Gia hạn thời gian đăng ký làm thời vụ đối với lao động EPS hết hạn hợp đồng

Ngày 8/8/2020 Chính phủ Hàn Quốc cho phép gia hạn chính sách đăng ký làm thời vụ trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp đối với lao động EPS (visa E9) hết hạn hợp đồng nhưng chưa có chuyến bay về nước. Theo đó, thời gian được phép đăng ký sẽ kéo dài từ ngày 24/8 đến hết ngày 30/9/2020.

Về điều kiện và thủ tục như sau:

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký

         (i) Đã được tự động gia hạn thời gian cư trú thêm 50 ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chưa thể về nước do không có các chuyến bay, hiện nay đang được tiếp tục gia hạn hoặc kéo dài thời hạn về nước;

         (ii) Trong thời hạn đăng ký chuyển đổi lần này vẫn không thể về nước do không có máy bay;

        (iii) Sau khi được chính quyền địa phương nơi cần lao động thời vụ tuyển chọn phải ký hợp đồng lao động thời vụ với hộ gia đình làm nông nghiệp hoặc ngư nghiệp và đáp ứng được các điều kiện để được Bộ Tư pháp cấp phép làm việc ngoài tư cách lao động mùa vụ (C-4).

2. Thời gian và thủ tục đăng ký

         - Thời gian đăng ký: từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/09/2020;

         - Thủ tục đăng ký:

         + Bước 1: Người lao động đủ điều kiện phải kiểm tra trước tên địa phương và số lượng lao động thời vụ được phép tuyển dụng của địa phương đó trước khi đăng ký (tham khảo thông báo của Bộ Tư pháp Hàn Quốc theo địa chỉ:

http://www.moel.go.kr/skin/doc.html?fn=20200824094315bd2d0dd467394947aa0590f553c89dcd.hwp&rs=/viewer/BBS/2020/ )

         + Bước 2: Lựa chọn 01 trong 03 cách sau để đăng ký:

         (1) Cách 1: Truy cập vào trang web www.eps.go.kr để đăng ký làm việc sang lĩnh vực lao động thời vụ;

        (2) Cách 2: Mang theo Thẻ đăng ký người nước ngoài đến các Trung tâm tuyển dụng của Bộ Lao động và Việc làm tại địa phương để đăng ký;

         (3) Gửi fax hoặc email Đơn đăng ký đến đến các Trung tâm tuyển dụng của các địa phương tuyển dụng lao động mùa vụ.

         Kết quả đăng ký sẽ được chính quyền địa phương thông báo cho người lao động thông qua điện thoại hoặc tin nhắn riêng.

3. Lĩnh vực và địa phương đăng ký

Người lao động được chuyển đổi visa sẽ làm các công việc thuộc ngành nông nghiệp (1.109 người) và ngư nghiệp (265 người). Hàn Quốc hiện cho phép 40 địa phương được phép tuyển dụng lao động thời vụ. Danh sách công việc và số lượng lao động được phép tuyển dụng của 40 địa phương được đăng tải trên trang điện tử của Bộ Tư pháp Hàn Quốc tại địa chỉ: http://www.moel.go.kr/skin/doc.html?fn=20200824094315bd2d0dd467394947aa0590f553c89dcd.hwp&rs=/viewer/BBS/2020/

4. Quyền lợi đối với lao động được duyệt làm thời vụ:

- Lương được chi trả cao hơn mức lương tối thiểu đã được quy định.

- Được tham gia Bảo hiểm tai nạn lao động (bắt buộc đối với các hộ gia đình nông nghiệp, ngư nghiệp).

- Ăn, ở do người lao động chi trả (trong trường hợp chủ sử dụng có thể cung cấp ăn, ở thì người lao động thời vụ phải trả các chi phí ăn, ở theo quy định cho chủ sử dụng).

- Sau khi kết thúc thời hạn lao động mùa vụ, xuất cảnh về nước, lao động có thể tái nhập cảnh làm việc theo Chương trình EPS. Nếu phải thi tiếng Hàn, người lao động sẽ được cộng thêm 10 điểm và được ưu tiên giới thiệu việc làm trước.

- Được miễn tiền phí khi chuyển đổi tư cách lưu trú và xin cấp phép làm việc.

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước