Danh sách người lao động thuộc diện bị xem xét xử lý tiền ký quỹ theo Quyết định 12/QĐ/TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ
    Thực hiện Quyết định 12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, ngày 24/6/2020 Trung tâm Lao động ngoài nước đã gửi công văn số 432/TTLĐNN-TCLĐ tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đồng thời đăng thông báo trên website Trung tâm danh sách người lao động thuộc diện xác minh thông tin chấp hành hợp đồng để xử lý khoản tiền ký quỹ (xem tại đây). Đến nay đã quá thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, căn cứ kết quả xác minh của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố và người lao động không có phản hồi khác về Trung tâm Lao động ngoài nước, theo quy định Trung tâm sẽ thực hiện các thủ tục để xử lý khoản tiền ký quỹ của những người lao động này (danh sách kèm theo).

    Tuy nhiên, để đảm bảo xử lý chính xác, chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi người lao động, Trung tâm Lao động ngoài nước tiếp tục tiếp nhận các thông tin phản hồi về quá trình chấp hành hợp đồng lao động tại Hàn Quốc của người lao động thuộc danh sách nói trên. Thông tin phản hồi và các tài liệu liên quan đề nghị gửi về Trung tâm trước ngày 21/09/2020 theo địa chỉ:

    Tại Việt Nam: Trung tâm Lao động ngoài nước – địa chỉ: số 1 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội; Điện thoại: 024.7303.0199 máy lẻ: 113; 117; 119

    Tại Hàn Quốc: Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS tại Hàn Quốc; điện thoại: 02.3936868.

    Sau thời hạn nêu trên, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tiến hành xử lý khoản tiền ký quỹ của người lao động theo quy định./.

                                                                                    TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước