THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Trung Kiên

09/08/1985

Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Duy Tiên - Hà Nam

100.000.000

2

Nguyễn Văn Du

05/06/1989

Tân An - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

3

Lê Thị Yến

12/04/1990

Tràng Xá - Võ Nhai - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Võ Nhai - Thái Nguyên

100.000.000

4

Trương Ngọc Phương

26/01/1993

Tân An - Tân Hiệp - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Hiệp - Kiên Giang

100.000.000

5

Lê Văn Tú

23/12/1987

Thọ Nguyên - Thọ Xuân - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa

100.000.000

6

Lê Văn Hải

08/12/1987

Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh

PGD NHCSXH thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

100.000.000

7

Tô Văn Phụng

01/12/1978

Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Tiền Hải - Thái Bình

100.000.000

8

Lê Thị Mây

16/09/1987

Phú Hòa - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

9

Vũ Ngọc Huấn

01/04/1987

Vĩnh Lại - Lâm Thao - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao - Phú Thọ

100.000.000

10

Đinh Công Dốp

21/09/1987

Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư - Ninh Bình

100.000.000

11

Nguyễn Văn Sỹ

26/12/1982

Đông Vĩnh - Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

12

Hà Thế Thụy

16/02/1985

Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

100.000.000

13

Ngô Thị Chỉ

22/12/1987

phường Thị Cầu - thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Hội sở NHCSXH tỉnh Bắc Ninh

100.000.000

14

Lê Hữu Dũng

31/07/1986

Trung Đô - thành phố Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

15

Trần Ngọc Quyết

27/07/1991

Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn - Hà Nội

100.000.000

16

Lê Thị Trang

13/12/1992

Đông Khê - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

17

Lê Đăng Thìn

16/09/1988

Quang Sơn - Đô Lương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương - Nghệ An

100.000.000

18

Trương Văn Bắc

06/02/1993

Hoằng Phụ - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

19

Phạm Văn Hưng

30/09/1986

Đông Tiến - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

20

Nguyễn Ánh Thuận

19/10/1988

Trung Lập Thượng - Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh

100.000.000

21

Cao Thanh Trung

20/09/1979

Nghĩa Thuận - Thái Hòa - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Thái Hòa - Nghệ An

100.000.000

22

Lê Thị Châm

15/02/1984

Hoàng Đan - Tam Dương - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

100.000.000

23

Võ Văn Lợi

01/02/1987

Thanh Thủy - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

24

Lê Văn Long

08/03/1988

Liên Hà - Đông Anh - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh - Hà Nội

100.000.000

25

Nguyễn Văn Thông

10/10/1980

Nghi Hòa - thị xã Cửa Lò - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Cửa Lò - Nghệ An

100.000.000

26

Trần Thanh Tân

20/03/1992

Nghi Kim - thành phố Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

27

Lê Văn Tùng

27/11/1987

Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn - Hà Nội

100.000.000

28

Phạm Công

20/12/1990

Bắc Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Tiên Lãng - Hải Phòng

100.000.000

29

Nguyễn Văn Cường

10/11/1992

Gio Mỹ - Gio Linh - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh - Quảng Trị

100.000.000

30

Trần Văn Hiền

20/11/1991

Xuân Liên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

31

Nguyễn Viết Khải

08/02/1997

Trà Sơn - Trà Bồng - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

100.000.000

32

Huỳnh Cẩm Tiếng

04/02/1986

Hựu Thành - Trà Ôn - Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Trà Ôn - Vĩnh Long

100.000.000

33

Phạm Thành Hưng

08/02/1989

Phan Đình Phùng - TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên

Hội sở NHCSXH tỉnh Thái Nguyên

100.000.000

34

Võ Văn Pháp

01/06/1985

Phú Thịnh - Phú Ninh - Quang Nam

PGD NHCSXH huyện Phú Ninh - Quang Nam

100.000.000

35

Đỗ Thành Minh

12/06/1991

Tịnh Kỳ - Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Hội sở NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi

100.000.000

36

Trần Văn Khiêm

12/12/1986

Đông Minh - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

37

Nguyễn Văn Trung

20/10/1986

Diễn Vạn - Diễn Châu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu - Nghệ An

100.000.000

38

Trần Minh Hải

02/10/1985

Tân Mỹ - Đức Hòa - Long An

PGD NHCSXH huyện Đức Hòa - Long An

100.000.000

39

Nguyễn Văn Trung

20/07/1992

Quảng Khê - Quảng Xương - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

100.000.000

40

Phan Anh Tuấn

13/09/1995

Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh - Quảng Trị

100.000.000

41

Nguyễn Cao Lạc

01/11/1984

An Hiệp - Ba Tri - Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri - Bến Tre

100.000.000

42

Nguyễn Hữu Trọng

20/09/1985

Hòa Lợi - Bến Cát - Bình Dương

PGD NHCSXH huyện Bến Cát - Bình Dương

100.000.000

43

Tạ Xuân Chính

20/09/1979

thị trấn Lâm Thao - huyện Lâm Thao - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao - Phú Thọ

100.000.000

44

Lê Văn Tứ

04/09/1986

thị trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Kim Bảng - Hà Nam

100.000.000

45

Nguyễn Đình Thái

01/09/1987

Thanh Giang - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

46

Bùi Quang Chính

25/03/1985

thị trấn Chư Prông - huyện Chư Prông - Gia Lai

PGD NHCSXH huyện huyện Chư Prông - Gia Lai

100.000.000

47

Nguyễn Văn Mạnh

20/05/1985

Xuân Thu - Sóc Sơn - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn - Hà Nội

100.000.000

48

Ngô Hoàng Khương

01/01/1989

Tân Phong - Giá Rai - Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Giá Rai - Bạc Liêu

100.000.000

49

Vũ Hồng Quân

02/10/1989

Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam

Hội sở NHCSXH tỉnh Hà Nam

100.000.000

50

Phạm Thị Hệ

21/04/1984

Bình Định - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

51

Lương Thị Hậu

21/06/1993

Tam Văn - Lang Chánh - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh - Thanh Hóa

100.000.000

52

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

12/10/1988

Hóa Sơn - Minh Hóa - Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Minh Hóa - Quảng Bình

100.000.000

53

Nguyễn Thế Sơn

26/10/1989

Phượng Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

100.000.000

54

Nguyễn Văn Duyệt

15/04/1987

Thạch Bằng - Lộc Hà - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

100.000.000

55

Đổng Đình Đại

12/02/1980

Cảnh Hưng - Tiên Du - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Tiên Du - Bắc Ninh

100.000.000

56

Dương Văn Việt

20/10/1984

Thạch Đài - Thạch Hà - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

100.000.000

57

Nguyễn Văn Xuân

11/01/1986

Hùng Lô - Việt Trì - Phú Thọ

Hội sở NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

58

Phan Viết Hàng

30/04/1988

Thủy Phù - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

100.000.000

59

Giang Quốc Điền

01/11/1988

Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì - Hà Nội

100.000.000

60

Trần Văn Thịnh

06/06/1987

Công Bình - Nông Cống - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống - Thanh Hóa

100.000.000

61

Nguyễn Quốc Thịnh

23/07/1983

Quảng Khê - Quảng Xương - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

100.000.000

62

Nguyễn Văn Hiếu

06/09/1986

Hoằng Kim - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

63

Nguyễn Mạnh Thái

08/02/1984

Vũ Xá - Kim Động - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động - Hưng Yên

100.000.000

64

Phạm Văn Đông

19/10/1982

Cẩm Văn - Cẩm Giàng - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

100.000.000

65

Ngô Thanh Vận

15/08/1989

Tam Nghĩa - Núi Thành - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Núi Thành - Quảng Nam

100.000.000

66

Ngô Viết Hiếu

15/01/1986

Nghĩa Đức - Nghĩa Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An

100.000.000

67

Phạm Văn Thịnh

27/07/1985

thị trấn Tân Dân - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

68

Dũ Hành Ân

01/10/1982

Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Tiên Phước - Quảng Nam

100.000.000

69

Vũ Văn Vương

05/12/1985

Xuân Vinh - Xuân Trường - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường - Nam Định

100.000.000

70

Nguyễn Đình Thuyên

02/06/1985

Giang Sơn - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

71

Bạch Văn Tuyến

18/07/1976

Hoằng Minh - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

72

Lê Thuận Luật

12/12/1977

Tân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy - Quảng Bình

100.000.000

73

Nguyễn Văn Trung

18/05/1983

Hưng Bình - Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

74

Nguyễn Văn Mạnh

18/09/1988

Đồng Tâm - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Hội sở NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc

100.000.000

75

Trần Trọng Mạnh

15/08/1984

Thái Hưng - Hưng Hà - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà - Thái Bình

100.000.000

76

Cao Thị Quỳnh Xinh

05/10/1989

Phú Thịnh - Yên Bình - Yên Bái

PGD NHCSXH huyện Yên Bình - Yên Bái

100.000.000

77

Nguyễn Văn Thành

15/09/1986

Yên Tâm - Yên Định - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định - Thanh Hóa

100.000.000

78

Trần Thị Nương

05/10/1989

Đông Hòa - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

79

Nguyễn Thị Kiều Duyên

21/12/1986

Bình Thành - Thanh Bình - Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Thanh Bình - Đồng Tháp

100.000.000

80

Nguyễn Danh Dũng

29/05/1977

Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

81

Lê Cao Biên

30/04/1990

Liên Hà - Đông Anh - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh - Hà Nội

100.000.000

82

Triệu Hoàng Bình

18/10/1981

Phùng Giáo - Ngọc Lặc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa

100.000.000

83

Nguyễn Đình Chuyển

02/07/1988

Hưng Mỹ - Hưng Nguyên - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

100.000.000

84

Lê Thị Liễu

15/05/1986

Thái Bảo - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

85

Nguyễn Tuấn Hoàng

24/08/1990

Hòa Tiến - Yên Phong - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Yên Phong - Bắc Ninh

100.000.000

86

Nguyễn Khắc Phúc

14/04/1985

Bình Phú - Thạch Thất - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất - Hà Nội

100.000.000

87

Trịnh Văn Hưng

11/05/1985

Tân Trào - Kiến Thụy - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Kiến Thụy - Hải Phòng

100.000.000

88

Hà Trọng Linh

27/07/1986

Sơn Cẩm - Phú Lương - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Lương - Thái Nguyên

100.000.000

89

Nguyễn Ngọc Thủy

10/02/1988

Nghi Kim - Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

90

Phạm Kiều Oanh

23/11/1992

Hòa Thạnh - Tam Bình - Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Tam Bình - Vĩnh Long

100.000.000

91

Nguyễn Công Đức

20/11/1984

Quế Lộc - Nông Sơn - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Nông Sơn - Quảng Nam

100.000.000

92

Bùi Đức Thiện

03/04/1983

Phú Châu - Ba Vì - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì - Hà Nội

100.000.000

93

Trần Văn Phong

20/12/1988

Thị trấn Đức Thọ - Đức Thọ - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

100.000.000

94

Ngô Đức Lợi

05/04/1976

Tân Dĩnh - Lạng Giang - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang - Bắc Giang

100.000.000

Tin khác