Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 05/04/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Lê Thị Phương

27/06/1987

Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

100.000.000

2

Lê Văn Tuân

03/10/1991

Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

3

Đào Khả Tuấn

20/05/1986

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

4

Phùng Bá Phong

25/08/1989

Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

5

Hà Thị Mai

22/05/1989

Xuân Phú, Quan Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

6

Nguyễn Việt Dũng

14/12/1993

Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

7

Nông Văn Tân

18/09/1992

Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng

PGD NHCSXH huyện Hạ Lang, Cao Bằng

100.000.000

8

Cao Quang Hiếu

17/08/1990

Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

9

Hà Văn Tiên

05/02/1991

Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hoá

100.000.000

10

Ngô Ngọc Diệp

05/01/1982

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

11

Lê Văn Duẩn

29/11/1992

Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

12

Hoàng Xuân Thiêm

16/12/1985

Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

13

Trần Nhật Tiệp

27/10/1989

Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

14

Phan Công Trung

14/05/1990

Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

15

Nguyễn Tiến Đạt

11/02/1993

Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

16

Nguyễn Văn Tiến

06/01/1986

Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

17

Hoàng Văn Cường

18/04/1982

Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai

100.000.000

18

Nguyễn Văn Dương

10/11/1990

Yên Giang, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

19

Thân Văn Toán

09/09/1986

Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

20

Trần Văn Hạnh

19/05/1992

Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

21

Cao Văn Hưng

05/05/1987

Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa