Thông báo Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Lê Vũ Phương

25/01/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

2

Lê Trọng Thắng

22/11/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

3

Lê Anh Tuấn

12/03/1987

Thiếu photo công chứng 2 mặt thẻ F2

4

Phan Văn Hà

08/08/1976

Hồ sơ đủ

5

Đoàn Văn Vịnh

16/02/1978

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

6

Phạm Văn Lượng

05/05/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo công chứng 2 mặt thẻ F6

7

Nguyễn Minh Hiệu

22/06/1988

Hồ sơ đủ

8

Lê Quốc Chính

15/06/1987

Hồ sơ đủ

9

Phùng Thị Thu Hương

14/01/1986

Hồ sơ đủ

10

Phạm Thị Thủy

30/10/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

11

Trần Văn Thành

01/06/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

12

Phạm Ngọc Huy

20/11/1982

Hồ sơ đủ

13

Trần Thụy Thanh Hương

22/09/1981

Hồ sơ đủ

14

Phạm Đức Vương

25/02/1975

Hồ sơ đủ

15

Nguyễn Ngọc Thạch

26/06/1979

Hồ sơ đủ

16

Phạm Thị Nên

18/03/1982

Hồ sơ đủ

17

Nguyễn Minh Duẩn

01/10/1985

Hồ sơ đủ

18

Vũ Văn Quỳnh

16/06/1984

Hồ sơ đủ

19

Lương Anh Tuân

30/08/1985

Hồ sơ đủ

20

Nguyễn Văn Cảnh

02/02/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

21

Võ Văn Việt

25/05/1985

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Trường Luật

27/11/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

23

Hoàng Văn Trong

03/08/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

24

Nguyễn Văn Dũng

09/12/1984

Hồ sơ đủ

25

Nguyễn Văn Bình

11/04/1988

Hồ sơ đủ

26

Cao Xuân Phú

22/10/1984

Hồ sơ đủ

27

Hoàng Minh Toán

16/11/1982

Hồ sơ đủ

28

Đoàn Hữu Phước

07/10/1985

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

29

Trần Mạnh Tuấn

03/10/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

30

Bùi Trọng Cương

24/11/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

31

Dương Xuân Lựa

12/03/1985

Hồ sơ đủ

32

Trịnh Văn Cường

01/11/1985

Hồ sơ đủ

33

Lưu Xuân Biên

20/11/1986

Hồ sơ đủ

34

Lê Doãn Nam

03/06/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

35

Nguyễn Minh Trung

04/04/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

36

Bùi Văn Vạn

15/03/1985

Hồ sơ đủ

37

Nguyễn Văn Hiền

07/05/1985

Hồ sơ đủ

38

Lê Thị Phượng

10/10/1984

Hồ sơ đủ

39

Trần Văn Tương

23/08/1990

Hồ sơ đủ

40

Lê Văn Triệt

15/10/1992

Hồ sơ đủ

41

Ngô Viết An

08/04/1993

Hồ sơ đủ

42

Võ Văn Đồng

26/08/1986

Hồ sơ đủ

43

Phạm Huệ Đức

11/06/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

44

Nguyễn Đình Ban

10/06/1975

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

45

Đặng Văn Tú

13/03/1989

Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Văn Hận

31/01/1979

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

47

Nguyễn Văn Khánh

09/05/1976

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Viết Thảo

29/04/1985

Hồ sơ đủ

49

Nguyễn Ngọc Hiến

07/08/1990

Hồ sơ đủ

50

Đặng Xuân Huấn

07/01/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

51

Trần Công Mỹ

25/08/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Chưa khai báo việc chuyển đổi tư cách lưu trú với Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

52

Trần Anh Tới

05/08/1985

Hồ sơ đủ

53

Lưu Văn Dũng

14/08/1988

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 14/02/2020; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước