Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 07/06/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Văn Tuyển

15/04/1984

Mai Động, Kim Động, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động, Hưng Yên

100.000.000

2

Vương Sỹ Tuấn

21/04/1986

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

3

Nguyễn Văn Hanh

30/05/1987

Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

4

Trần Chinh Chiến

12/03/1981

Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

100.000.000

5

Nguyễn Văn Việt

07/11/1990

Thọ Vực, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

6

Nguyễn Tuấn Vũ

09/08/1990

Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

7

Nguyễn Văn Chất

10/06/1987

Long Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

8

Nguyễn Thị Thúy Vân

05/02/1990

Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

9

Hà Văn Hùng

01/02/1984

Xuân Hương, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

10

Nguyễn Tiến Sơn

10/10/1990

Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Cửa Lò, Nghệ An

100.000.000

11

Nguyễn Tiến Dụng

13/09/1985

Ôn lương, Phú Lương, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Lương, Thái Nguyên

100.000.000

12

Nguyễn Văn Tuyên

04/12/1985

Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

13

Bạch Thanh Đô

06/06/1988

Mỵ Hòa, Kim Bôi, Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Bôi, Hòa Bình

100.000.000

14

Phạm Văn Thế

26/06/1991

Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Khánh, Ninh Bình

100.000.000

15

Văn Đình Sỹ

08/08/1987

Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

16

Ngô Văn Vinh

12/08/1986

Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

17

Phan Công Việt

24/12/1992

thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

18

Hoàng Trí Cường

15/03/1990

Hạnh Phúc, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

19

Trần Mạnh Hải

08/10/1985

Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

20

Trịnh Xuân Thức

11/08/1990

Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

21

Nguyễn Văn Minh

12/10/1992

Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

22

Trần Trọng Toại

17/04/1993

Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

23

Trịnh Mạnh Hùng

10/09/1988

Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

24

Phạm Đình Toán

10/12/1981

Nghĩa Thắng, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

25

Võ Văn Phúc

05/05/1989

Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

26

Trần Ngọc Trưởng

02/10/1990

Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

27

Phạm Văn Quyền

27/02/1985

Vinh Phú, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

100.000.000

28

Lê Quách Trung

28/08/1985

Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

29

Lê Viết Diêm

02/08/1976

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

30

Nguyễn Anh Tuấn

16/09/1989

Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

31

Vũ Văn Thỏa

15/04/1981

Tân Thành, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

32

Nguyễn Xuân Vượng

16/03/1987

Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

33

Lê Công Hải

14/12/1988

Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

34

Nguyễn Văn Dũng

13/07/1987

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

100.000.000

35

Nguyễn Văn Huynh

20/09/1987

Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

36

Trần Quốc Tuấn

23/01/1986

Nhân Đạo, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

37

Mai Văn Ngọc

10/09/1986

Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

38

Phạm Văn Vĩnh

24/02/1986

Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

100.000.000

39

Đoàn Đắc Luật

28/07/1990

Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

40

Nguyễn Phi Hùng

27/07/1987

Hoàng Cương, Thanh Ba, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ

100.000.000

41

Đinh Văn Ánh

06/04/1987

Thanh An, Điện Biên, Điện Biên

PGD NHCSXH huyện Điện Biên, Điện Biên

100.000.000

42

Phan Bá Hoàng

10/09/1979

Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

43

Lê Đình Dũ

23/05/1990

Mò Ó, ĐaKrông, Quảng trị

PGD NHCSXH huyện ĐaKrông, Quảng trị

100.000.000

44

Võ Hữu Cần

09/12/1989

Thới Long, quận Ô Môn, Cần Thơ

PGD NHCSXH quận Ô Môn, Cần Thơ

100.000.000

45

Nguyễn Bá Cường

30/09/1989

Xuân Tường, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

46

Đàm Quang Tuấn

20/06/1992

Đak Krong, Đak Đoa, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Đak Đoa, Gia Lai

100.000.000

47

Vũ Văn Phùng

20/02/1979

Bình Minh, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

48

Nguyễn Thái Hồng Tân

12/08/1987

An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Long Hồ, Vĩnh Long

100.000.000

49

Phạm Văn Bình

06/06/1990

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

50

Nguyễn Văn Thơ

23/08/1988

Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

51

Nguyễn Văn Tình

15/10/1983

Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ, Bắc Ninh

100.000.000

52

Nguyễn Văn An

10/09/1986

Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

PGD NHCSXH TX Đông Triều, Quảng Ninh

100.000.000

53

Lê Thị Hoa

08/09/1990

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

54

Bùi Xuân Thái

13/04/1983

An Bình, Dĩ An, Bình Dương

PGD NHCSXH TX Dĩ An, Bình Dương

100.000.000

55

Trần Đình Bình

19/04/1989

Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương, Thái Bình

100.000.000

56

Vũ Văn Hải

02/08/1989

Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

57

Nguyễn Thế Dũng

05/01/1988

Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

100.000.000

58

Phạm Văn Bắc

10/10/1977

Đông Nam, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

59

Bùi Hửu Đức

30/04/1985

Phú Thịnh, Tam Bình, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Tam Bình, Vĩnh Long

100.000.000

60

Nguyễn Thị Kiều

06/05/1991

Hưng Phú, Mỹ Tú, Sóc Trăng

PGD NHCSXH huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

100.000.000

61

Trịnh Đình Đông

14/04/1992

Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

PGD NHCSXH huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

100.000.000

62

Cầm Thị Huyền

02/08/1998

Luận Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

63

Nguyễn Văn Đức

27/04/1992

Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

64

Nguyễn Phước Ngân

10/08/1991

Tiên Lãnh, Tiên Phước, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Tiên Phước, Quảng Nam

100.000.000

65

Trần Văn Long

10/10/1995

Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

66

Nguyễn Đình Thao

18/07/1994

Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

67

Nguyễn Văn Hưng

07/09/1998

Ia Lang, Đức Cơ, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Đức Cơ, Gia Lai

100.000.000

68

Ngô Văn Tuyền

27/07/1987

Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

69

Nguyễn Tài Dũng

10/12/1984

Nga Giáp, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

70

Đào Đức Đạt

28/12/1984

Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

71

Văn Đình Phong

26/07/1998

Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

72

Nguyễn Sĩ Tiến

03/08/1995

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

73

Cao Văn Yên

24/04/1990

Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

74

Phạm Đức Huấn

25/04/1990

Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

100.000.000

75

Nguyễn Đặng

06/08/1992

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

76

Nguyễn Minh Tuấn

12/05/1997

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

77

Dương Đức Biên

21/03/1988

Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

78

Nguyễn Thị Trang

10/07/1999

Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000