DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ NGÀY 17/6/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Số CMND/ Số căn cước

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Lưu Thị Hạnh

26/03/1983

121354224

Cảnh Thụy - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

2

Trần Văn Thu

18/05/1980

212082711

Trà Phú - Trà Bồng - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

100.000.000

3

Lê Thanh Toàn

17/08/1983

121546117

Thanh Hải - Lục Ngạn - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn - Bắc Giang

100.000.000

4

Nguyễn Minh Việt

28/09/1984

172300052

Vĩnh Minh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

5

Lê Văn Hoàng

20/05/1991

121874504

Đông Phú - Lục Nam - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam - Bắc Giang

100.000.000

6

Vũ Văn Quang

13/07/1986

121702272

Hoàng Ninh - Việt Yên - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên - Bắc Giang

100.000.000

7

Nguyễn Thị Bưởi

20/08/1989

142551026

Đồng Lạc - Chí Linh - Hải Dương

PGD NHCSXH thị xã Chí Linh - Hải Dương

100.000.000

8

Trần Văn Tôn

17/12/1991

122028468

Minh Đức - Việt Yên - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên - Bắc Giang

100.000.000

9

Phạm Minh Tuân

22/03/1986

168187979

Thanh Phong - Thanh Liêm - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Thanh Liêm - Hà Nam

100.000.000

10

Lê Văn Trường

24/03/1986

172688278

Phong Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

11

Nguyễn Tiến Linh

16/05/1984

186227655

Tiến Thành - Yên Thành - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành - Nghệ An

100.000.000

12

Nguyễn Văn Thắng

10/05/1987

172794375

Xuân Lộc - Thường Xuân - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân - Thanh Hóa

100.000.000

13

Đào Xuân Yên

06/07/1986

172609448

Vạn Thắng - Nông Cống - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống - Thanh Hóa

100.000.000

14

Bùi Đức Điệp

12/08/1991

173534626

Dân Lý - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

15

Lâm Hồng Thuỷ

27/10/1992

151902918

Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư - Thái Bình

100.000.000

16

Ngô Thị Trang

04/01/1990

173242760

Vạn Hòa - Nông Cống - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống - Thanh Hóa

100.000.000

17

Nguyễn Thị Thoan

06/11/1986

112544076

Phong Vân - Ba Vì - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì - Hà Nội

100.000.000

18

Nguyễn Văn Ninh

24/01/1987

121775196

Tân Dĩnh - Lạng Giang - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang - Bắc Giang

100.000.000

19

Trần Duy Hùng

16/06/1990

112489404

Hát Môn - Phúc Thọ - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ - Hà Nội

100.000.000

20

Nguyễn Văn Hoàn

20/03/1990

173448550

Quảng Vọng - Quảng Xương - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

100.000.000

21

Nguyễn Văn Bạo

08/07/1988

121821238

Tam Dị - Lục Nam - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam - Bắc Giang

100.000.000

22

Ngô Thọ Hải

08/05/1984

172606904

Vạn Thắng - Nông Cống - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống - Thanh Hóa

100.000.000

23

Trần Văn Hiệp

12/08/1987

172988041

Nam Ngạn - TP.Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

24

Phạm Văn Trường

01/06/1989

164323344

Hùng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

25

Nguyễn Đăng Phong

28/02/1986

112132751

Đỗ Động - Thanh Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai - Hà Nội

100.000.000

26

Lành Đức Lan

15/06/1985

080814645

Nhật Tiến - Hữu Lũng - Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

100.000.000

27

Tống Văn Hùng

20/01/1989

001089006856

Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

28

Hoàng Minh Tân

28/09/1985

031085002145

Lam Sơn - Lê Chân - Hải Phòng

PGD NHCSXH quận Lê Chân - Hải Phòng

100.000.000

29

Lữ Ngọc Xuân

18/11/1989

173570972

Hoằng Phụ - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

30

Trần Trọng Lực

20/12/1988

173064422

Thiệu Lý - huyện Thiệu Hóa - tỉnh Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa - tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

31

Đặng Đức Cường

10/10/1990

125338384

Hiên Vân - Tiên Du - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Tiên Du - Bắc Ninh

100.000.000

32

Dương Văn Thế

08/08/1988

186964025

Quỳnh Lập - Hoàng Mai - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

100.000.000

33

Lê Thị Thúy

20/09/1989

186681338

Tam Hợp - Quỳ Hợp - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

100.000.000

34

Lăng Đình Vũ

20/01/1988

091513322

Minh Lập - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

100.000.000

35

Nguyễn Hữu Hưng

08/11/1988

186686485

Tam Hợp - Quỳ Hợp - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

100.000.000

36

Đỗ Văn Thanh

21/05/1986

033086000121

Thụy Phương - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

PGD NHCSXH quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

100.000.000

37

Bùi Văn Toán

01/11/1988

151644421

Minh Quang - Vũ Thư - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư - Thái Bình

100.000.000

38

Lê Thị Luyên

21/12/1990

013050857

Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh - Hà Nội

100.000.000

39

Nguyễn Thị Nhan

24/07/1989

186856657

Trù Sơn - Đô Lương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương - Nghệ An

100.000.000

40

Nguyễn Văn Long

06/07/1992

194515051

Quảng Phương - Quảng Trạch - Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

100.000.000

41

Nguyễn Văn Quý

21/11/1983

121542561

Song Mai - thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang

Hội sở NH CSXH tỉnh Bắc Giang

100.000.000

42

Phạm Tuấn Anh

29/07/1996

080096000021

phường 26 - quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH quận Bình Thạnh và quận 2 - TP. Hồ Chí Minh

100.000.000

43

Bùi Văn Mạnh

01/10/1979

141877535

Thăng Long - Kinh Môn - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Kinh Môn - Hải Dương

100.000.000

44

Nguyễn Văn Tuấn

02/01/1990

173244282

Vạn Thắng - Nông Cống - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống - Thanh Hóa

100.000.000

45

Nguyễn Hữu Thuận

20/12/1983

363985863

Đông Thạnh - Châu Thành - Hậu Giang

PGD NHCSXH huyện Châu Thành - Hậu Giang

100.000.000

46

Đặng Văn Dũng

08/10/1990

183756054

Kỳ Khang - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

100.000.000

47

Hồ Văn Trung

01/01/1986

334360675

Lưu Nghiệp Anh - Trà Cú - Trà Vinh

PGD NHCSXH huyện Trà Cú - Trà Vinh

100.000.000

48

Lê Vinh Huấn

22/01/1985

186386006

Quỳnh Lập - Hoàng Mai - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

100.000.000


Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước