Chính sách mới công nhận lao động mẫu mực đối với lao động EPS

Ngày 13/10/2021, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ra thông báo chính thức áp dụng một số thay đổi trong chính sách lao động mẫu mực thuộc Chương trình EPS kể từ ngày 14/10/2021, cụ thể như sau:

1. Rút ngắn thời gian chờ tái nhập cảnh

- Quy định hiện hành: Người lao động nước ngoài được chứng nhận là lao động mẫu mực sau khi về nước 03 tháng có thể được tái nhập cảnh Hàn Quốc làm việc tiếp 04 năm 10 tháng.

- Nội dung sửa đổi: Người lao động mẫu mực sau khi về nước 01 tháng có thể được tái nhập cảnh Hàn Quốc làm việc tiếp 04 năm 10 tháng.

- Lý do sửa đổi: Hàn Quốc nhận định trong thời gian 03 tháng người lao động về nước có thể phát sinh nhiều vấn đề đối với doanh nghiệp do không có người làm việc và dễ có thay đổi.

2. Mở rộng đối tượng lao động mẫu mực

- Quy định hiện hành: Người lao động được chứng nhận là lao động mẫu mực khi làm việc tại 01 doanh nghiệp trong suốt thời gian 04 năm 10 tháng.

- Nội dung sửa đổi: Ngoài những lao động chỉ làm việc tại 01 doanh nghiệp trong suốt 04 năm 10 tháng, bổ sung thêm các đối tượng sau:

+ Lao động đã thay đổi nơi làm việc nhưng trong suốt 04 năm 10 tháng làm việc liên tục chỉ ở một ngành nghề và hợp đồng của người lao động với công ty hiện tại khi được duyệt phải có thời gian từ 01 năm trở lên.

+ Lao động đã thay đổi nơi làm việc vì những nguyên nhân không thuộc về người lao động như bị quấy rối, bạo hành.v.v. và hợp đồng của người lao động với công ty hiện tại khi được duyệt phải có thời gian từ 01 năm trở lên.

+ Lao động đã thay đổi nơi làm việc vì những nguyên nhân không thuộc về người lao động như bị quấy rối, bạo hành.v.v. và thời gian hợp đồng với công ty hiện tại khi đươc duyệt dưới 01 năm, nhưng được Cơ quan an toàn nghề nghiệp chứng nhận sau khi xem xét ý kiến kiến nghị từ Hội đồng bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

- Lý do sửa đổi: Thực tế đã phát sinh một số vụ việc người lao động mặc dù bị phía chủ và doanh nghiệp đối xử không tốt nhưng vì để trở thành lao động mẫu mực đã không dám yêu cầu thay đổi nơi làm việc; một số chủ sử dụng tuyển dụng được người lao động có tay nghề thành thục muốn tiếp tục tuyển dụng lao động này theo diện lao động mẫu mực nhưng do người lao động đã từng thay đổi nơi làm việc nên đã không thể tuyển được.

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước