Thông báo Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 16/12/2019

Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 16/12/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Tư Lới

21/10/1979

Hồ sơ đủ

2

Trần Văn CHính

12/08/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

3

Trần Văn Thu

29/03/1985

Hồ sơ đủ

4

Nguyễn Thị Bình

28/02/1990

Hồ sơ đủ

5

Vũ Thị Nga

19/12/1990

Hồ sơ đủ

6

Lê Văn Nhật

15/04/1992

Hồ sơ đủ

7

Bùi Đăng Chí

28/08/1985

Hồ sơ đủ

8

Nguyễn Quang Thinh

12/07/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

9

Nguyễn Thị Tin

24/07/1993

Hồ sơ đủ

10

Nguyễn Hiền Chiến

11/06/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

11

Phạm Văn Tuấn

12/06/1987

Hồ sơ đủ

12

Nguyễn Hữu Dũng

06/05/1988

Hồ sơ đủ

13

Phạm Văn Hùng

07/02/1985

Hồ sơ đủ

14

Trần Văn Trinh

11/11/1985

Hồ sơ đủ

15

Bùi Trọng Cảnh

04/08/1986

Hồ sơ đủ

16

Trần Khắc Biển

19/12/1986

Hồ sơ đủ

17

Vũ Hoàng Phương

14/07/1977

Hồ sơ đủ

18

Trần Thị Hoa

25/01/1991

Hồ sơ đủ

19

Hoàng Đức Hải

14/02/1986

Hồ sơ đủ

20

Phạm Văn Mùa

20/07/1985

Hồ sơ đủ

21

Trần VĂn Đam

15/03/1980

Hồ sơ đủ

22

Lê Thanh Vy

30/08/1970

Hồ sơ đủ

23

Huỳnh Văn Niên

16/01/1983

Hồ sơ đủ

24

Lê Văn Dũng

11/04/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

25

Nguyễn Thọ Nhiệm

20/09/1988

Hồ sơ đủ

26

Ngô Quang Diệp

12/07/1989

Hồ sơ đủ

27

Nguyễn Đang Hoàn

22/12/1980

Hồ sơ đủ

28

Quách Đinh Tiệp

23/10/1986

Hồ sơ đủ

29

Đoàn Đăng Doanh

27/01/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc;

30

Vũ Khắc Tiệp

30/09/1989

Hồ sơ đủ

31

Nguyễn Xuân Bính

19/07/1987

Hồ sơ đủ

32

Nguyễn Thị Phượng

12/08/1988

Hồ sơ đủ

33

Nguyễn Ngọc Anh

06/09/1980

Hồ sơ đủ

34

Lê Bá Khoan

20/05/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Chưa có Công văn của Văn phòng thông báo về việc chuyển đổi tư cách lưu trú

35

Nguyễn Văn Tháp

20/05/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

36

Nguyễn Văn Quy

20/11/1990

Hồ sơ đủ

37

Đoàn Ngọc Toản

16/06/1979

Hồ sơ đủ

38

Tống Văn Dần

27/10/1986

Hồ sơ đủ

39

Dương Đức Toàn

18/02/1987

Hồ sơ đủ

40

Trịnh Ngọc Phi

12/09/1991

Hồ sơ đủ

41

Võ CHí Công

10/11/1990

Hồ sơ đủ

42

Lê Văn Năm

01/06/1989

Hồ sơ đủ

43

Trần Thị Hường

02/08/1980

Hồ sơ đủ

44

Nguyễn Văn Long

04/12/1984

Hồ sơ đủ

45

Đỗ Văn Đức Tài

07/03/1987

Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Tuấn Việt

02/12/1986

Hồ sơ đủ

47

Đinh Văn Tuấn

06/03/1983

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc;

48

Nguyễn Văn Pháp

28/02/1981

Hồ sơ đủ

49

Nguyễn Cao Tiến

08/09/1989

Hồ sơ đủ

50

Nguyễn Văn Trung

03/11/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

51

Lê Đức Hảo

01/01/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

52

Cao Bá Quyền

25/06/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

53

Lê Văn Tuấn

26/07/1988

Hồ sơ đủ

54

Nguyễn Ngọc Thuấn

28/10/1989

Hồ sơ đủ

55

Nguyễn VĂn Điều

09/07/1981

Hồ sơ đủ

56

La Trung Thức

04/10/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

57

Vũ Viết Quý

14/09/1985

Hồ sơ đủ

58

Mai Đình Tụ

23/12/1976

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Thị Thơm

27/04/1983

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Mạnh Thắng

30/07/1989

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Văn Quân

24/10/1979

Hồ sơ đủ

62

Lương Văn Xuân

14/10/1990

Hồ sơ đủ

63

Nguyễn Thành Luận

24/02/1989

Hồ sơ đủ

64

Đỗ Văn Thượng

13/10/1986

Hồ sơ đủ

65

Lê Tiến Vĩnh

24/09/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

66

Nguyễn Văn Giang

20/06/1978

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

67

Dương VĂn Phương

18/02/1985

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Văn Sáng

02/04/1984

Hồ sơ đủ

69

Nguyễn Văn Chiến

13/08/1991

Hồ sơ đủ

70

Trương Ngọc ĐÔng

07/04/1981

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

71

Nhữ Văn Trình

28/02/1990

Hồ sơ đủ

72

Dương Đức Tuyến

23/04/1984

Hồ sơ đủ

73

Hoàng Văn Biển

27/11/1988

Hồ sơ đủ

74

Phan Văn Hùng

26/12/1990

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 25/12/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước