Thị Hoa

27/07/1989

Hồ sơ đủ

121

Nguyễn Thị Huế

19/08/1987

Hồ sơ đủ

122

Nguyễn Thị Phương

15/09/1987

Hồ sơ đủ

123

Nguyễn Trọng Lê

08/08/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

124

Nguyễn Trọng Nhân

22/08/1985

Hồ sơ đủ

125

Nguyễn Trung Khánh

15/05/1988

Hồ sơ đủ

126

Nguyễn Trung Sỹ

02/07/1986

Hồ sơ đủ

127

Nguyễn Văn Báu

14/05/1984

Hồ sơ đủ

128

Nguyễn Văn Chung

08/06/1990

Hồ sơ đủ

129

Nguyễn Văn Danh

16/09/1990

bổ sung hộ chiếu photo công chứng; HĐKQ

130

Nguyễn Văn Diển

13/10/1986

Hồ sơ đủ

131

Nguyễn Văn Đức

12/01/1989

Hồ sơ đủ

132

Nguyễn Văn Dương

10/05/1993

Hồ sơ đủ

133

Nguyễn Văn Dương

02/02/1987

Hồ sơ đủ

134

Nguyễn Văn Giàu

28/01/1989

Hồ sơ đủ

135

Nguyễn Văn Hiệp

22/08/1991

Hồ sơ đủ

136

Nguyễn Văn Hoan

19/06/1990

Hồ sơ đủ

137

Nguyễn Văn Hùng

05/10/1987

Hồ sơ đủ

138

Nguyễn Văn Hưng

12/12/1990

Hồ sơ đủ

139

Nguyễn Văn Lập

22/01/1987

Hồ sơ đủ

140

Nguyễn Văn Lực

02/08/1988

Hồ sơ đủ

141

Nguyễn Văn Lương

20/08/1988

Hồ sơ đủ

142

Nguyễn Văn Lựu

24/10/1985

Hồ sơ đủ

143

Nguyễn Văn Nghiệp

05/07/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

144

Nguyễn Văn Phúc

24/03/1990

Hồ sơ đủ

145

Nguyễn Văn Thưởng

12/10/1989

Hồ sơ đủ

146

Nguyễn Văn Tiến

07/02/1988

Bổ sung bản dịch giấy gia hạn cư trú

147

Nguyễn Văn Tùng

26/02/1981

Hồ sơ đủ

148

Nguyễn Văn Tùng

19/05/1985

Bổ sung bản gốc giấy gia hạn cư trú
và Giấy xác nhận kế hoạch về nước

149

Nguyễn Văn Tuyên

05/03/1985

Hồ sơ đủ

150

Nguyễn Viết Hoàng

12/06/1986

Hồ sơ đủ

151

Nguyễn Xuân Oánh

19/11/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

152

Nông Văn Ba

19/08/1989

Hồ sơ đủ

153

Phạm Đình Thảo

16/09/1980

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

154

Phạm Giang Nam

05/12/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

155

Phạm Hiệp Thành

01/01/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

156

Phạm Hồng Dương

24/02/1991

Hồ sơ đủ

157

Phạm Hồng Thành

20/06/1986

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

158

Phạm Ích Trường

25/08/1990

Hồ sơ đủ

159

Phạm Minh Tú

15/08/1984

Hồ sơ đủ

160

Phạm Ngọc Tâm

06/09/1986

Hồ sơ đủ

161

Phạm Quang Diện

18/08/1987

Hồ sơ đủ

162

Phạm Thế Thực

02/09/1991

Hồ sơ đủ

163

Phạm Thị Hiệp

18/02/1988

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

164

Phạm Trung Ngân

02/02/1988

Hồ sơ đủ

165

Phạm Văn Đảng

26/09/1987

Hồ sơ đủ

166

Phạm Văn Hưng

14/04/1985

Hồ sơ đủ

167

Phạm Văn Khánh

19/10/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

168

Phạm Văn Lộc

10/08/1991

Hồ sơ đủ

169

Phạm Văn Quan Huy

01/01/1985

đơn đề nghị rút tiền chưa đúng mẫu 3
bổ sung giấy ủy quyền (nếu có)

170

Phạm Văn Tâng

24/09/1985

Hồ sơ đủ

171

Phạm Văn Thắng

17/03/1988

bổ sung giấy gia hạn cư trú bản gốc; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu rõ các dấu xuất nhập cảnh

172

Phạm Văn Trung

10/10/1992

Hồ sơ đủ

173

Phan Ngọc Việt

19/02/1986

Hồ sơ đủ

174

Phan Sỹ Hoàn

06/04/1988

Hồ sơ đủ

175

Phùng Văn Nhân

18/11/1985

bổ sung photo chứng thực rõ các dấu xuất nhập cảnh trong hộ chiếu

176

Phùng Văn Thạch

19/09/1985

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

177

Phùng Viết Hồng

22/01/1985

Hồ sơ đủ

178

Thiều Thị Huệ

11/08/1990

Hồ sơ đủ

179

Trần Anh Việt

12/10/1987

Hồ sơ đủ

180

Trần Bá Trọng

04/11/1991

bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

181

Trần Công Đông

20/10/1990

Hồ sơ đủ

182

Trần Đại Dương

09/01/1991

Hồ sơ đủ

183

Trần Đức Thủ

05/05/1982

Hồ sơ đủ

184

Trần Đức Tới

17/11/1987

Hồ sơ đủ

185

Trần Hoàng Thạnh

20/10/1985

Hồ sơ đủ

186

Trần Hữu Đức

24/09/1986

Hồ sơ đủ

187

Trần Hữu Nam

28/12/1985

Hồ sơ đủ

188

Trần Minh Bách

07/07/1991

Hồ sơ đủ

189

Trần Ngọc Bảo

04/01/1982

Hồ sơ đủ

190

Trần Ngọc Bình

22/12/1991

Hồ sơ đủ

191

Trần Quốc Quân

10/06/1991

Hồ sơ đủ

192

Trần Tất Phương

27/10/1991

Hồ sơ đủ

193

Trần Tất Thắng

12/12/1983

Hồ sơ đủ

194

Trần Thanh Tình

25/09/1991

Hồ sơ đủ

195

Trần Thị Kim Ngân

10/03/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc và đơn đề nghị rút tiền theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

196

Trần Thị Lợi

26/03/1993

Hồ sơ đủ

197

Trần Thị Thu Hòa

28/12/1989

Hồ sơ đủ

198

Trần Thị Yến

25/10/1993

Hồ sơ đủ

199

Trần Văn Chiến

02/08/1984

Hồ sơ đủ

200

Trần Văn Hùng

01/05/1984

Hồ sơ đủ

201

Trần Văn Khải

10/03/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

202

Trần Văn Nho

15/04/1985

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu rõ các dấu xuất nhập cảnh

203

Trần Văn Tý

08/10/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

204

Trần Văn Vượng

07/07/1977

Bổ sung hộ chiếu gốc và giấy tờ gia hạn gốc

205

Trịnh Bá Sơn

14/06/1974

Hồ sơ đủ

206

Trịnh Duy Cương

01/03/1986

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

207

Trịnh Văn Dũng

18/06/1983

Hồ sơ đủ

208

Trịnh Văn Hẹn

10/08/1981

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu

209

Trịnh Văn Quyết

04/12/1982

Hồ sơ đủ

210

Trịnh Văn Thi

15/04/1993

Hồ sơ đủ

211

Trương Đình Lợi

24/04/1989

Hồ sơ đủ

212

Trương Ngọc Thức

06/09/1985

Hồ sơ đủ

213

Trương Quang Vỹ

15/05/1988

Hồ sơ đủ

214

Trương Tuấn Anh

08/10/1992

Hồ sơ đủ

215

Trương Văn Đức

26/02/1980

Hồ sơ đủ

216

Trương Văn Hội

06/09/1986

Hồ sơ đủ

217

Trương Văn Ly

06/04/1985

Hồ sơ đủ

218

Vi Văn Hậu

08/04/1992

Hồ sơ đủ

219

Vi VĂn Ninh

1/14/1990

Hồ sơ đủ

220

Võ Công Lập

13/07/1983

Hồ sơ đủ

221

Võ Hoàng Minh

10/05/1989

Hồ sơ đủ

222

Võ Quang Hiếu

14/11/1988

Hồ sơ đủ

223

Võ Quang Thắng

05/12/1981

Hồ sơ đủ

224

Võ Quang Thọ

21/07/1991

Hồ sơ đủ

225

Võ Tài Danh

18/11/1989

Hồ sơ đủ

226

Võ Thị Thúy Quỳnh

27/04/1993

Hồ sơ đủ

227

Vũ Bá Hiển

09/10/1989

Hồ sơ đủ

228

Vũ Duy Phương

30/05/1990

Hồ sơ đủ

229

Vũ Thị Oanh

05/04/1992

Hồ sơ đủ

230

Vũ Trọng Long

16/04/1990

Hồ sơ đủ

231

Vũ Trọng Trang

01/11/1983

Hồ sơ đủ

232

Vũ Văn Dũng

04/09/1992

Hồ sơ đủ

233

Vũ Văn Hưng

22/05/1984

Hồ sơ đủ

234

Vũ Văn Thành

08/08/1979

Hồ sơ đủ

235

Vũ Văn Tứ

07/04/1990

Hồ sơ đủ

236

Vũ Văn Tuyên

25/12/1988

Hồ sơ đủ

237

Vũ Xuân Pha

17/04/1985

Hồ sơ đủ

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước