Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 10/4/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng

năm sinh

Hộ khẩu thường trú/

nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH

nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ

(đồng)

1

Nguyễn Doãn Linh

10/08/1991

Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh - Hà Nội

100.000.000

2

Vũ Ngọc Kiên

05/09/1992

Tiên Phương - Chương Mỹ - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ - Hà Nội

100.000.000

3

Nguyễn Đăng Đồng

02/04/1992

Trường Giang - Nông Cống - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống - Thanh Hóa

100.000.000

4

Nguyễn Văn Quế

05/05/1985

Hải Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

5

Đặng Ngọc Đức

13/09/1990

Thạch Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn - Nghệ An

100.000.000

6

Đào Công Tráng

10/08/1985

Vĩnh Lại - Lâm Thao - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao - Phú Thọ

100.000.000

7

Ngô Văn Lừng

28/09/1985

Hồng Thái - Ninh Giang - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang - Hải Dương

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước