Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 05/04/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Lê Trọng Thao

10/06/1991

Hồ sơ đủ

2

Hoàng Văn Khai

05/11/1986

Hồ sơ đủ

3

Nguyễn Mạnh Hùng

30/12/1989

bổ sung hộ chiếu gốc

4

Lê Quang Nguyên

18/07/1980

Hồ sơ đủ

5

Nguyễn Đình Lên

08/02/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc

6

Ngô Thị Thảo Nguyên

21/04/1988

Hồ sơ đủ

7

Nguyễn Văn Thụ

18/10/1978

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ gia hạn; bổ sung hộ chiếu gốc

8

Nguyễn Thị Chinh

15/01/1986

Hồ sơ đủ

9

Trần Hữu Lộc

14/08/1991

Hồ sơ đủ

10

Lê Bá Thực

26/04/1986

hồ sơ đủ

11

Nguyễn Mỹ Á

25/09/1989

Hồ sơ đủ

12

Nguyễn Đức Điệp

26/02/1985

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước; Thiếu photo chứng thực đầy đủ hộ chiếu

13

Trần Kim Lĩnh

15/08/1985

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc

14

Nguyễn Đình Kiên

24/12/1972

Hồ sơ đủ

15

Trần Văn Khương

05/12/1984

Hồ sơ đủ

16

Nguyễn Trọng Mạnh

30/10/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc

17

Đặng Thế Anh

17/04/1986

Hồ sơ đủ

18

Âu Quốc Cường

09/09/1991

Thiếu Hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu

19

Nguyễn Đình Ninh

21/09/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc

20

Nguyễn Đức Anh

16/03/1990

Thiếu photo chứng thực Hộ chiếu

21

Nguyễn Văn Hiếu

27/08/1989

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

22

Nguyễn Văn Hiệu

05/11/1987

Hồ sơ đủ

23

Nguyễn Bá Tuấn

30/11/1988

Hồ sơ đủ

24

Nguyễn Ngọc Xuân

10/10/1979

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

25

Phùng Thị Kim Tú

26/08/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ gia hạn (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt); Bổ sung hộ chiếu gốc

26

Phan Thị Hiền

10/04/1985

Hồ sơ đủ

27

Nguyễn Quốc Định

23/07/1989

Hồ sơ đủ

28

Võ Nhân Nam

06/11/1991

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực thẻ E7; thiếu giấy ủy quyền

29

Nguyễn Văn Linh

13/10/1987

Hồ sơ đủ

30

Nguyễn Trọng Hòa

08/09/1987

Hồ sơ đủ

31

Tạ Thị Lành

19/06/1988

Hồ sơ đủ

32

nguyễn nhân tiến

28/08/1988

Hồ sơ đủ

33

Nguyễn Thị Huế

05/05/1992

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên webssite colab.gov.vn

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 12/04/2021; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước