Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 15/06/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Phạm Thành Tài

01/12/1986

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

2

Nguyễn Văn Khánh

02/09/1989

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

3

Hoàng Trọng Ánh

20/11/1985

Hồ sơ đủ

4

Phạm Đình Dung

16/04/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

5

Nguyễn Văn Kỳ

26/07/1984

Hồ sơ đủ

6

Lê Văn Ba

10/10/1981

bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

7

Nguyễn Hòa Bình

15/11/1986

Hồ sơ đủ

8

Vũ Văn Tốt

15/09/1988

Hồ sơ đủ

9

Nguyễn Văn Ngọc

02/05/1989

đề nghị làm lại đơn rút tiền theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

10

Ngô Văn Cường

02/05/1985

Bổ sung bản gốc photo chứng thực thẻ F2

11

Trần Ngọc Hà

28/03/1993

Hồ sơ đủ

12

Nguyễn Anh Tuấn

08/03/1991

Hồ sơ đủ

13

Cao Quyết Tiến

17/10/1990

Bổ sung bản sao công chứng chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

14

Nguyễn Mạnh Hùng

01/01/1977

Hồ sơ đủ

15

Trần Quốc Hòa

30/12/1982

dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

16

Phạm Đăng Trường

06/02/1990

Hồ sơ đủ

17

Chu Thiện Thành

03/07/1985

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú; bổ sung hộ chiếu gốc

18

Lê Khắc Tư

11/10/1988

Hồ sơ đủ

19

Lê Sĩ Quế

01/10/1987

Hồ sơ đủ

20

Phan Đình Hà

24/10/1992

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

21

Lê Anh Chiến

20/11/1985

Hồ sơ đủ

22

Phùng Duy Phan

14/10/1986

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bản tường trình nộp đơn muộn

23

Hồ Công Giáp

02/01/1979

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai; bổ sung hộ chiếu gốc;

24

Nguyễn Đình Toản

16/01/1982

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai; bổ sung hộ chiếu gốc

25

Lê Văn Lượng

03/06/1989

Hồ sơ đủ

26

Nguyễn Nam Trang

20/05/1985

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu mới

27

Nguyễn Trọng Hiếu

07/02/1986

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

28

Hoàng Văn Nhỏ

20/10/1988

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

29

Cao Văn Linh

03/08/1988

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu (có giáp lai)

30

Nguyễn Xuân Oánh

09/09/1986

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

31

Nguyễn Thị Trang Đài

10/03/1989

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu rõ các dấu xuất nhập cảnh

32

Nguyễn Minh Mậu

17/10/1988

Không có hồ sơ ủy quyền

33

Nguyễn Xuân Bắc

20/08/1989

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

34

Vương Văn Vinh

21/08/1982

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

35

Nguyễn Văn Kiệm

18/04/1985

Hồ sơ đủ

36

Đậu Xuân Dũng

20/03/1983

Hồ sơ đủ

37

Trần Văn Cường

10/04/1989

Hồ sơ đủ

38

Bùi Đức Thịnh

08/06/1984

bổ sung giấy xác nhận kế hoạch về nước mới; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

39

Phạm Hữu Tuấn

30/06/1988

Hồ sơ đủ

40

Nguyễn Văn Hoàng

13/01/1984

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Tất Khiết

07/07/1977

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

42

Đinh Văn Hậu

15/03/1984

Bổ sung hộ chiếu gốc; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

43

Vương Văn Tinh

25/02/1984

bổ sung giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực cả quyển hộ chiếu có giáp lai

44

Nguyễn Văn Bắc

12/05/1981

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

45

Nguyễn Tiến Sỹ

02/09/1982

Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Minh Hải

08/06/1986

Hồ sơ đủ

47

Hoàng Văn Cường

04/10/1980

Bổ sung hộ chiếu gốc

48

Ngô Văn Dần

02/02/1986

Hồ sơ đủ

49

Nguyễn Tiến Quyến

21/01/1989

Hồ sơ đủ

50

Hoàng Văn Khánh

06/06/1989

Hồ sơ đủ

51

Đinh Xuân Định

22/09/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

52

Trần Xuân Nhật

06/12/1990

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Hoài Nam

21/07/1982

Hồ sơ đủ

54

Vũ Mạnh Hoàng

14/04/1987

Hồ sơ đủ

55

Mai thị Huệ

26/09/1989

Hồ sơ đủ

56

Lê Đình Nhẫn

05/09/1986

bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

57

Lê Văn Linh

03/06/1988

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Đức Chung

25/02/1983

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Hữu Khánh

09/06/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc

60

NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI

26/03/1992

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai; bổ sung hộ chiếu gốc

61

Nguyễn Kim Huân

03/11/1987

Hồ sơ đủ

62

Phạm Văn Quang

05/12/1983

Hồ sơ đủ

63

Nguyễn Thanh Toản

13/12/1988

Hồ sơ đủ

64

Lê Văn Hải

06/04/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn (đóng dấu dịch thuật)

65

Vũ Công Triều

16/03/1991

Hồ sơ đủ

66

Vũ Văn Huy

19/12/1989

Hồ sơ đủ

67

Lều Thanh Toán

10/10/1987

Hồ sơ đủ

68

Hoàng Xuân Toàn

19/08/1977

bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

69

Vũ Văn Dũng

15/03/1978

Hồ sơ đủ

70

Nguyễn Trọng Hướng

16/01/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc

71

Nguyễn Văn Thái

16/06/1988

Hồ sơ đủ

72

Nguyễn Xuân Vượng

13/01/1983

Hồ sơ đủ

73

Dương Phúc Cường

02/03/1985

Hồ sơ đủ

74

Lê Xuân Thuận

16/06/1986

Hồ sơ đủ

75

Trần Đại Nghĩa

27/12/1979

Hồ sơ đủ

76

Lương Văn Trung

26/01/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

77

Trần Thị Hoàn

13/10/1990

Hồ sơ đủ

78

Đậu Văn Sỹ

05/02/1991

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú; làm lại đơn đề nghị rút tiền đúng họ tên

79

Lê Văn Thế

15/07/1989

Hồ sơ đủ

80

Ninh Công Hưng

12/09/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai

81

NGUYỄN VĂN TUYẾN

11/12/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

82

Nguyễn Việt Khoa

26/02/1984

Hồ sơ đủ

83

PHẠM VĂN DŨNG

14/03/1993

Hồ sơ đủ

84

NGUYỄN VĂN NHÀN

21/12/1989

Hồ sơ đủ

85

Nguyễn Đình Hải

03/05/1992

Hồ sơ đủ

86

Lê Hoàng Anh

30/06/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; Bổ sung hộ chiếu gốc (cũ + mới)

87

Trần Văn Tiến

12/10/1990

Thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước

88

Mai Quang Huy

23/07/1981

Hồ sơ đủ

89

Nguyễn Hữu Tuấn Anh

28/01/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc

90

Bạch Trọng Hảo

01/04/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc

91

Lương Văn Phương

27/02/1990

Hồ sơ đủ

92

Nguyễn Tiến huy

23/08/1991

Hồ sơ đủ

93

ĐẶNG HOÀNG NGHĨA

03/07/1990

Hồ sơ đủ

94

TRẦN VĂN CƯỜNG

28/11/1989

Hồ sơ đủ

95

Mã Văn Thắng

17/06/1982

Bổ sung hộ chiếu gốc; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú (có đóng dấu của phòng dịch thuật)

96

THÁI ĐÀM CHIẾN

15/05/1991

Hồ sơ đủ

97

Nguyễn Thị Kim Chung

24/06/1983

Hồ sơ đủ

98

Lương Văn Trình

21/07/1989

Hồ sơ đủ

99

Lê Xuân Trường

11/10/1981

Hồ sơ đủ

100

Hoàng Tiến Dũng

24/10/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

101

Nguyễn Mạnh Hùng

01/01/1988

Hồ sơ đủ

102

Đinh Văn Tám

08/11/1974

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc (cũ và mới)

103

Lê Văn Thảo

22/05/1974

Hồ sơ đủ

104

Hồ Đức Cần

14/05/1984

Hồ sơ đủ

105

Phạm Văn Đoàn

06/01/1985

Hồ sơ đủ

106

Trương Văn Minh

05/05/1980

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

107

Trịnh Văn Cường

02/08/1983

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

108

Nguyễn Hồng Hà

29/04/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

109

Phạm Thị Viển

27/06/1984

Hồ sơ đủ

110

Lê Văn Thuận

17/05/1990

Hồ sơ đủ

111

Lê Anh Dũng

15/01/1988

Hồ sơ đủ

112

Phạm Xuân Năng

05/01/1985

Hồ sơ đủ

113

Trần Mạnh Công

14/09/1985

Hồ sơ đủ

114

Nguyễn Duy Tú

15/03/1985

Hồ sơ đủ

115

Thái Văn Tâm

18/10/1982

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

116

Nguyễn Văn Mạnh

10/02/1983

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai

117

Đặng Văn Quân

13/08/1973

Hồ sơ đủ

118

Vũ Xuân Giang

30/09/1973

Hồ sơ đủ

119

Trần Xuân Dũng

16/07/1988

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu (có giáp lai)

120

Vũ Việt Phồn

03/08/1976

Hồ sơ đủ

121

Nguyễn Văn Chương

02/08/1987

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

122

Nguyễn Thị Sen

16/05/1990

Hồ sơ đủ

123

Trần Công Tiến

15/10/1985

Hồ sơ đủ

124

Lê Văn Tấn

25/06/1990

Hồ sơ đủ

125

Bùi Thị Hoàn

10/12/1988

bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai

126

Hoàng Quang Đông

03/10/1984

Bổ sung hộ chiếu gốc

127

Nguyễn Khánh Dương

14/04/1989

Hồ sơ đủ

128

Đặng Anh Tài

25/11/1985

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

129

Lê Vinh Phúc

26/03/1985

Hồ sơ đủ

130

Phan Văn Chữ

12/08/1981

Hồ sơ đủ

131

Trần Thị Hồng Gọn

28/10/1990

Hồ sơ đủ

132

Mai Trọng Đức

08/12/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn;

133

Nguyễn Thanh Hải

10/05/1987

Hồ sơ đủ

134

Bùi Văn Ngọc

04/10/1978

Hồ sơ đủ

135

Phạm Hải Pháp

20/05/1985

Hồ sơ đủ

136

Lê Quang Trung

04/05/1987

Hồ sơ đủ

137

Trần Văn Hải

11/11/1990

Hồ sơ đủ

138

Trần Văn Hùng

20/06/1986

Không có giấy ủy quyền

139

Nguyễn Văn Chung

09/10/1987

Hồ sơ đủ

140

Lâm Văn Toàn

21/01/1981

Hồ sơ đủ

141

Hoàng Đình Chiều

01/02/1981

Hồ sơ đủ

142

Đặng Xuân Minh

20/09/1982

Hồ sơ đủ

143

Nguyễn Quang Tiến

11/06/1990

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; Bổ sung hộ chiếu gốc

144

Cao Duy Thước

13/08/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc

145

Lê Văn Sỹ

17/12/1992

Hồ sơ đủ

146

Trần Duy Lễ

31/01/1985

Bổ sung photo chứng thực đầy đủ hộ chiếu có giáp lai

147

Đỗ Đức Mạnh

08/11/1986

Hồ sơ đủ

148

Nguyễn Công Ngự

10/01/1972

Hồ sơ đủ

149

Nguyễn Văn Tuấn

17/02/1987

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai

150

Trần Văn Cường

10/04/1983

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

151

Lương Văn Bằng

19/11/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

152

Lương Quang Lợi

09/07/1983

Hồ sơ đủ

153

Nguyễn Quốc Hiển

20/11/1989

Hồ sơ đủ

154

Nguyễn Thị Tuyên

12/11/1988

Bổ sung photo chứng thực cả quyển hộ chiếu (có giáp lai); Bổ sung bản tường trình không có GXNKHVN

155

Lê Trọng Nhân

26/12/1986

Hồ sơ đủ

156

Nguyễn Thị Yên

26/04/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc

157

Vũ Thị Trang

12/12/1995

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 22/06/2021; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước