Danh sách người lao động thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 23/03/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Phạm Trung Kiên

01/11/1979

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

2

Nguyễn Văn Đồng

25/10/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

3

Võ Ngọc Hưng

22/02/1982

Hồ sơ đủ

4

Nguyễn Văn Cậy

21/04/1977

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

5

Lê Văn Bạn

01/01/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

6

Lê Thị Lụa

15/05/1991

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

7

Nguyễn Văn Họa

16/06/1984

Hồ sơ đủ

8

Lại Văn Thiện

06/09/1986

Hồ sơ đủ

9

Nguyễn Thái Sơn

15/11/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

10

Nguyễn Xuân Tuyến

26/06/1985

Hồ sơ đủ

11

Phạm Danh Thiện

26/10/1985

Hồ sơ đủ

12

Trần Văn Đông

20/04/1984

Hồ sơ đủ

13

Nguyễn Trung

01/11/1977

Hồ sơ đủ

14

Hồ Văn Trung Trực

06/12/1982

Hồ sơ đủ

15

Nguyễn Minh Sang

19/04/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16

Lưu Mạnh Cường

19/04/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

17

Nguyễn Quang Hoàn

01/02/1988

Hồ sơ đủ

18

Hoàng Văn Giang

02/02/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19

Nguyễn Văn Thanh

17/09/1977

Hồ sơ đủ

20

Lê Hoài Nam

28/09/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

21

Lê Duyên Sự

17/09/1984

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Trọng Thắng

20/09/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

23

Trần Minh Trung

10/10/1988

Hồ sơ đủ

24

Trần Xuân Vẽ

26/12/1985

Hồ sơ đủ

25

Lê Văn Nam

28/04/1992

Hồ sơ đủ

26

Lê Đình Tú

28/12/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

27

Lê Hữu Giáp

20/01/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

28

Trương Doãn Uyên

08/01/1993

Hồ sơ đủ

29

Nguyễn Văn Mạnh

03/06/1988

Hồ sơ đủ

30

Nguyễn Siêu Trường

04/08/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

31

Thạch Văn

12/05/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

32

Lê Như Anh

15/09/1993

Hồ sơ đủ

33

Lê Thị Lưu

15/06/1990

Hồ sơ đủ

34

Mai Bá Hợp

28/09/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

35

Lê Đình Ba

28/10/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

36

Hoàng Hồng Đại

17/03/1985

Hồ sơ đủ

37

Trần Quang Khải

22/10/1993

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

38

Đinh Tiến Chung

24/12/1982

Hồ sơ đủ

39

Nguyễn Đức Hiệu

07/08/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

40

Nguyễn Thị Thu Hương

09/10/1987

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Văn Nhật

12/05/1990

Yêu cầu nộp bản tường trình nộp đơn muộn

42

Nguyễn Văn Sanh

08/10/1987

Hồ sơ đủ

43

Trần Văn Dương

15/05/1993

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

44

Trần Công Hiếu

27/03/1997

Hồ sơ đủ

Tin khác
THÔNG BÁO TẠM HOÃN KỲ THI TIẾNG HÀN ĐỢT 2 NĂM 2020 CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO   (17/03/2020)
THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ   (17/03/2020)
Thông báo Hướng dẫn thủ tục hoàn tiền ký quỹ và khai báo đổi tư cách lưu trú   (16/03/2020)
Danh sách người lao động hết hạn hợp động và thanh lý ký quỹ ngày 16/03/2020   (16/03/2020)
Thông báo Khai báo Online đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước   (14/03/2020)
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS VỀ NƯỚC ĐÚNG HẠN (Đợt 1/2020)   (11/03/2020)
Thông báo hoãn tập trung khóa BDKTCT đối với lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được DN Hàn Quốc lựa chọn   (09/03/2020)
Thông báo gia hạn thời gian tìm việc   (06/03/2020)
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn   (10/02/2020)
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn   (04/03/2020)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước