Danh sách lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 06/10/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Trần Văn Thông

02/08/1988

Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

2

Nguyễn Văn Thoại

22/07/1984

Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

3

Lê Xuân Nhật

23/01/1988

Ngọc Lũ - Bình Lục - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục - Hà Nam

100.000.000

4

Tống Văn Khôi

05/06/1976

Thanh Thủy - Tĩnh Gia- Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

100.000.000

5

Lê Quang Duẩn

27/05/1980

Tiên Tiến - Phù Cừ - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Phù Cừ - Hưng Yên

100.000.000

6

Nguyễn Văn Hiển

25/10/1988

Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Đông Triều - Quảng Ninh

100.000.000

7

Nguyễn Chí Công

03/05/1990

Hoàng Diệu - thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình

Hội sở NH CSXH tỉnh Thái Bình

100.000.000

8

Vũ Thế Anh

07/01/1982

Thái Đô - Thái Thụy - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Thái Thụy - Thái Bình

100.000.000

9

Lê Thị Hường

17/09/1993

Đông Khê - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

10

Lê Duy Quy

06/06/1979

Thanh Thủy - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa

100.000.000

11

Nguyễn Hồng Quân

10/01/1989

Lệ Mỹ - Phù Ninh - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh - Phú Thọ

100.000.000

12

Phan Trọng Loan

09/01/1984

Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức - Hà Nội

100.000.000

13

Hoàng Văn Trọng

15/08/1989

Tiến Thành - Yên Thành - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành - Nghệ An

100.000.000

14

Đỗ Hồng Đăng

28/01/1988

Tân Phương - Thanh Thủy - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Thủy - Phú Thọ

100.000.000

15

Lê Thị Yến

08/10/1989

Quảng Khê - Quảng Xương - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

100.000.000

16

Đào Duy Hoàng

21/06/1992

Châu Bình - Quỳ Châu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Châu - Nghệ An

100.000.000

17

Trần Văn Hùng

20/06/1988

Vĩnh An - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

100.000.000

18

Đặng Viết Cường

12/07/1988

Thanh Long - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

19

Bùi Xuân Vĩnh

10/07/1990

Hồng Nam - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

Hội sở NH CSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

20

Đinh Văn Đú

09/01/1988

Sơn Bao - Sơn Hà - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi

100.000.000

21

Võ Đại Thắng

06/08/1990

Lộc Bổn - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế

100.000.000

22

Nguyễn Sơn Thịnh

01/04/1992

Vinh Quang - Hoàng Su Phì - Hà Giang

PGD NHCSXH huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

100.000.000

23

Vũ Văn Hiệp

28/11/1990

Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

24

Phạm Thị Hiền

24/02/1988

Cán Khê - Như Thanh - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh - Thanh Hóa

100.000.000

25

Nguyễn Viết Hân

10/09/1990

Bình Nguyên - Kiến Xương - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương - Thái Bình

100.000.000

26

Phạm Văn Ba

09/09/1992

Yên Phong - Yên Mô - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô - Ninh Bình

100.000.000

27

Nguyễn Văn Thành

02/09/1990

Thanh Lương - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

28

Phan Thanh Trường

29/06/1986

Xuân Viên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

29

Trịnh Xuân Điệp

18/05/1989

Dùng - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

30

Nguyễn Thị Nguyệt

18/04/1986

Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

31

Nguyễn Viết Vinh

28/10/1987

Minh Sơn - Đô Lương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương - Nghệ An

100.000.000

32

Nguyễn Văn Huy

10/01/1993

Ninh Phúc - thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình

Hội sở NH CSXH tỉnh Ninh Bình

100.000.000

33

Đặng Thị Hảo

10/04/1990

Vạn Ninh - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

34

Nguyễn Kim Sơn

20/02/1990

Võ Liệt - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

35

Đỗ Lê Hoàng

28/01/1987

Hà Hồi - Thường Tín - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thường Tín - Hà Nội

100.000.000

36

Phí Văn Lộc

15/06/1987

Ngọc Tảo - Phúc Thọ - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ - Hà Nội

100.000.000

37

Nguyễn Khắc Hoàn

05/07/1984

Đức Dũng - Đức Thọ - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

100.000.000

38

Nguyễn Gia Cảnh

15/09/1984

Thanh Tường - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

39

Nguyễn Văn Lực

25/10/1984

Hải Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

40

Tạ Văn Cường

24/06/1989

Hiền Ninh - Sóc Sơn - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn - Hà Nội

100.000.000

41

Nguyễn Đình Thích

02/04/1989

Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ

Hội sở NH CSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

42

Nguyễn Tấn Liêm

20/02/1990

Truông Mít - Dương Minh Châu - Tây Ninh

PGD NHCSXH huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

100.000.000

43

Đậu Bá Liệu

10/01/1990

Thanh Chi - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

44

Hà Văn Nam

17/06/1989

Thái Đào - Lạng Giang - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang - Bắc Giang

100.000.000

45

Nguyễn Bá Toàn

08/10/1993

Nam Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Tiên Lãng - Hải Phòng

100.000.000

46

Mai Xuân Lợi

06/11/1983

Vũ Hội - Vũ Thư - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư - Thái Bình

100.000.000

47

Lê Văn Thanh

06/07/1980

Trung Hưng - Cờ Đỏ - Cần Thơ

PGD NHCSXH huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

100.000.000

48

Hoàng Văn Ngọc

17/05/1992

Luận Thành - Thường Xuân - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân - Thanh Hóa

100.000.000

49

Vương Văn Đạt

11/03/1995

Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

PGD NHCSXH quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

100.000.000

50

Nguyễn Hoàng Ân

28/06/1988

Minh Lương - Châu Thành - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Châu Thành - Kiên Giang

100.000.000

51

Đỗ Văn Ninh

11/11/1990

An Bình - Kiến Xương - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương - Thái Bình

100.000.000

52

Phạm Công Bin

20/08/1981

Bình Chương - Bình Sơn - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

100.000.000

53

Nguyễn Tiến Hưng

16/03/1993

Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư - Ninh Bình

100.000.000

54

Trần Hữu Tàu

01/06/1988

Lộc An - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế

100.000.000

55

Lê Văn Đông

13/08/1999

Ninh Hải - Ninh Giang - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang - Hải Dương

100.000.000

56

Mai Văn Lượng

30/06/1991

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

57

Trần Văn Thành

09/04/1994

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

58

Tạ Văn Sơn

03/02/1990

Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

59

Đàm Trọng Huy

17/05/1997

Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

60

Nguyễn Viết Hưng

17/02/1992

An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

61

Hoàng Linh Nhật

10/12/2000

Quỳnh Liên, Tx.Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Tx.Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

62

Đỗ Văn Quang

02/12/1986

Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

63

Nguyễn Văn Nghị

17/03/1993

Hòa Lộc,Hậu Lộc,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc,Thanh Hóa

100.000.000

64

Nguyễn Văn Nam

20/01/2000

Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

65

Chúc Anh Xuân

05/11/1988

Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

66

Lê Văn Trương

25/05/1992

xã Ea Ning,Cư Kuin,Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

67

Nguyễn Đồng Hậu

12/06/2000

Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

68

Nguyễn Quốc Dưỡng

09/05/2000

Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

69

Lê Quốc Hội

15/02/1995

Kỳ Lợi , TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

70

Nguyễn Mạnh Hà

29/07/1993

Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

100.000.000

71

Nguyễn Quang Khang

17/07/2000

Minh Tân, Phù Cừ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Phù Cừ, Hưng Yên

100.000.000

72

Lại Văn Thái

07/05/1999

Xã Kim Mỹ,Kim Sơn,Ninh Bình

PGD NHCSXH huyệnKim Sơn,Ninh Bình

100.000.000

73

Bùi Duy Bằng

13/02/1992

Ninh Hòa,Hoa Lư,Ninh Bình

PGD NHCSXH huyệnHoa Lư,Ninh Bình

100.000.000

74

Bùi Thái Quân

19/11/1987

Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

75

Hoàng Văn Hậu

01/03/1989

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

76

Vũ Văn Công

25/12/1992

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

77

Dương Văn Trung

28/02/1996

Tào Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

78

Nguyễn Võ Đức

04/10/2000

Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

79

Lê Văn Tiến

16/05/1992

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

80

Lê Ngọc Ánh

12/07/1990

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

81

Lê Hải Hân

20/03/2000

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

82

Nguyễn Đức Lộc

28/02/1994

Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Triệu Phong, Quảng Trị

100.000.000

83

Lê Văn Diệp

15/04/1991

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

84

Phan Sơn

02/02/1993

Hải Khê , Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

85

Mai Văn Tuấn

02/01/1995

Bộc Nhiêu, Định Hóa,Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Định Hóa,Thái Nguyên

100.000.000

86

Nguyễn Văn Mạnh

15/09/1995

Phúc thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên

PGD NHCSXH TX Phổ Yên, Thái Nguyên

100.000.000

87

Lò Trọng Vương

10/01/1994

Xuân Thắng,Thường Xuân,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân,Thanh Hóa

100.000.000

88

Phí Mạnh Phước

22/02/1995

Yến Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

89

Nguyễn Phúc Cường

22/03/1992

Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

90

Vũ Đình Hải

05/02/1990

Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

91

Vi Văn Thuần

06/06/1999

Tam Lư, Quan Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

92

Nguyễn Văn Thùy

14/07/1989

Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

93

Nguyễn Sĩ Khiêm

02/12/1994

Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

94

Trần Văn Dân

08/12/1995

Đức An, Đăk Song, Đăk Nông

PGD NHCSXH huyện Đăk Song, Đăk Nông

100.000.000

95

Lê Đình Tình

06/03/1992

Quảng Châu, Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước