Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 24/03/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Văn Đại

06/08/1986

Hồ sơ đủ

2

Nguyễn Thị Mai Trâm

1985/05/29

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực thẻ E7

3

Lê Thị Trang

15/08/1992

Hồ sơ đủ

4

Đoàn Thị Thủy

08/08/1992

Hồ sơ đủ

5

Trần Văn Miên

10/10/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc

6

Võ Bình Phú

10/03/1986

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc

7

Trần Thị Bích Vân

27/03/1991

Hồ sơ đủ

8

Tạ Quốc Đức

18/06/1991

Hồ sơ đủ

9

Trần Xuân Khoái

16/08/1989

Hồ sơ đủ

10

Trần Văn Tuân

26/07/1987

Hồ sơ đủ

11

Trần Văn Quỳnh

11/06/1992

Hồ sơ đủ

12

Đào Quang Huy

18/08/1985

Hồ sơ đủ

13

Võ Văn Thành

03/09/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

14

Hoàng Xuân Năm

27/05/1988

Hồ sơ đủ

15

Nguyễn Hữu Hiệu

03/07/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc

16

Nguyễn Thị Lý

14/11/1989

Thiếu photo chứng thực thẻ F3; thiếu photo chứng thực đủ hộ chiếu

17

Nguyễn Văn Hào

02/01/1984

Hồ sơ đủ

18

Trần Văn Đức

10/04/1987

Hồ sơ đủ

19

Lê Trần Nghĩa

19/08/1990

Hồ sơ đủ

20

Hồ Thế Anh

06/01/1989

Hồ sơ đủ

21

Mai Văn Thủy

10/08/1984

Hồ sơ đủ

22

Trịnh Văn Hiển

12/12/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

23

Trần Quang Nam

27/09/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc

24

Hoàng Quốc Vương

02/10/1992

Bổ sung hộ chiếu gốc

25

Đỗ Tuấn Đạt

20/05/1989

Hồ sơ đủ

26

Lê Sĩ Hùng

30/11/1988

Hồ sơ đủ

27

Trình Công Nhiệm

19/02/1986

Hồ sơ đủ

28

Trịnh Văn Thuyên

08/02/1989

Hồ sơ đủ

29

Nguyễn Đình Dũng

01/09/1987

Hồ sơ đủ

30

Nguyễn Xuân Tâm

16/02/1987

Hồ sơ đủ

31

Nguyễn Tiến Toán

02/01/1986

Hồ sơ đủ

32

Trần Văn Dương

28/05/1985

Hồ sơ đủ

33

Lê Ngọc Hà

26/03/1993

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

34

Ngô Văn Lượng

19/07/1982

Hồ sơ đủ

35

Lê Ngô Tuấn

22/08/1991

Hồ sơ đủ

36

Đậu Quang Thắng

12/08/1987

Hồ sơ đủ

37

Trần Tử Kiên

08/08/1986

Hồ sơ đủ

38

Phạm Văn Quang

27/02/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc

39

Nguyễn Việt Tú

12/08/1990

Hồ sơ đủ

40

Nguyễn Thế Vinh

20/10/1984

Hồ sơ đủ

41

Trần Khánh Hưng

08/10/1992

Hồ sơ đủ

42

Bạch Văn Hữu

21/02/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

43

Lê Đức Thắng

19/11/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc

44

Hứa Văn Minh

04/03/1984

Hồ sơ đủ

45

Cao Văn Tú

01/10/1986

Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Quang Mịch

06/02/1981

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

47

Dương Danh Kiểu

11/06/1989

Hồ sơ đủ

48

Phan Quang Hùng

16/12/1984

Hồ sơ đủ

49

Phạm Quỳnh Dương

20/10/1988

Hồ sơ đủ

50

Lê Mạnh Linh

30/06/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

51

Lương Thị Thanh

01/11/1985

Hồ sơ đủ

52

Nguyễn Doãn Thanh

23/09/1984

Hồ sơ đủ

53

Bùi Thị Hương

29/03/1993

Hồ sơ đủ

54

Lương Thế Duy

12/11/1981

Thiếu photo chứng thực đủ hộ chiếu

55

Đinh Văn Tự

26/07/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

56

Kiều Minh Tân

30/08/1988

Hồ sơ đủ

57

Phan Thế Toàn

01/01/1986

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực hộ chiếu

58

Nguyễn Hoàng Dũng

28/01/1983

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Thanh Phong

17/04/1985

Hồ sơ đủ

60

Hoàng Văn Hùng

03/02/1989

Thiếu photo chứng thực đủ hộ chiếu

61

Bùi Đình Lập

03/09/1990

Hồ sơ đủ

62

Nguyễn Văn Toàn

30/12/1986

Hồ sơ đủ

63

Nguyễn Thị Xanh

16/10/1985

Hồ sơ đủ

64

Cao Quang Đạt

07/08/1991

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Văn Nguyên

15/03/1987

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Minh Trí

01/01/1987

Thiếu photo chứng thực đủ hộ chiếu

67

Nguyễn Văn Kiên

02/09/1987

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Hữu Cường

16/04/1984

Hồ sơ đủ

69

Đặng Đình Thanh

28/08/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

70

Phạm Văn Bắc

10/10/1977

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực hộ chiếu

71

Nguyễn Văn Hợp

15/02/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

72

Nguyễn Thị Kiều

06/05/1991

Hồ sơ đủ

73

Đặng Văn Chất

30/05/1987

Hồ sơ đủ

74

Hoàng Ngọc Tuấn

19/02/1993

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 30/03/2021; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước