THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP NĂM 2019

Từ ngày 10/11 đến ngày 12/11/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cho người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp năm 2019; căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả kỳ thi và hướng dẫn những người lao động đạt yêu cầu qua 2 vòng thi một số nội dung như sau:

1. Kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Người lao động Xem kết quả thi tại đây.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

Người lao động đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực tự tải và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

Người lao động Tải hồ sơ tại đây.

3. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước đã gửi công văn thông báo và đề nghị Sở Lao động –Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực trong ngành ngư nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc (nội dung Công văn xem tại đây). Đề nghị người lao động thuộc đối tượng nêu trên chủ động liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Tin khác
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 02/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (26/11/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 27/11/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (26/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn   (21/11/2019)
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ   (20/11/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/11/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (15/11/2019)
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 14/11/2019   (15/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết Khóa 24-ĐN   (14/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn   (13/11/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 11/11/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (08/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn   (07/11/2019)