Danh sách lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 22/5/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Văn Công

25/08/1982

Hồng Vân - Ân Thi - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Ân Thi - Hưng Yên

100.000.000

2

Đinh Trung Đức

25/08/1992

Hóa Phúc - Minh Hóa - Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Minh Hóa - Quảng Bình

100.000.000

3

Nguyễn Hữu Duy

16/12/1991

Đỉnh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn - Nghệ An

100.000.000

4

Nguyễn Văn Khảm

09/07/1986

Lạc Đạo - Văn Lâm - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Văn Lâm - Hưng Yên

100.000.000

5

Đoàn Tuấn Lương

21/04/1983

Lương Bằng - Kim Động - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động - Hưng Yên

100.000.000

6

Nguyễn Văn Thịnh

06/07/1988

Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

7

Vũ Văn Quân

27/09/1990

Vân Trung - Việt Yên - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên - Bắc Giang

100.000.000

8

Phạm Văn Thắng

05/08/1988

Cẩm Văn - Cẩm Giàng - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

100.000.000

9

Lê Uy Vũ

23/05/1984

Cam Thành Bắc - Cam Lâm - Khánh Hòa

PGD NHCSXH huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

100.000.000

10

Nguyễn Văn Tùng

23/12/1985

TT Vị Xuyên - Vị Xuyên - Hà Giang

PGD NHCSXH huyện Vị Xuyên - Hà Giang

100.000.000

11

Đặng Văn Diễn

02/08/1992

Nam Kim - Nam Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn - Nghệ An

100.000.000

12

Cao Trọng Trung

15/10/1992

Cổ Đạm - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

13

Trần Công Hòa

29/09/1989

Đức Mạnh - Đắk Mil - Đắk Nông

PGD NHCSXH huyện Đắk Mil - Đắk Nông

100.000.000

14

Nguyễn Văn Hà

07/07/1987

Vạn Ninh - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

15

Lê Văn Doanh

01/05/1990

thị trấn Tân Dân - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

16

Nguyễn Thành Tâm

10/12/1989

Qưới Thiện - Vũng Liêm - Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

100.000.000

17

Văn Ngọc Trí

13/10/1989

Đông Thanh - Đông Hà - Quảng Trị

Hội sở NH CSXH tỉnh Quảng Trị

100.000.000

18

Nguyễn Văn Kỳ

19/02/1987

Nghĩa Thái - Tân Kỳ - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ - Nghệ An

100.000.000

19

Nguyễn Trọng Chung

15/05/1987

Cộng Hiền - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

100.000.000

20

Lại Đức Tuấn

29/10/1986

Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức - Hà Nội

100.000.000

21

Đoàn Thị Nhài

02/02/1987

Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

22

Phan Xuân Lưu

25/10/1986

Hưng Đạo - Hưng Nguyên - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

100.000.000

23

Bùi Đình Tuyến

24/07/1984

thị trấn Cửa Việt - Gio Linh - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh - Quảng Trị

100.000.000

24

Trần Ngọc Chiến

02/03/1990

Mỹ Trọng - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định

Hội sở NH CSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

25

Nguyễn Văn Thảo

13/05/1989

Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

26

Nguyễn Văn Phương

18/02/1988

Kiến Quốc - Ninh Giang - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang - Hải Dương

100.000.000

27

Trần Tấn Thành

14/03/1985

thị trấn Cửa Việt - Gio Linh - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh - Quảng Trị

100.000.000

28

Nguyễn Hải Vân

03/03/1989

Xuân Lĩnh - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

29

Nguyễn Trung Thông

25/03/1981

Gia Thanh - Gia Viễn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn - Ninh Bình

100.000.000

30

Võ Quang Nhân

04/11/1985

Thuận Lộc - thành phố Huế - Thừa Thiên Huế

Hội sở NH CSXH tỉnh Thừa Thiên Huế

100.000.000

31

Nguyễn Khắc Duy

12/02/1978

Bàn Tân Định - Giồng Riềng - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

100.000.000

32

Vũ Văn Quyền

18/10/1982

Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh

PGD NHCSXH thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

100.000.000

33

Nguyễn Trí Thức

04/04/1991

Trung Hiếu - Vũng Liêm - Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

100.000.000

34

Lê Văn Minh

05/08/1984

Hải Yến - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa

100.000.000

35

Nguyễn Ngọc Tuấn

17/04/1992

Tam Hợp - Quỳ Hợp - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

100.000.000

36

Nguyễn Quang Huy

11/05/1995

Chợ Vàm - Phú Tân - An Giang

PGD NHCSXH huyện Phú Tân - An Giang

100.000.000

37

Phạm Văn Huân

06/09/1980

thị trấn Nam Sách - huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách - Hải Dương

100.000.000

38

Hồ Thế Nam

26/07/1987

Quỳnh Minh - Quỳnh Lưu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

100.000.000

39

Nguyễn Công Danh

02/09/1988

Mỹ Thọ - Cao Lãnh - Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp

100.000.000

40

Vũ Thế Trưởng

24/04/1984

Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

41

Nguyễn Quang Thịnh

08/09/1989

Dị Nậu - Thạch Thất - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất - Hà Nội

100.000.000

42

Phạm Hữu Ngũ

13/12/1990

thị trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

43

Đàm Đức Tuân

03/10/1981

Nhật Tiến - Hữu Lũng - Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

100.000.000

44

Hoàng Ngọc Đảng

01/12/1990

Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư - Thái Bình

100.000.000

45

Đào Xuân Hổ

02/02/1986

Đông Khê - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

46

Lê Xuân Dương

30/08/1988

Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa

100.000.000

47

Nguyễn Hữu Bái

02/08/1989

Cộng Hòa - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

48

Chu Quang Yên

10/08/1990

Cẩm Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì - Hà Nội

100.000.000

49

Lê Thế Anh

29/04/1982

Bến Thủy - Vinh - Nghệ An

Hội sở NH CSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

50

Nguyễn Văn Học

02/02/1980

Quảng Vọng - Quảng Xương - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

100.000.000

51

Lê Minh Hải

16/12/1991

phường Đông Cương -TP. Thanh Hóa - Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

52

Nguyễn Hữu Trường

03/08/1986

Hoằng Trạch - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

53

Hồ Đăng Hùng

20/02/1989

Kim Sơn - Quế Phong - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quế Phong - Nghệ An

100.000.000

54

Phạm Kim Nam

08/10/1988

Nam Kim - Nam Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn - Nghệ An

100.000.000

55

Nguyễn Văn Quang

01/09/1985

Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành - Nghệ An

100.000.000

56

Phan Văn Trí

12/07/1985

phường Thạch Linh -TP. Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

Hội sở NH CSXH tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

57

Nguyễn Trọng Trường

26/01/1991

Nghi Mỹ - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

58

Đoàn Anh Tuấn

12/09/1990

Diễn Hạnh - Diễn Châu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu - Nghệ An

100.000.000

59

Đặng Văn Tuệ

06/12/1988

Hùng Sơn - Đại Từ - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đại Từ - Thái Nguyên

100.000.000

60

Phan Thế Quý

02/12/1991

Nam Thành - Yên Thành - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành - Nghệ An

100.000.000

61

Nguyễn Đức Tài

07/04/1992

Diễn Nguyên - Diễn Châu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu - Nghệ An

100.000.000

62

Lê Hoàng Phương

12/11/1990

An Phước - Mang Thít - Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Mang Thít - Vĩnh Long

100.000.000

63

Vương Đắc Hoàn

13/10/1989

Cộng Hòa - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

64

Nguyễn Tất Lĩnh

03/03/1991

Thịnh Thành - Yên Thành - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành - Nghệ An

100.000.000

65

Nguyễn Đình Phú

20/10/1988

Triệu Thành - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

66

Phạm Văn Hùng

22/09/1989

Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư - Thái Bình

100.000.000

67

Lê Đình Sơn

03/06/1991

Hoằng Trạch - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

68

Phan Hữu Kỷ

03/01/1990

Hưng Lợi - Hưng Nguyên - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

100.000.000

69

Trần Văn Vinh

15/07/1992

Như Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

70

Nguyễn Hùng Tiến

19/11/1992

Chất Bình - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

71

Hồ Như Hải

20/11/1992

phường Quảng Hưng -TP.Thanh Hóa - Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

72

Phan Văn Sang

21/09/1990

Bảo Thành - Yên Thành - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành - Nghệ An

100.000.000

73

Nguyễn Thị Hương

21/07/1977

Xuân La - Pác Nặm - Bắc Kạn

PGD NHCSXH huyện Pác Nặm - Bắc Kạn

100.000.000

74

Lê Văn Hậu

05/11/1989

Châu Cường - Quỳ Hợp - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

100.000.000

75

Nguyễn Huy Thành

27/12/1992

Hoằng Trạch - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

76

Trần Phong Phú

10/04/1988

Định An - Lấp Vò - Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Lấp Vò - Đồng Tháp

100.000.000

77

Trần Xuân Ba

05/10/1990

Quỳnh Lập - Hoàng Mai - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

100.000.000

78

Lê Thị Thanh

15/03/1984

Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch - Quảng Bình

100.000.000

79

Lê Văn Thuận

01/07/1982

Quỳnh Lập - Hoàng Mai - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

100.000.000

80

Lê Minh Vương

15/11/1994

Kim Đông - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

81

Dương Thị Cẩm Y

15/07/1991

Phương Bình - Phụng Hiệp - Hậu Giang

PGD NHCSXH huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

100.000.000

82

Nguyễn Thị Hiền

16/10/1989

Bắc Hồng - Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

100.000.000

83

Trần Ngọc Quang

05/05/1991

thị trấn Gôi - Vụ Bản - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản - Nam Định

100.000.000

84

Phạm Gia Hưng

10/11/1985

Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

85

Trần Quang Hưng

15/04/1996

Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

86

Lê Quốc Dương

12/08/2000

xã Long Anh - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

87

Lê Văn Hoàng

28/08/1991

Dân Lý - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

88

Lê Trung Hưng

19/09/1991

Dân Lý - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

89

Đoàn Văn Nam

15/04/1993

Hòa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

90

Nguyễn Văn Đông

23/04/1995

Hòa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

91

Phan Doãn Phong

06/08/1990

Đồng Lương - Lang Chánh - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh - Thanh Hóa

100.000.000

92

Nguyễn Tuấn Anh

20/02/2000

Minh Tâm - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

93

Đỗ Mạnh Thìn

04/05/2000

xã Lưỡng Vượng - TP.Tuyên Quang - Tuyên Quang

Hội sở NH CSXH tỉnh Tuyên Quang

100.000.000

94

Trần Văn Đại

24/02/1997

Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

95

Phạm Thị Thơm

23/02/1995

Tây Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Tiên Lãng - Hải Phòng

100.000.000

96

Lê Văn Tiến

13/12/1993

Gia Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

100.000.000

97

Lê Ngọc Thạch

24/06/1986

Hương Thủy - Hương Khê - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

100.000.000

98

Chu Văn Minh

05/09/1989

Hoằng Trạch - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

99

Nguyễn Văn Hòa

10/05/1989

Hiền Giang - Thường Tín - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thường Tín - Hà Nội

100.000.000

100

Nguyễn Tuấn Anh

09/10/1989

Trung Minh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình

Hội sở NH CSXH tỉnh Hòa Bình

100.000.000

101

Hoàng Văn Xa

19/11/1988

Điền Trung - Bá Thước - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước - Thanh Hóa

100.000.000

102

Lê Minh Tú

26/07/1976

Vạn Hà - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

103

Nguyễn Văn Kiên

18/02/1978

Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

100.000.000

104

Nguyễn Văn Đại

08/11/1987

thị trấn Mèo Vạc - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang

PGD NHCSXH huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang

100.000.000

105

Nguyễn Văn Bình

20/08/1982

Xuân Hưng - Thọ Xuân - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa

100.000.000

106

Vương Đức Nam

19/01/1986

Cộng Hòa - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

107

Lê Văn Khánh

02/09/1987

Nghi Văn - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

108

Trịnh Đình Nghiêm

07/01/1993

Xuân Thắng - Thọ Xuân - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa

100.000.000

109

Phạm Anh Tuấn

22/08/1989

Lê Mao - Vinh - Nghệ An

Hội sở NH CSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

110

Nguyễn Bá Tuyên

10/02/1987

Hoàng Sơn - Nông Cống - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống - Thanh Hóa

100.000.000

111

Nguyễn Thị Huyền

17/09/1991

Khánh Dương - Yên Mô - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô - Ninh Bình

100.000.000

112

Lê Hoàng Giang

21/03/1989

thị trấn Hòn Đất - Hòn Đất - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Hòn Đất - Kiên Giang

100.000.000

113

Cao Ngọc Nguyên

23/11/1991

Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

114

Lê Đình Dậu

02/03/1993

Đông Ninh - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

115

Hoàng Văn Quốc

03/01/1987

Sơn Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

100.000.000

116

Nguyễn Văn Lộc

06/11/1988

Đồng Tân - Hữu Lũng - Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

100.000.000

117

Nguyễn Văn Nghĩa

22/01/1990

Bình Châu - Bình Sơn - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

100.000.000

118

Hoàng Viết Chung

22/09/1987

Đăk Ngọc - Đăk Hà - Kon Tum

PGD NHCSXH huyện Đăk Hà - Kon Tum

100.000.000

119

Nguyễn Văn Việt

09/03/1991

Nghĩa Hoàn - Tân Kỳ - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ - Nghệ An

100.000.000

120

Lê Đình Thắng

28/04/1991

Hoằng Lý - TP. Thanh Hóa - Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

121

Lê Thị Sự

20/10/1991

Hoằng Ngọc- Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

122

Lương Long Toàn

07/07/1991

Cành Nàng - Bá Thước - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước - Thanh Hóa

100.000.000

123

Nguyễn Văn Quỳnh

12/10/1990

Hợp Lý - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

124

Nguyễn Hồng Vương

05/08/1992

Bình Châu - Bình Sơn - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

100.000.000

125

Hoàng Văn Tiến

18/12/1990

Vĩnh Phú - Phù Ninh - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh - Phú Thọ

100.000.000

126

Lê Văn Vũ

12/03/1989

Phú Diên - Phú Vang - Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế

100.000.000

127

Võ Thị Thủy

10/10/1990

Thủy Châu - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

100.000.000

128

Hoàng Nghĩa Tịnh

20/07/1989

Đức Châu - Đức Thọ - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

100.000.000

129

Đoàn Thị Mai

07/11/1993

Yên Lâm - Yên Mô - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô - Ninh Bình

100.000.000

130

Vũ Tuấn Đạt

15/08/1990

Bình Minh - Nam Trực - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực - Nam Định

100.000.000

131

Ngô Tiến Linh

06/04/1990

Định Hòa - Yên Định - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định - Thanh Hóa

100.000.000

132

Đặng Xuân Khánh

18/01/1990

Minh Trí - Sóc Sơn - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn - Hà Nội

100.000.000

133

Nguyễn Hữu Thuận

10/09/1991

Nam Trung- Nam Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn - Nghệ An

100.000.000

134

Nguyễn Văn Công

08/08/1990

Yên Phú - Yên Mỹ - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Yên Mỹ - Hưng Yên

100.000.000

135

Lê Văn Cảnh

28/10/1989

Thiệu Lý - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa