DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Vũ Văn Đức

04/09/1984

Bình Dương - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

2

Nguyễn Văn Khuyến

17/08/1987

Trường Sơn - Lục Nam - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam - Bắc Giang

100.000.000

3

Hoàng Thị Nhung

13/11/1990

Quỳnh Phú - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

4

Lê Văn Nam

01/01/1985

Quảng Châu - thành phố Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa

PGD NHCSXH thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

5

Trần Mầu

01/03/1990

Bình Châu - Bình Sơn - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

100.000.000

6

Cao Minh Nghĩa

21/12/1984

thị trấn U Minh - huyện U Minh - tỉnh Cà Mau

PGD NHCSXH huyện U Minh - tỉnh Cà Mau

100.000.000

7

Lê Văn Hiếu

11/03/1990

Đức Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn - Nghệ An

100.000.000

8

Trần Đức Dũng

20/02/1986

Cổ Đạm - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

9

Nguyễn Đạo Huấn

26/07/1983

thị trấn Thanh Thủy - huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ

100.000.000

10

Lê Minh Ba

27/03/1987

Thành Thọ - Thạch Thành - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thạch Thành - Thanh Hóa

100.000.000

11

Bùi Văn Hưng

04/03/1985

Thượng Trưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

100.000.000

12

Nguyễn Văn Ninh

03/08/1991

Hoằng Khánh - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

13

Chu Thị Tươi

02/09/1983

An Lập - Sơn Động - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động - Bắc Giang

100.000.000

14

Nguyễn Huy Hoàng

16/06/1992

Thuận Lộc - Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

100.000.000

15

Phan Huy Ánh

02/10/1989

Tân Hương - Tân Kỳ - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ - Nghệ An

100.000.000

16

Lê Cường

04/04/1992

Thủy Phù - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

100.000.000

17

Ngô Văn Anh

20/09/1980

xã Hà Thạch - thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

PGD NHCSXH thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

100.000.000

18

Lê Xuân Cương

05/11/1986

Đông Hoàng - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

19

Nguyễn Đức Phương

20/08/1984

Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng - Quảng Trị

100.000.000

20

Hoàng Văn Phương

26/06/1991

Hợp Thành - Yên Thành - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành - Nghệ An

100.000.000

21

Trần Văn Hòa

23/11/1981

Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn - Nghệ An

100.000.000

22

Nguyễn Văn Thảo

01/01/1989

Ninh Thới - Cầu Kè - Trà Vinh

PGD NHCSXH huyện Cầu Kè - Trà Vinh

100.000.000

23

Nguyễn Thanh Hóa

26/05/1988

phường Hòa Thuận - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Hội sở NHCSXH tỉnh Đồng Tháp

100.000.000

24

Đặng Cao Cường

10/04/1991

Diễn Thắng - Diễn Châu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện - Diễn Châu - Nghệ An

100.000.000

25

Trần Văn Lâm

30/10/1981

Thọ Thế - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

26

Nguyễn Hương Cường

07/12/1992

Cộng Hòa - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

27

Nguyễn Xuân Tuấn

08/02/1986

Đông Tiến - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

28

Trần Hoàng Phúc

20/02/1986

thị trấn Chợ Mới - huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

PGD NHCSXH huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

100.000.000

29

Trần Văn Tuấn

04/11/1986

Vũ Tiến - Vũ Thư - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư - Thái Bình

100.000.000

30

Phan Văn Hoàng

03/06/1991

Hưng Thắng - Hưng Nguyên - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

100.000.000

31

Cao Văn Đức

03/01/1988

Giao Hải - Giao Thủy - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Giao Thủy - Nam Định

100.000.000

32

Nguyễn Đức Thành

27/04/1988

Nham Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

33

Dương Mạnh Quang

29/06/1980

Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội

PGD NHCSXH quận Hoàng Mai - Hà Nội

100.000.000

34

Lưu Vĩnh Phúc

07/06/1981

Hòa Hiệp - Tam Bình - Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Tam Bình - Vĩnh Long

100.000.000

35

Trần Văn Quốc Thuấn

11/07/1982

Tăng Nhơn Phú A - quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh

100.000.000

36

Phạm Ngọc Tĩnh

23/06/1974

Vũ Đoài - Vũ Thư - Thái Bình

PGD NHCSXH huyệnVũ Thư - Thái Bình

100.000.000

37

Mạc Văn Huy

30/06/1987

An Lạc - Chí Linh - Hải Dương

PGD NHCSXH thị xã Chí Linh - Hải Dương

100.000.000

38

Nguyễn Đỗ Cường

20/04/1987

Quảng Châu - Quảng Xương - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

100.000.000

39

Nguyễn Văn Nan

13/09/1987

Hòa Phú - Tây Hòa - Phú Yên

PGD NHCSXH huyện Tây Hòa - Phú Yên

100.000.000

40

Trần Văn Triển

18/01/1982

Hải Toàn - Hải Hậu - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Hải Hậu - Nam Định

100.000.000

41

Đỗ Đặng Duy

19/06/1987

Đông Kết - Khoái Châu - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Khoái Châu - Hưng Yên

100.000.000

42

Trần Mạnh Tiến

08/05/1990

Đức Hòa - Sóc Sơn - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn - Hà Nội

100.000.000

43

Nguyễn Hữu Thường

20/07/1990

Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

44

Nguyễn Văn Kiên

02/08/1976

phường Tứ Minh - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Hội sở NHCSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

45

Nguyễn Văn Hậu

29/01/1983

Đồng Liên - Phú Bình - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Bình - Thái Nguyên

100.000.000

46

Phạm Văn Sỹ

12/02/1990

Hưng Phú - Hưng Nguyên - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

100.000.000

47

Nguyễn Ngọc Đức

01/01/1992

Lê Mao - Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

48

Nguyễn Viết Bảo

25/09/1990

Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương - Nghệ An

100.000.000

49

Vũ Xuân Huy

17/11/1991

Trung Thành - Vụ Bản - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản - Nam Định

100.000.000

50

Nguyễn Văn Sang

11/12/1986

Bình Phú - Thăng Bình - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Thăng Bình - Quảng Nam

100.000.000

51

Trần Văn Thương

23/08/1970

Nam Trung - Nam Sách - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách - Hải Dương

100.000.000

52

Võ Thanh Thuận

05/03/1989

Trung An - Củ Chi - thành phố Hồ Chi Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi - thành phố Hồ Chi Minh

100.000.000

53

Lê Thị Hồng Thắm

25/10/1988

Cương Gián - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

100.000.000

54

Bùi Tuấn An

14/03/1982

KP3, phường 3 - thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Hội sở NHCSXH tỉnh Tây Ninh

100.000.000

55

Từ Đức Hiệp

12/07/1982

Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

PGD NHCSXH Ba Đình Tây Hồ - Hà Nội

100.000.000

56

Dương Ngọc Thành

26/01/1985

Tơ Tung - KBang - Gia Lai

PGD NHCSXH huyện KBang - Gia Lai

100.000.000

57

Nguyễn Đăng Hà

08/07/1985

Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

58

Nguyễn Anh Tuấn

22/10/1987

Bình Phú - Thạch Thất - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất - Hà Nội

100.000.000

59

Phạm Văn Tài

18/05/1998

Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

100.000.000

60

Phan Xuân Long

10/06/1981

Cẩm Dương - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

100.000.000

61

Lê Văn Chung

21/10/1996

Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn - Nghệ An

100.000.000

62

Lê Viết Hùng

20/12/1987

Lê Lợi - Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

63

Phan Văn Đô

12/01/1984

Mỹ Tân - Mỹ Lộc - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc - Nam Định

100.000.000

Tin khác
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/11/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (15/11/2019)
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 14/11/2019   (15/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết Khóa 24-ĐN   (14/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn   (13/11/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 11/11/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (08/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn   (07/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Khóa 23-VH   (07/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Khóa 22-ĐNA   (05/11/2019)
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 04/11/2019   (04/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Khóa 21-ĐN   (04/11/2019)