Danh sách lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 14/5/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Phan Văn Nhiều

25/02/2000

Đông Bình - Thới Lai- Cần Thơ

PGD NHCSXH huyện Thới Lai- Cần Thơ

100.000.000

2

Dương Ngọc Tú Hoàng

05/09/2000

Phường 2 - Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

PGD NHCSXH Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

100.000.000

3

Nguyễn Văn Nghĩa

23/10/1983

Hải Tân - Hải Lăng - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng - Quảng Trị

100.000.000

4

Trần Thế Mạnh

23/03/1997

Nghĩa Đức - Nghĩa Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An

100.000.000

5

Hồ Đình Tư

15/05/1985

Quỳnh Liên - Hoàng Mai - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

100.000.000

6

Phạm Văn Loan

26/07/1989

Tiến Thủy - Quỳnh Lưu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

100.000.000

7

Đậu Đức Bằng

26/07/1991

Quỳnh Văn - Quỳnh Lưu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

100.000.000

8

Lương Quốc Hưng

19/09/1984

Châu Phú A - Châu Đốc - An Giang

PGD NHCSXH Thành phố Châu Đốc - An Giang

100.000.000

9

Lương Huyền Trang

06/08/1999

Xuân Dương - Thường Xuân - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân - Thanh Hóa

100.000.000

10

Hoàng Thị Bình

06/10/1987

Thị trấn Thường Xuân - Thường Xuân - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân - Thanh Hóa

100.000.000

11

Nguyễn Văn Phúc

31/12/1980

Phương Bình - Phụng Hiệp - Hậu Giang

PGD NHCSXH huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

100.000.000

12

Nguyễn Đức Tiến

24/06/1987

Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng - Hà Nội

100.000.000

13

Nguyễn Văn Hởi

31/03/1989

Phương Đình - Đan Phượng - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng - Hà Nội

100.000.000

14

Phạm Ngọc Chanh

10/10/1989

Vĩnh Lại - Lâm Thao - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao - Phú Thọ

100.000.000

15

Hà Kim Phương

16/10/1976

Chu Hóa - Việt Trì - Phú Thọ

Hội sở NH CSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

16

Trần Văn Tuấn

02/01/1984

Việt Hùng - Trực Ninh - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh - Nam Định

100.000.000

17

Hoàng Bá Hưng

13/03/1987

Mỹ Phú - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Hội sở NH CSXH tỉnh Đồng Tháp

100.000.000

18

Nguyễn Tiến Dũng

05/07/1983

Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư - Ninh Bình

100.000.000

19

Nguyễn Thế Lân

06/02/1984

Phú Hiệp - Phú Tân - An Giang

PGD NHCSXH huyện Phú Tân - An Giang

100.000.000

20

Lê Văn Tân

15/07/1990

Đồng Tiến - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

21

Hà Mạnh Linh

03/12/1990

Phúc Thắng - Sơn Động - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động - Bắc Giang

100.000.000

22

Bùi Văn Hòa

16/08/1987

phường Việt Hòa - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Hội sở NH CSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

23

Lê Kim Hòa

01/05/1983

Đông Minh - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

24

Dương Quý Khương

19/11/1989

Triệu Thành - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

25

Đỗ Hoàng Vinh

20/01/1993

Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn - Hà Nội

100.000.000

26

Lê Đình Sang

13/03/1990

Diễn Yên - Diễn Châu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu - Nghệ An

100.000.000

27

Trần Văn Vinh

19/06/1990

Diễn Minh - Diễn Châu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu - Nghệ An

100.000.000

28

Lê Trọng Tùng

14/02/1987

Lưu Sơn - Đô Lương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương - Nghệ An

100.000.000

29

Đỗ Văn Hào

28/02/1992

Bình Châu - Bình Sơn - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

100.000.000

30

Hà Hữu Luật

25/04/1988

Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

31

Thiều Quang Hải

29/08/1986

Thiệu Vận - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

32

Đào Khoa Trường

20/03/1985

Hoằng Hợp - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

33

Mạch Văn Thơm

28/08/1987

Công Liêm - Nông Cống - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống - Thanh Hóa

100.000.000

34

Nguyễn Văn Khôi

21/02/1987

Đại Hùng - Ứng Hòa - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ứng Hòa - Hà Nội

100.000.000

35

Lê Văn Minh

10/05/1986

phường Đông Cương - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

36

Tạ Minh Công

11/12/1984

phường Đông Vĩnh - thành phố Vinh - Nghệ An

Hội sở NH CSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

37

Lương Văn Hùng

12/07/1986

Hoằng Khánh - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

38

Lê Nhân Việt

08/04/1989

Đông Anh - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

39

Mai Xuân Luyện

02/09/1991

Đông Quang - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

40

Lê Hữu Trưởng

25/11/1992

Thiệu Lý - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

41

Hoàng Văn Hải

15/09/1985

Yên Bình - Hữu Lũng - Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

100.000.000

42

Dương Thanh Biển

04/12/1990

Minh Tân - Hưng Hà - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà - Thái Bình

100.000.000

43

Lê Văn Tá

12/02/1994

Đông Quang - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

44

Nguyễn Hữu Tuyến

26/01/1983

Minh Tiến - Hữu Lũng - Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

100.000.000

45

Trương Văn Tuân

08/12/1991

Nghi Công Nam - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

46

Lê Thế Kết

20/11/1991

Thiệu Khánh - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

47

Nguyễn Thế Võ

18/08/1988

Pơng Drang - Krông Búk - Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Búk - Đắk Lắk

100.000.000

48

Đào Văn Tác

15/08/1990

Thanh Lạc - Nho Quan - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Nho Quan - Ninh Bình

100.000.000

49

Lê Viết Trí

05/05/1985

Đông Ninh - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

50

Nguyễn Văn Hiếu

25/02/1984

Nghi Hợp - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

51

Trịnh Văn Hải

02/10/1985

Xuân Thành - Thọ Xuân - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa

100.000.000

52

Lê Thị Trang

24/12/1992

Đông Hoàng - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

53

Lê Văn Cường

06/05/1986

Thanh Lâm - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

54

Hoàng Kim Tiến

26/07/1988

Tắc Vân - thành phố Cà Mau - tỉnh Cà Mau

Hội sở NH CSXH tỉnh Cà Mau

100.000.000

55

Tưởng Văn Tuyến

14/08/1985

Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Trì - Hà Nội

100.000.000

56

Trịnh Ngọc Chung

03/02/1990

Thiệu Thành - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

57

Hoàng Văn Ánh

14/12/1990

Gio Việt - Gio Linh - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh - Quảng Trị

100.000.000

58

Hoàng Văn Toàn

18/10/1990

Quỳnh Liên - Hoàng Mai - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

100.000.000

59

Trần Minh Nhựt

02/11/1983

Tịnh Kỳ - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quàng Ngãi

Hội sở NH CSXH tỉnh Quảng Ngãi

100.000.000

60

Nguyễn Như Mong

06/07/1990

Đông Hoàng - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

61

Tống Minh Đức

11/08/1990

thị trấn Mèo Vạc - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang

PGD NHCSXH huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang

100.000.000

62

Lê Văn Thắng

09/04/1987

Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

100.000.000

63

Nguyễn Danh Truyền

24/08/1994

Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

64

Trần Văn Truyền

04/04/1990

Quảng Tiến - Sầm Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

65

Lê Hữu Giáp

20/01/1990

Định Tăng - Yên Định - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định - Thanh Hóa

100.000.000

66

Lê Văn Độ

29/12/1988

Phương Trung - Thanh Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai - Hà Nội

100.000.000

67

Lê Quang Trình

15/09/1989

Dân Lý - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

68

Lê Như Thiện

15/02/1986

Hoằng Kim - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

69

Lê Hồng Giang

25/02/1989

Yên Lư - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

70

Nguyễn Đình Thắng

07/10/1989

Hoằng Đông - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

71

Nguyễn Công Trường

08/07/1987

Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng - Hà Nội

100.000.000

72

Nguyễn Đình Thuyết

12/05/1986

Trạch Mỹ Lộc - Phúc Thọ - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ - Hà Nội

100.000.000

73

Phạm Đình Tuyến

27/10/1981

P.10 - quận Phú Nhuận - TP.Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận - TP.Hồ Chí Minh

100.000.000

74

Hoàng Văn Đức

23/10/1988

Cảnh Thụy - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

75

Tống Xuân Trường

26/04/1990

Xuân Phú - Xuân Trường - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường - Nam Định

100.000.000

76

Trịnh Duy Tuấn

04/10/1991

Hoằng Đạo - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

77

Tăng Văn Đại

01/06/1986

Gia Tân - Gia Lộc - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Gia Lộc - Hải Dương

100.000.000

78

Nguyễn Bá Học

19/05/1985

Thanh Cao - Thanh Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai - Hà Nội

100.000.000

79

Nguyễn Bá Lưu

26/04/1990

Thanh Cao - Thanh Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai - Hà Nội

100.000.000

80

Hồ Ngọc Mạnh

06/04/1987

Quỳnh Tân - Quỳnh Lưu -Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu -Nghệ An

100.000.000

81

Hoàng Anh Ninh

02/06/1991

Nghĩa Lộc - Nghĩa Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An

100.000.000

82

Nguyễn Hữu Việt

29/05/1989

Đào Xá - Thanh Thủy - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Thủy - Phú Thọ

100.000.000

83

Vũ Hữu Lộc

20/10/1986

Khánh Lợi - Yên Khánh - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Khánh - Ninh Bình

100.000.000

84

Nguyễn Đức Hậu

10/11/1989

Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị

Hội sở NH CSXH tỉnh Quảng Trị

100.000.000

85

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

29/04/1989

Hà Lam - Thăng Bình - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Thăng Bình - Quảng Nam

100.000.000

86

Trần Xuân Vẽ

26/12/1985

Quỳnh Lập - Hoàng Mai - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

100.000.000

87

Nguyễn Văn Giàu

05/10/1987

Vĩnh Quang - Rạch Giá - Kiên Giang

Hội sở NH CSXH tỉnh Kiên Giang

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước