• Họ và tên (Đề nghị nhập có dấu)
 • Ngày sinh / /
 • Giới tính
 • Địa chỉ gửi thư
 • Địa chỉ email
 • Điện thoại liên hệ
 • Ngành nghề được đào tạo
 • Bằng cấp (nếu có):
 • Tên chương trình đã tham gia :
 • Ngày xuất cảnh / /
 • Ngày về nước / /
 • Công việc cụ thể được giao khi làm việc tại nước ngoài:
 • Thời gian làm việc:
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Công việc mong muốn
 • Mức lương mong muốn:
 • Địa chỉ làm việc mong muốn:
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước