Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ ngày 07/05/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Thế Ánh

06/10/1987

Trường Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

100.000.000

2

Nguyễn Khắc Phục

16/04/1985

Trung Tú - Ứng Hòa - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ứng Hòa - Hà Nội

100.000.000

3

Trần Minh Vượng

10/08/1986

Đức Hòa - Sóc Sơn - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn - Hà Nội

100.000.000

4

Bùi Thị Thùy Anh

07/02/1987

Yên Thịnh - tp. Yên Bái - Yên Bái

Hội sở NHCSXH tỉnh Yên Bái

100.000.000

5

Lê Thái Đông

23/06/1989

Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng - Quảng Trị

100.000.000

6

Nguyễn Văn Tươi

29/01/1996

An Vĩnh - Lý Sơn - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi

100.000.000

7

Trần Hoàng Quốc Việt

01/07/1992

Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

8

Lê Văn Tiến

23/05/1991

Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

9

Nguyễn Trọng Đính

24/05/1987

Nhân Hóa - Mỹ Hào - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước