Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý Hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 12/6/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Văn Hiển

07/07/1978

Hồ sơ đủ

2

Phan Thanh Trường

29/06/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

3

Mai Quý Lợi

30/12/1977

Hồ sơ đủ

4

Lê Văn Luân

05/08/1985

Hồ sơ đủ

5

Nguyễn Xuân Hùng

12/06/1988

Hồ sơ đủ

6

Đặng Văn Hạ

30/09/1984

Hồ sơ đủ

7

Đoàn Đình Hoan

16/07/1990

Hồ sơ đủ

8

Lê Văn Tâm

01/09/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

9

Phan Văn Thạnh

01/01/1988

Hồ sơ đủ

10

Lê Kim Kỳ

10/11/1992

Hồ sơ đủ

11

Nguyễn Văn Thành

02/09/1990

Hồ sơ đủ

12

Bùi Văn Kiên

09/09/1990

Hồ sơ đủ

13

Nguyễn Hồng Quân

10/01/1989

Hồ sơ đủ

14

Dương Văn Tuân

28/06/1989

Hồ sơ đủ

15

Đinh Văn Đú

09/01/1988

Hồ sơ đủ

16

Nguyễn Văn Núi

03/09/1991

Hồ sơ đủ

17

Đặng Văn Tín

25/06/1987

Hồ sơ đủ

18

Lê Đình Cường

29/05/1990

Hồ sơ đủ

19

Giáp Văn Tuyển

15/06/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

20

Le Van Bong

12/05/1989

Hồ sơ đủ

21

Nguyễn Thành Trung

04/01/1984

Hồ sơ đủ

22

Lưu Đình Phương

11/02/1987

Hồ sơ đủ

23

Nguyễn Phương Lư

08/09/1989

Hồ sơ đủ

24

Lưu Văn Thanh

01/03/1987

Hồ sơ đủ

25

Nguyễn Viết Vinh

28/10/1987

Hồ sơ đủ

26

Lê Hồng Hào

10/09/1986

Hồ sơ đủ

27

Đậu Bá Liệu

10/01/1990

Hồ sơ đủ

28

Ngô Văn Việt

28/02/1977

Hồ sơ đủ

29

Hoàng Bích Thuỳ

15/02/1983

Hồ sơ đủ

30

Hà Trung Dũng

01/08/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

31

Nguyễn Đăng Hạnh

30/05/1977

Hồ sơ đủ

32

Lê Hữu Anh

20/10/1985

Hồ sơ đủ

33

Phạm Công Bin

20/08/1981

Hồ sơ đủ

34

Nguyễn Doãn Linh

10/08/1991

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 19/06/2020; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước