Danh sách người lao động hết hạn hợp động và thanh lý ký quỹ ngày 16/03/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Trần Văn Linh

12/02/1986

Hồ sơ đủ

2

Đoàn Văn Khải

25/10/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu photo công chứng 2 mặt thẻ F6

3

Nguyễn Kim Sơn

20/02/1990

Hồ sơ đủ

4

Trần Thanh Hùng

23/10/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

5

Đỗ Quốc Hưng

10/12/1987

Hồ sơ đủ

6

Nguyễn Văn Doanh

21/12/1987

Hồ sơ đủ

7

Trần Hữu Thiết

25/10/1985

Hồ sơ đủ

8

Nguyễn Vũ Hưng

21/02/1984

Hồ sơ đủ

9

Nguyễn Xuân Tưởng

02/10/1986

Hồ sơ đủ

10

Lê TRường An

17/04/1983

Hồ sơ đủ

11

Nguyễn Văn Phúc

18/10/1988

Hồ sơ đủ

12

Nguyễn Thị Hạnh

12/07/1988

Hồ sơ đủ

13

Lê Xuân Bằng

03/07/1988

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

14

Lê Thị Hạnh

02/01/1988

Hồ sơ đủ

15

Lê Anh Thức

07/09/1990

Hồ sơ đủ

16

Thái Bá Thuận

08/10/1985

Hồ sơ đủ

17

Nguyễn Thị Ngoãn

18/05/1988

Hồ sơ đủ

18

Trần Đức Thuận

17/08/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19

Nguyễn Tuấn Anh

19/05/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

20

Bùi Xuân Quang

18/07/1989

Hồ sơ đủ

21

Nguyễn Thanh Sang

09/02/1979

Hồ sơ đủ

22

Đào Trung Kiên

06/09/1986

Hồ sơ đủ

23

Võ Khánh Linh

22/02/1987

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

24

Nguyễn Thái Bình

01/01/1981

Hồ sơ đủ

25

Trần Mạnh Linh

23/09/1990

Hồ sơ đủ

26

Nguyễn Đức Hậu

10/11/1989

Hồ sơ đủ

27

Nguyễn Thị Huê

20/01/1985

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

28

Lê Viết Bình

08/02/1988

Hồ sơ đủ

29

Phạm Quốc Thanh

20/01/1982

Hồ sơ đủ

30

Trần Quang Vinh

27/09/1988

Hồ sơ đủ

31

Hoàng Thị Tình

15/07/1984

Hồ sơ đủ

32

Đoàn Ngọc Anh

24/02/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

33

Đào Danh Hậu

15/08/1985

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

34

Phan Văn Huy

25/06/1979

Hồ sơ đủ

35

Lê Thị Thu

12/09/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

36

Nguyễn Hồng Quân

15/03/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

37

Cù Văn Thắng

02/05/1985

Hồ sơ đủ

38

Nguyễn Xuân TRường

20/10/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

39

Lê Đăng Phúc

20/03/1989

Hồ sơ đủ

40

Vũ Đức Hiệp

02/04/1988

Hồ sơ đủ

41

Đỗ Viết Châu

10/02/1981

Hồ sơ đủ

42

Nguyễn Văn Cảnh

28/03/1985

Hồ sơ đủ

43

Vũ Thường Trường

05/07/1989

Hồ sơ đủ

44

Nguyễn Văn Quảng

04/06/1987

Hồ sơ đủ

45

Lưu Hữu Long

09/01/1988

Hồ sơ đủ

46

Lê Thế Hanh

03/08/1988

Hồ sơ đủ

47

Đặng Văn Trường

22/04/1981

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Thạc Minh

08/09/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

49

Nguyễn Bá Toan

08/09/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

50

Trần Tuấn Phong

01/01/1979

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

51

Hà Duy Việt

01/09/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

52

Nguyễn Tấn Sơn

07/11/1980

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Thị Kim Chung

15/04/1986

Hồ sơ đủ

54

Hoàng Thành Luân

23/08/1984

Hồ sơ đủ

55

Trịnh Duy Quang

11/10/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

56

Trần Viết Hà

05/08/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

57

Nguyễn Đức Thắng

02/04/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

58

Nguyễn Văn Long

05/03/1983

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

59

Trần Đức Khoa

14/02/1987

Hồ sơ đủ

60

Trần Văn Thuật

03/04/1984

Hồ sơ đủ

61

Trần Đức Tuấn

10/12/1991

Hồ sơ đủ

62

Vương Trí Hùng

19/07/1990

Hồ sơ đủ

63

Bùi Quang Ánh

09/05/1988

Hồ sơ đủ

64

Nguyễn Văn Tú

16/07/1990

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Phi Quốc Khánh

02/09/1989

Hồ sơ đủ

66

Ngô Quang Lực

14/07/1989

Hồ sơ đủ

67

Hồ Văn Bình

04/06/1993

Hồ sơ đủ

68

Đinh Hữu Đức

10/06/1990

Hồ sơ đủ

69

Lê Duy Dương

05/12/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

70

Lưu Văn Lượng

11/07/1989

Hồ sơ đủ

71

Nguyễn Văn Hưng

02/07/1992

Hồ sơ đủ

72

Nguyễn Văn Vĩnh

23/03/1989

Hồ sơ đủ

73

Nguyễn Duy Hiển

19/11/1993

Hồ sơ đủ

74

Trịnh Duy Đạt

12/06/1990

Hồ sơ đủ

75

Lê Văn An

11/01/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

76

Hồ Văn Quý

23/05/1992

Hồ sơ đủ

77

Lê Viết Nhất

07/03/1990

Hồ sơ đủ

78

Nguyễn Văn Lam

08/09/1989

Hồ sơ đủ

79

Nguyễn Văn Tùng

24/12/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

80

Nguyễn Phú Trước

23/11/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

81

Nguyễn Đình Quyền

02/11/1990

Hồ sơ đủ

82

Nguyễn Hữu Phong

20/12/1987

Hồ sơ đủ

83

Võ Duy Cam

10/04/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

84

Đoàn Văn Tài

05/05/1990

Hồ sơ đủ

85

Nguyễn Thị Ly

15/07/1987

Hồ sơ đủ

86

Phan Hữu Luận

12/09/1989

Hồ sơ đủ

87

Lê Quang Pháp

12/08/1991

Hồ sơ đủ

88

Nguyễn Văn Phương

12/12/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

89

Trần Văn Tuân

06/09/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

90

Lê Doãn Hải

20/04/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

91

Đào Văn Hảo

29/05/1985

Hồ sơ đủ

92

Đào Văn Linh

15/01/1985

Hồ sơ đủ

93

Nguyễn Quốc Hưng

03/08/1983

Hồ sơ đủ

94

Nguyễn Tiến Chiến

08/04/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

95

Nguyễn Viết Tâm

30/12/1987

Hồ sơ đủ

96

Nguyễn Phương Thanh

05/02/1989

Hồ sơ đủ

97

Lưu Khải Nghiêm

24/10/1985

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

98

Nguyễn Quốc Lâm

07/10/1980

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

99

Nguyễn Văn Ngọc

16/02/1982

Hồ sơ đủ

100

Nguyễn Văn Xiềng

13/09/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

101

Giang Hoàng Nghị

13/01/1985

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 21/03/2020; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước