Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Bùi Thanh Tuấn

30/05/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

2

Bùi Thị Phượng

25/03/1993

Hồ sơ đủ

3

Bùi Thúy Diễm

22/01/1989

Hồ sơ đủ

4

Cao Xuân Tùng

14/09/1987

Hồ sơ đủ

5

Chu Hữu Thống

23/04/1990

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

6

Chu Văn Tân

10/12/1983

Bổ sung photo chứng thực thẻ F2

7

Đàm Duy Thìn

17/06/1988

Hồ sơ đủ

8

Đào Duy Hiếu

26/11/1988

Bổ sung photo hộ chiếu có chứng thực; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

9

Đào Kim Thủy

23/10/1986

Hồ sơ đủ

10

Đào Văn Hướng

24/02/1989

Hồ sơ đủ

11

Đào Văn Thông

28/11/1990

Hồ sơ đủ

12

Đặng Đình Thắng

09/09/1990

Hồ sơ đủ

13

Đặng Minh Hải

30/07/1995

Hồ sơ đủ

14

Đặng Văn Tỉnh

04/01/1990

Hồ sơ đủ

15

Đinh Bá Thương

26/12/1983

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

16

Đinh Trương Định

24/09/1996

Hồ sơ đủ

17

Đinh Văn Hai

03/03/1991

Hồ sơ đủ

18

Đoàn Đình Huân

12/07/1989

Hồ sơ đủ

19

Đỗ Đình Phương

26/11/1987

Hồ sơ đủ

20

Đỗ Thế Anh

09/10/1983

Hồ sơ đủ

21

Đỗ Văn Hòa

10/10/1992

Hồ sơ đủ

22

Hoàng Anh Hà

01/12/1984

Hồ sơ đủ

23

Hoàng Bá Cừ

23/03/1986

Bổ sung đơn có xác nhận của UBND xã/phường

24

Hoàng Bá Chinh

15/03/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

25

Hoàng Kim Quy

13/04/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

26

Hoàng Phi Hùng

23/04/1988

Hồ sơ đủ

27

Hoàng Thị Giang

05/07/1991

Hồ sơ đủ

28

Hoàng Văn Nguyệt

11/07/1977

Hồ sơ đủ

29

Hoàng Văn Tài

05/03/1988

Hồ sơ đủ

30

Hoàng Văn Trọng

20/07/1987

Hồ sơ đủ

31

Hoàng Viết Trung

13/03/1999

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt lệnh trục xuất

32

Hòang Xuân Tình

15/04/1979

Hồ sơ đủ

33

Huỳnh Đức Hòa

06/10/1987

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

34

Lại Văn Đức

12/07/1989

Hồ sơ đủ

35

LE THI PHUONG LINH

NH/I /LE T

Hồ sơ đủ

36

Lê Đình Luyến

29/09/1981

Hồ sơ đủ

37

Lê Kim Thao

10/03/1985

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

38

Lê Ngọc Huy

18/02/1986

Hồ sơ đủ

39

Lê Quang Thắng

21/12/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

40

Lê Tấn Khoa

16/04/1986

Hồ sơ đủ

41

Lê Thị Loan

06/07/1994

Hồ sơ đủ

42

Lê Thị nguyệt

11/01/1990

Hồ sơ đủ

43

Lê Thị Thuỷ

18/08/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

44

Lê Trung thông

15/05/1985

Hồ sơ đủ

45

Lê Văn Bách

26/10/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung bản tường trình nguyên nhân trục xuất; bổ sung giấy tờ gốc

46

Lê Văn Hiệp

08/06/1986

Hồ sơ đủ

47

Lê Văn Hồng

22/08/1990

Hồ sơ đủ

48

Lê Văn Huân

07/10/1984

Hồ sơ đủ

49

Lê Văn Tâm

13/01/1987

Hồ sơ đủ

50

Lê Văn Tứ

29/09/1987

Hồ sơ đủ

51

Lê Văn Thăng

10/10/1989

Hồ sơ đủ

52

Lê Văn Trọng

26/09/1983

Hồ sơ đủ

53

Lê Viết Lệ

28/09/1988

Hồ sơ đủ

54

Lê Vinh Đạo

05/08/1990

Hồ sơ đủ

55

Mạch Văn Trung

13/06/1991

Hồ sơ đủ

56

Ngô Thị Hồng Vân

21/05/1982

Hồ sơ đủ

57

Ngô Văn Hòa

14/02/1994

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

58

NGUYEN CONG THINH

09/06/1992

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Anh Cương

03/04/1992

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Duy Hồng

04/03/1983

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Đình Hoàng Nam

14/06/1998

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

62

Nguyễn Đình Phúc

25/03/1990

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

63

Nguyễn Đức Duy

23/06/1978

Hồ sơ đủ

64

Nguyễn Hoàng Quang

27/05/1988

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Hồng Quân

27/05/1988

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

66

Nguyễn Hữu Trường

26/02/1991

Hồ sơ đủ

67

Nguyễn Kim Liên

26/11/1993

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Khắc Hiện

22/11/1985

Hồ sơ đủ

69

Nguyễn Khắc Huy

05/04/1987

Hồ sơ đủ

70

Nguyễn Mạnh Duy

04/09/1986

Hồ sơ đủ

71

Nguyễn Ngọc Năng

10/07/1979

Hồ sơ đủ

72

Nguyễn Như Cường

02/04/1992

Hồ sơ đủ

73

Nguyễn Phan Kha

26/06/1992

Hồ sơ đủ

74

Nguyễn Phi Hảo

09/06/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực 2 mặt thẻ F6; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

75

Nguyễn Quang Bính

21/08/1986

Hồ sơ đủ

76

Nguyễn Quang Đạo

20/11/1987

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

77

nguyễn quang thêm

26/12/1989

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

78

Nguyễn Tân Khoa

06/08/1988

Hồ sơ đủ

79

Nguyễn Tất Ân

05/09/1989

Hồ sơ đủ

80

Nguyễn Thành Thái

15/07/1992

Hồ sơ đủ

81

Nguyễn Thế Trọng

30/08/1986

Hồ sơ đủ

82

Nguyễn Thế Trững

02/09/1985

Hồ sơ đủ

83

Nguyễn Thị Chinh

18/08/1986

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

84

Nguyễn Thị Giang

21/03/1998

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

85

Nguyễn Thị Hằng

05/01/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

86

Nguyễn Thị Lan

16/05/1992

Hồ sơ đủ

87

Nguyễn Thị Phượng

14/10/1992

Hồ sơ đủ

88

Nguyễn Thị Thảo

21/07/1995

Hồ sơ đủ

89

Nguyễn Thu Trang

06/07/1992

Hồ sơ đủ

90

Nguyễn Văn Chiến

26/12/1990

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

91

Nguyễn Văn Dũng

16/03/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

92

Nguyễn Văn Đức

25/10/1981

Bổ sung photo chứng thực E7

93

Nguyễn Văn Hợp

23/07/1987

Hồ sơ đủ

94

Nguyễn Văn Kỳ

20/05/1996

Hồ sơ đủ

95

Nguyễn Văn Lâm

02/06/1988

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

96

Nguyễn Văn Lợi

27/06/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

97

Nguyễn Văn Nhơn

02/03/1987

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

98

Nguyễn Văn Phúc

28/02/1986

Hồ sơ đủ

99

Nguyễn Văn Tạo

15/08/1984

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

100

Nguyễn Văn Thân

15/05/1992

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

101

Nguyễn Văn Thi

25/12/1989

Hồ sơ đủ

102

Nguyễn Văn Thuận

17/08/1990

Hồ sơ đủ

103

Nguyễn Xuân Thành

06/05/1982

Hồ sơ đủ

104

Phạm Đình Vinh

20/03/1989

Hồ sơ đủ

105

Phạm Hồng Nam

29/05/1989

Hồ sơ đủ

106

Phạm Văn Đức

25/10/1981

Hồ sơ đủ

107

Phạm Văn Ninh

10/06/1988

Hồ sơ đủ

108

Phạm Văn Tam

08/01/1992

Hồ sơ đủ

109

Phạm Văn Tuân

22/05/1987

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

110

Phan Ngọc Bổ

12/02/1986

Hồ sơ đủ

111

Phùng Thái Tùng

09/10/1992

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

112

Thiều Văn Anh

05/03/1995

Hồ sơ đủ

113

Trần Thế Hiếu

13/11/1980

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

114

Trần Thế Khang

23/07/1987

Hồ sơ đủ

115

Trần Thị Hà

15/04/1989

Hồ sơ đủ

116

Trần Văn Bảo Ân

01/09/1989

Hồ sơ đủ

117

Trần Văn Lành

01/09/1982

Hồ sơ đủ

118

Trần Văn Thắng

10/12/1984

Hồ sơ đủ

119

Trịnh Văn Long

26/02/1986

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

120

Trương Sỹ Hội

04/12/1984

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

121

Võ Đức Trung

03/03/1985

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

122

Võ Thị Tú Loan

09/04/1990

Hồ sơ đủ

123

Võ Văn Trung

02/09/1988

Hồ sơ đủ

124

Vũ Mạnh Cường

12/03/1979

Hồ sơ đủ

125

Vũ Tuấn Khánh

08/08/1981

Hồ sơ đủ

126

Vương Đình Hiệp

30/04/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

127

Vương Xuân Hải

20/10/1992

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 15/08/2022; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác