Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 15/11/2021

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ (đồng)

1

Nguyễn Ngọc Hùng

08/09/1986

Liên Chung, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

2

Trần Đăng Khoa

02/01/1984

Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

3

Hoàng Thái Nhật

30/07/1984

An Bá, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

4

Nguyễn Mạnh Cường

20/07/1986

Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Tiên Du, Bắc Ninh

100.000.000

5

Quách Huy Thành

12/08/1986

Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

100.000.000

6

Phạm Văn Hoan

08/11/1988

Minh Tân, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

7

Nguyễn Xuân Huynh

10/09/1984

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai

100.000.000

8

Nguyễn Văn Hào

02/07/1988

Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

100.000.000

9

Nguyễn Thành Vinh

18/10/1985

Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

10

Cao Huy Hợi

04/07/1983

Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

11

Nguyễn Quang Đạt

25/02/1985

Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

PGD NHCSXH Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

100.000.000

12

Mai Khả Giang

02/03/1991

Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

13

Đoàn Duy Mạnh

10/09/1989

Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

14

Trần Văn Sự

10/09/1985

Vũ Lễ, Kiến Xương, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Chư Păh, Gia Lai

100.000.000

15

Trương Hoài Phước

25/11/1989

Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh

PGD NHCSXH huyện Càng Long, Gia Lai

100.000.000

16

Phan Văn Đường

20/11/1989

Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

17

Trịnh Duy Tân

18/04/1989

Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

18

Nguyễn Đắc Thái

23/05/1990

An Bá, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

19

Lê Khắc Thành

15/10/1987

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

20

Nguyễn Cảnh Tuấn

16/06/1988

Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

21

Hồ Văn Bắc

09/06/1985

La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Định Quán, Đồng Nai

100.000.000

22

Nguyễn Đắc Thành

16/12/1987

Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Tiên Du, Bắc Ninh

100.000.000

23

Nguyễn Đình Quyết

22/06/1986

Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

24

Phạm Thanh Châu

06/11/1987

Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

100.000.000

25

Hoàng Đắc Dũng

28/10/1987

Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

100.000.000

26

Bùi Văn Bốn

09/09/1988

Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

PGD NHCSXH thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

100.000.000

27

Nguyễn Văn Dũng

21/08/1987

Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

28

Vũ Văn Chung

13/08/1985

Tiền Phong, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

100.000.000

29

Phạm Quốc Châu

26/11/1983

Tân Phú Trung, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

100.000.000

30

Trần Quang Kiên

28/07/1982

Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

31

Đậu Xuân Bình

28/08/1986

thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

32

Nguyễn Duy Vĩnh

07/06/1979

Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

33

Lương Văn Danh

07/12/1990

Nhơn Hải, Quy Nhơn, Bình Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định

100.000.000

34

Trần Văn Long

15/09/1988

Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

35

Phạm Mạnh Hùng

20/05/1985

Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

36

Nguyễn Xuân Thường

02/02/1989

Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

37

Vũ Ngọc Trung

16/09/1991

Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Khánh, Ninh Bình

100.000.000

38

Phùng Thị Nam

01/11/1987

Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

39

Nguyễn Duy Đại

06/07/1988

Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa

100.000.000

40

Đặng Văn Đức

22/09/1984

Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

41

Nguyễn Thị Thu Hằng

06/12/1984

Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

100.000.000

42

Huỳnh Bạch Phiến

10/10/1990

Hòa Phong, Tây Hòa, Phú Yên

PGD NHCSXH huyện Tây Hòa, Phú Yên

100.000.000

43

Lê Anh Quý

31/12/1989

Xuân Hồng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

44

Đào Thị Hiền

07/08/1988

Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng

PGD NHCSXH huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

100.000.000

45

Nguyễn Quang Trung

01/01/1978

Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

100.000.000

46

Nguyễn Đình Thành

06/11/1987

Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

47

Nguyễn Văn Hiểu

15/09/1982

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

48

Lê Thanh Thuận

01/05/1990

Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

100.000.000

49

Cao Thị Thương

24/06/1989

Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

PGD NHCSXH thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

100.000.000

50

Lê Đình Nam

13/06/1995

Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

51

Nguyễn Trọng Triệu

28/01/1991

Yên Sơn, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

52

Đào Văn Kiên

24/12/1986

Tiền Tiến, Thanh Hà, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Hà, Hải Dương

100.000.000

53

Nguyễn Mạnh Thắng

04/01/1993

Lệ Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

54

Phan Văn Đồng

17/11/1988

Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

55

Trịnh Đình Hoàn

15/10/1984

Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

56

Trần Văn An

13/08/1984

Xuân Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

57

Nguyễn Mạnh Phú

09/11/1988

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

58

Trần Hữu Hùng

30/03/1986

Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

PGD NHCSXH Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

100.000.000

59

Ngô Trí Dũng

01/12/1979

Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

60

Nguyễn Thị Huệ

15/05/1991

Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

61

Vũ Văn Hải

15/02/1987

thị trấn Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

62

Lê Thanh Sinh

07/02/1993

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

63

Trần Văn Nam

18/04/2000

Quảng Hợp,Quảng Xương,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

64

Trần Văn Khanh

13/11/1996

Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

65

Hà Văn Thành

03/01/1991

Ban Công, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

66

Nguyễn Văn Hướng

16/06/1998

Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

67

Trương Thị Quỳnh

23/07/1995

Điền Lư, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

68

Nguyễn Văn Hương

03/01/1987

Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

69

Lê Đình Tư

08/09/1985

Yên Cát, Như Xuân,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

70

Nguyễn Viết Hoàng

31/08/2000

Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

71

Trương Văn Anh

18/09/1991

Bến Sung, Như Thanh,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh, Thanh Hóa

100.000.000

72

Đỗ Văn Toàn

18/09/1992

Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Kim Bảng, Hà Nam

100.000.000

73

Hoàng Thị Thủy

20/08/1991

An Lạc, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

74

Đoàn Văn Kiên

25/09/1991

Vũ Đông, Thái Bình, Thái Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Bình

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước