Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 19/10/2021

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Đoàn Văn Kiên

25/09/1991

Vũ Đông, Thái Bình, Thái Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

2

Lê Thị Thùy Dương

05/05/1996

Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Quế Sơn, QuảngNam

100.000.000

3

Trần Tiến Dũng

26/12/1999

Vinh Hà, Phú Vang, TT Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

100.000.000

4

Nguyễn Ngọc Khánh

12/07/1997

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

5

Ngô Văn Thành

15/02/1989

Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

6

Đào Duy Hoàng

21/06/1992

Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Châu, Nghệ An

100.000.000

7

Mai Quang Tuấn

16/11/1991

Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

8

Nguyễn Siêu Trường

04/08/1990

Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

9

Nguyễn Văn Thiện

06/09/1989

Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang

100.000.000

10

Nguyễn Văn Thái

05/11/1985

Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

11

Nguyễn Hồng Sơn

03/03/1997

Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Long Thành, Đồng Nai

100.000.000

12

Trương Văn Hưng

12/08/1999

Ea Toh, Krông Năng, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Năng, Đắk Lắk

100.000.000

13

Lê Quang Đức

12/01/2000

Xã Nam Tiến, Quan Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

14

Phạm Doãn Thượng

10/10/1999

Kỳ Tân, Tân kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

15

Hà Minh Chính

29/07/1993

Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Tân Sơn, Phú Thọ

100.000.000

16

Nguyễn Thế Nam

13/10/1983

Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ

100.000.000

17

Đỗ Mạnh Trường

24/01/1990

Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

18

Trương Văn Khuê

20/05/1990

Xuân Dương, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

19

Trần Văn Sáu

06/03/1993

Hoằng Châu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

20

Trần Thị Trang

20/12/1994

Đông Hương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

21

Vũ Bá Long

03/05/1991

Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

22

Ngô Văn Hải

01/05/1987

Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

23

Trương văn Tuấn

09/09/1994

Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

24

Đỗ Xuân Tiến

30/12/1982

Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

25

Dương Văn Nam

05/03/1987

Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

26

Phan Đình Huân

06/03/1990

Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

27

Đào Xuân Sĩ

24/09/1997

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

28

Vũ Văn Quang

08/04/1998

Hưng Lộc, Hậu Lộc,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

29

Nguyễn Văn Quốc

24/02/1997

Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

30

Cao Văn Tân

05/07/1987

Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

31

Hoàng Quốc Bằng

19/12/1989

Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

32

Tô Văn Thanh

30/09/1987

Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

33

Nguyễn Văn Định

20/08/1991

Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

34

Bách Văn Đông

11/11/1994

Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

35

Nguyễn Tuấn Vũ

19/05/1993

Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

36

Nguyễn Duy Thành

07/11/1986

Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

37

Nguyễn Văn Vũ

14/09/1990

Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

38

Bùi Việt Cường

09/12/2000

Thượng Ninh, Như Xuân,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

39

Nguyễn Xuân Hà

20/02/2000

Nam Tiến, Quan Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

40

Lê Hữu Quân

02/02/2000

Yên Thọ, Như Thanh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh, Thanh Hóa

100.000.000

41

Lưu Công Trọng

19/10/1995

TT. Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

42

Nguyễn Thế Nhân

20/12/1987

Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

43

Lê Đình Bình

01/07/1993

Giao An, Lang Chánh,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

100.000.000

44

Nguyễn Xuân Tuấn

19/03/1991

Yên Lâm,Yên Định,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

45

Nguyễn Văn Đạt

20/04/1998

Nam Tiến, Quan Hóa,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

46

Trương Khắc Toàn

07/05/1987

Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

47

Đàm Văn Sự

18/04/1994

Minh Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

48

Hoàng Xuân Lực

11/03/1986

Hòa Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

49

Nông Văn Đức

07/08/1998

Nhật Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

50

Đàm Văn Vương

27/02/1997

Thị trấn Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

100.000.000

51

Trần Công Sướng

20/08/1989

Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Thăng Bình, QuảngNam

100.000.000

52

Nguyễn Đình Trông

12/09/2000

Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

53

Trần Công Cường

10/08/1989

Bình Minh, Thăng Bình, Q.Nam

PGD NHCSXH huyện Thăng Bình, QuảngNam

100.000.000

54

Bùi Xuân Hùng

15/08/1989

Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

55

Quản Đức Thịnh

19/12/1990

Thanh Yên, Điện Biên, Điện Biên

PGD NHCSXH huyện Điện Biên, QuảngNam

100.000.000

56

Quàng Văn Hòa

20/09/2001

Tủa Chùa, Tủa Chùa, Điện Biên

PGD NHCSXH huyện Tủa Chùa, Điện Biên

100.000.000

57

Đinh Công Tuần

25/04/1998

La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái

PGD NHCSXH huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

100.000.000

58

Nguyễn Văn Tùng

23/11/1995

Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình

100.000.000

59

Nguyễn Hoàng Hiệp

19/11/1999

Minh Tân, Phù Cừ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Phù Cừ, Hưng Yên

100.000.000

60

Nguyễn Ngọc Long

26/01/1987

Cửa Nam, Nam Định, Nam Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

61

Nguyễn Văn Lượng

02/03/1992

Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

62

Phạm Văn Ngọ

02/11/1990

Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

63

Chu Văn Minh

05/09/1989

Hoằng Trạch, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

64

Nguyễn Văn Công

08/10/1998

An Dương, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

65

Nguyễn Văn Chiều

25/01/1983

Đông Khê ,Đông Sơn ,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

66

Phạm Văn Hải

02/02/1989

Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

100.000.000

67

Nguyễn Xuân Tiến

10/11/1989

Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh

PGD NHCSXH thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

100.000.000

68

Lê Trung Đức

06/10/1993

Lê Hồng Phong, Cẩm Phả, Quảng Ninh

PGD NHCSXH TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

100.000.000

69

Lê Thanh Hà

08/07/2001

Hạ Long,Vân Đồn, Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

100.000.000

70

Hồ Sỹ Linh

05/11/1989

Quỳnh Lộc, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

71

Lê Văn Dũng

03/12/1989

Hoằng Thành, Hoằng Hóa ,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

72

Lê Văn Long

05/05/1993

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

73

Trương Văn Hòa

01/10/1993

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

74

Nguyễn Chí Thắng

09/03/1995

Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

75

Lô Thị Anh

19/07/1996

Cắm Muộn, Quế Phong, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quế Phong, Nghệ An

100.000.000

76

Lê Huỳnh Đức

19/11/1999

Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

77

Vi Xuân Hán

10/06/2000

Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

78

Võ Văn Đạt

20/09/2000

Tân Long, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân kỳ, Nghệ An

100.000.000

79

Bùi Đăng Anh

25/05/1997

Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

80

Trương Vĩnh Trường

28/04/1988

Nghĩa Mỹ, Tx.Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

81

Nguyễn Ngọc Hoàng

18/05/1994

Đông Hiếu, Tx.Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

82

Hoàng Văn Đức

10/02/1997

Quỳnh Lộc, Tx.Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

83

Nguyễn Hồng Nam

10/08/1993

Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

84

Hồ Trọng Chuẩn

05/02/1998

Quỳnh Phương, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

85

Võ Thị Yến

10/11/1994

Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

86

Vũ Đức An

05/10/2000

Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

87

Nguyễn Văn Đức

17/11/1994

Tào Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

88

Đậu Viết Vinh

01/11/1989

Mai Hùng, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

89

Lê Văn Đô

06/09/1997

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

90

Mai Văn Lãm

23/12/1995

Xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

91

Hồ Xuân Hậu

01/01/1991

Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

92

Lê Công Tuấn

10/11/1988

Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

93

Nguyễn Văn Tùng

25/09/1996

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

94

Nguyễn Văn Quyết

01/09/1979

Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

95

Hồ Văn Nghĩa

19/10/1991

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

96

Phạm Văn Thành

14/11/1993

Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

97

Vũ Xuân Phong

03/08/1991

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

98

Hồ Minh Sơn

10/03/1983

Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

99

Nguyễn Văn Lực

10/12/1990

Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

100

Nguyễn Văn Thắng

01/07/1984

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

101

Nguyễn Văn Sóng

23/12/1994

Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

102

Nguyễn Văn Thự

25/07/1993

Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

103

Nguyễn Văn Sơn

16/07/1979

Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

104

Nguyễn Ngọc Hà

01/05/1993

Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

105

Nguyễn Quý Hiếu

18/08/1993

Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

106

Trần Văn Trinh

05/03/1990

Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

107

Bùi Thái Duy

30/10/1994

Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

108

Nguyễn Văn Linh

23/10/1990

Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

109

Nguyễn Bùi Nam

01/03/1996

.Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

110

Nguyễn Xuân Cừ

01/07/1986

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

111

Nguyễn Văn Thành

01/07/1987

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

112

Nguyễn Hữu Giáp

04/07/1994

Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

113

Nguyễn Văn Oai

08/06/1995

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

114

Nguyễn Bá Nghĩa

02/08/1999

Vĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

115

Hồ Thị Chung

05/03/1996

Nghĩa Long, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

116

Nguyễn Mạnh Tráng

20/01/1999

Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

117

Nguyễn Văn An

08/09/1994

Thạch Giám,Tương Dương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tương Dương, Nghệ An

100.000.000

118