Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚCDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 903/TTLĐNN-TCKT ngày13 /12/2022)

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Trần Võ Khôi

27/05/1988

Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

2

Nguyễn Hoàng Tuấn

27/01/1985

Mỹ An, Mang Thít, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Mang Thít, Vĩnh Long

100.000.000

3

Mai Trung Tính

06/04/1981

Hòa Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

100.000.000

4

Lê Văn Tuấn

15/10/1982

Hoằng Xuân, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

5

Nguyễn Hữu Hải

24/04/1984

Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

6

Nguyễn Văn Thịnh

16/03/1989

Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

7

Nguyễn Công Hùng

05/04/1988

Phú Đa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

100.000.000

8

Vũ Văn Điệp

02/09/1990

Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Thế, Bắc Giang

100.000.000

9

Lê Thị Hằng

07/11/1990

Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng, Thái Bình

100.000.000

10

Nguyễn Văn Hưng

20/06/1980

Quỳnh Sơn, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

11

Nguyễn Văn Tiến

08/04/1991

Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

12

Nguyễn Văn Dũng

18/09/1991

Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Bình, Thái Nguyên

100.000.000

13

Nguyễn Thế Anh

12/12/1988

Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

100.000.000

14

Bùi Thị Hoa

25/05/1979

Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

15

Hoàng Thị Mai

02/03/1987

Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

16

Bùi Tuấn Anh

17/07/1989

Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

17

Nguyễn Thị Thương

13/09/1991

Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

18

Phạm Thành Xuân

16/08/1985

Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh

PGD NHCSXH huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

100.000.000

19

Trần Đình Tài

01/10/1990

Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

20

Hoàng Đình Kiên

21/07/1985

Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

21

Nguyễn Thị Ngọc

06/06/1988

Trung Lập Thượng, Củ Chi, Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

100.000.000

22

Dương Đức Thắng

08/01/1985

Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

23

Phan Hữu Trường

17/01/1985

Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

24

Cao Thượng Nguồn

10/10/1984

Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

25

Dương Quốc Vương

19/04/1991

Tân Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang

PGD NHCSXH huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

100.000.000

26

Phạm Văn Khanh

15/12/1984

Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ứng Hòa, Hà Nội

100.000.000

27

Lương Văn Vũ

05/10/1989

Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

28

Phạm Văn Trường

10/03/1990

Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

29

Nguyễn Kiên Cường

06/05/1982

Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

30

Trần Ngọc Quyết

08/08/1985

Quảng Sơn, TX Ba Đồn, Quảng Bình

PGD NHCSXH TX Ba Đồn, Quảng Bình

100.000.000

31

Nguyễn Thế Vinh

05/10/1986

Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

32

Lê Hữu Tiến

27/11/1990

Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

33

Phạm Văn Quyết

14/05/1990

Tân Lập, Lục Ngạn, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

100.000.000

34

Lê Thị Hồng

10/01/1984

Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

100.000.000

35

Mai Đức Thanh

20/04/1980

Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

100.000.000

36

Hoàng Long

02/11/1997

Quảng Văn, TX Ba Đồn, Quảng Bình

PGD NHCSXH TX Ba Đồn, Quảng Bình

100.000.000

37

Nguyễn Văn Hào

12/06/1982

An Thủy, Ba Tri, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri, Bến Tre

100.000.000

38

Trần Minh Thông

05/07/1990

Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

39

Phạm Nhật Tân

04/03/1994

Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

40

Nguyễn Văn An

27/06/1994

Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

41

Âu Minh Sử

14/07/1991

Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Kiên Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kiên Giang

100.000.000

42

Nguyễn Xuân Long

15/07/1991

Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

43

Nguyễn Thị Huyền Trang

07/09/1992

Văn Phú, TP Yên Bái, Yên Bái

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái

100.000.000

44

Lê Sỹ Anh

17/12/1990

Hoàng Giang, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

45

Lê Ngọc Quý

26/12/1985

Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

46

Nguyễn Thanh Long

06/03/1979

Đức Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

47

Trần Đình Thắng

23/10/1995

Liêm Chính, TP Phủ Lý, Hà Nam

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam

100.000.000

48

Dương Văn Châu

11/10/1989

Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Triệu Phong, Quảng Trị

100.000.000

49

Trần Xuân Văn

04/04/1983

Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

50

Ngô Quốc Doanh

14/12/1992

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

51

Vi Văn Ban

14/08/1990

Đại Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

52

Phạm Đình Kháng

18/08/1990

Hà Giang, Đông Hưng, Thái Bình

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

53

Trần Ngọc Lâm

03/01/1977

Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

54

Nguyễn Hoàng Ninh

16/10/1987

Bình Phú, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

Tin khác