Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 03/4/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Chu Văn Thái

06/04/1982

Đông Hưng - Lục Nam - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam - Bắc Giang

100.000.000

2

Bùi Văn Lâm

20/06/1987

Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương - Nghệ An

100.000.000

3

Trần Mạnh Huy

24/10/1989

Hưng Lộc - Vinh - Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

4

Phan Văn Năng

10/10/1986

Cư Wi - Cư Kuin - Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin - Đắk Lắk

100.000.000

5

Phan Văn Thạo

23/05/1990

Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

6

Hoàng Thế Long

20/05/1991

Quảng Trạch - Quảng Xương - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

100.000.000

7

Nguyễn Văn Hà

02/03/1991

Nhân Đạo - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

8

Tòng Văn Sơn

17/11/1989

Hua La - TP. Sơn La - Sơn La

Hội sở NHCSXH tỉnh Sơn La

100.000.000

9

Nguyễn Công Pháp

14/09/1983

Giao Hải - Giao Thủy - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Giao Thủy - Nam Định

100.000.000

10

Nguyễn Văn Dương

12/08/1985

Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương

PGĐ NHCSXH huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

100.000.000

11

Phạm Thị Nhiều

20/09/1989

Thuận Điền - Giồng Trôm - Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm - Bến Tre

100.000.000

12

Vũ Trí Tình

15/03/1987

Trí Yên - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

13

Trần Cao Cường

11/01/1981

Quang Trung - Kiến Xương - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương - Thái Bình

100.000.000

14

Nguyễn Văn Hải

02/08/1987

Đỗ Xuyên - Thanh Ba - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba - Phú Thọ

100.000.000

15

Nguyễn Minh Anh

06/12/1987

Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ - Hà Nội

100.000.000

16

Ngô Thị Cẩm Lài

06/04/1988

Thuận Yên - Hà Tiên - Kiên Giang

PGD NHCSXH thị xã Hà Tiên - Kiên Giang

100.000.000

17

Trương Văn Thịnh

10/10/1985

Nghĩa Hưng - Chưpăh - Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Chưpăh - Gia Lai

100.000.000

18

Tạ Thị Chuyên

20/07/1976

Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ

Hội sở NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

19

Lê Văn Duẩn

15/02/1990

Dân Lý - Triệu Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

20

Trần Trọng Giáp

17/07/1984

Nam Nghĩa - Nam Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn - Nghệ An

100.000.000

21

Đỗ Thị Hiền

19/05/1990

Chi Lăng Nam - Thanh Miện - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Miện - Hải Dương

100.000.000

22

Nguyễn Thị Minh Phương

03/09/1988

Phú Cường - Ba Vì - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì - Hà Nội

100.000.000

23

Tăng Thị Lệ Quyên

23/10/1992

Đồng Tân - Hữu Lũng - Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

100.000.000

24

Nguyễn Đức Thanh

06/02/1985

Hoàng Ninh - Việt Yên - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên - Bắc Giang

100.000.000

25

Nguyễn Minh Vĩ

27/02/1982

Đông Hà - Đông Hưng - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng - Thái Bình

100.000.000

26

Đào Mạnh Thìn

03/03/1989

Đại Hưng - Khoái Châu - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Khoái Châu - Hưng Yên

100.000.000

27

Nguyễn Minh Tuyến

27/02/1982

Đông Hà - Đông Hưng - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng - Thái Bình

100.000.000

28

Phạm Văn Luân

18/11/1985

Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Trì - Hà Nội

100.000.000

29

Hoàng Mạnh Linh

30/05/1982

Lê Lai - Thạch An - Cao Bằng

PGD NHCSXH huyện Thạch An - Cao Bằng

100.000.000

30

Nguyễn Văn Cường

21/07/1982

Nghĩa An - Nghĩa Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An

100.000.000

31

Nguyễn Sỹ Quảng

18/08/1988

Xuân Sơn - Đô Lương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương - Nghệ An

100.000.000

32

Phan Thành Duy

07/05/1985

Quế Cường - Quế Sơn - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Quế Sơn - Quảng Nam

100.000.000

33

Phạm Phong Phú

10/10/1977

Hương Minh - Vũ Quang - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh

100.000.000

34

Nguyễn Văn Tạo

30/07/1981

Vĩnh Thịnh - Vĩnh Thạnh - Bình Định

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định

100.000.000

35

Hồ Văn Huấn

01/08/1985

Vĩnh Trung - Vị Thủy - Hậu Giang

PGD NHCSXH huyện Vị Thủy - Hậu Giang

100.000.000

36

Nguyễn Đăng Đạt

10/10/1982

An Xuân - Tam Kỳ - Quảng Nam

Hội sở NHCSXH tỉnh Quảng Nam

100.000.000

37

Võ Đình Dũng

22/12/1986

Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu - Nghệ An

100.000.000

38

Nguyễn Trọng Cường

10/08/1982

Hộ Độ - Lộc Hà - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

100.000.000

39

Đặng Công Trường

22/02/1987

Khánh Sơn 2 - Nam Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn - Nghệ An

100.000.000

40

Dương Chí Quyết

26/10/1983

Nghĩa Trung - Việt Yên - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên - Bắc Giang

100.000.000

41

Phí Văn Tưởng

07/05/1983

Ngọc Tảo - Phúc Thọ - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ - Hà Nội

100.000.000

42

Nguyễn Văn Sỹ

02/05/1982

Thái Hòa - Bình Giang - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Bình Giang - Hải Dương

100.000.000

43

Nguyễn Đức Tăng

12/06/1986

Đức Dũng - Đức Thọ - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

100.000.000

44

Phạm Văn Bình

02/08/1982

Thắng Thủy - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

100.000.000

45

Phạm Văn Đông

05/08/1982

Thái Hòa - Thái Thụy - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Thái Thụy - Thái Bình

100.000.000

46

Nguyễn Như Đoát

04/09/1981

Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên - Bắc Giang

100.000.000

47

Nguyễn Văn Giác

18/01/1984

Đại Hiệp - Đại Lộc - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Đại Lộc - Quảng Nam

100.000.000

48

Phạm Trung Dũng

09/05/1979

Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

100.000.000

49

Lê Văn Hoàng

19/06/1983

Nam Toàn - Nam Trực - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực - Nam Định

100.000.000

50

Cao Minh Quyết

22/03/1985

thị trấn Nhà Bè - Nhà Bè - TP.Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Nhà Bè - TP.Hồ Chí Minh

100.000.000

51

Bùi Văn Huy

06/09/1983

Tân Dân - Khoái Châu - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Khoái Châu - Hưng Yên

100.000.000

52

Phạm Cường Thịnh

14/09/1984

Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương

PGD NHCSXH thị xã Chí Linh - Hải Dương

100.000.000

53

Vũ Đình Ba

19/11/1982

Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Giao Thủy - Nam Định

100.000.000

54

Lê Văn Luận

21/11/1987

Bích Sơn - Việt Yên - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên - Bắc Giang

100.000.000

55

Hoàng Văn Tiến

25/09/1986

Thanh Văn - Thanh Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai - Hà Nội

100.000.000

56

Nguyễn Văn Huân

10/07/1990

Đông Mai - Quảng Yên - Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Quảng Yên - Quảng Ninh

100.000.000

57

Dương Đình Trúc

06/10/1985

Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương - Nghệ An

100.000.000

58

Phạm Quang Thắng

18/01/1989

Sơn Hòa - Hương Sơn - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

100.000.000

59

Lê Hữu Linh

20/11/1984

Minh Đức - Mỹ Hào - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

100.000.000

60

Đặng Thị Phương

20/06/1991

Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai

PGD NHCSXH huyện Bắc Hà - Lào Cai

100.000.000

61

Nguyễn Ngọc Ánh

26/06/1986

Lùng Vai - Mương Khương - Lào Cai

PGD NHCSXH huyện Mường Khương - Lào Cai

100.000.000

62

Dương Văn Vĩnh

08/02/1991

Quảng Châu - TP. Hưng Yên - Hưng Yên

Hội sở NHCSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

63

Nguyễn Duy Thanh

17/06/1986

Phù Vân - Phủ Lý - Hà Nam

Hội sở NHCSXH tỉnh Hà Nam

100.000.000

64

Nguyễn Đức Vĩ

10/10/1984

Minh Hải - Văn Lâm - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Văn Lâm - Hưng Yên

100.000.000

65

Hoàng Thị Chung

30/01/1993

Tân Thuận - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

Hội sở NHCSXH tỉnh Bình Thuận

100.000.000

66

Trần Văn Hưng

25/06/1975

thị trấn Kinh Môn - Kinh Môn - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Kinh Môn - Hải Dương

100.000.000

67

Ngô Thị Kim Oanh

15/12/1985

Phương Trung - Thanh Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai - Hà Nội

100.000.000

68

Nguyễn Thị Liên

03/02/1991

Đài Xuyên - Vân Đồn - Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

100.000.000

69

Võ Hoàng Dũng

02/12/1989

Tăng Bạt Hổ - Hoài Ân - Bình Định

PGD NHCSXH huyện Hoài Ân - Bình Định

100.000.000

70

Phùng Thị Hường

09/02/1988

Văn Luông - Tân Sơn - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Tân Sơn - Phú Thọ

100.000.000

71

Nguyễn Mạnh Hùng

24/03/1987

Thanh Nê - Kiến Xương - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương - Thái Bình

100.000.000

72

Trần Anh Dũng

02/08/1983

thị trấn Mường Ảng - Mường Ảng - Điện Biên

PGD NHCSXH huyện Mường Ảng - Điện Biên

100.000.000

73

Trần Thị Cẩm Lệ

10/10/1988

Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

74

Nguyễn Văn Hiếu

30/09/1982

An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục - Hà Nam

100.000.000

75

Hồ Nhữ Tân

17/06/1984

phố 7 - Quảng Hưng - Thanh Hóa

Hội sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

76

Nguyễn Anh Quỳnh

19/03/1988

Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

100.000.000

77

Trần Thị Thủy

15/01/1990

Hồng Vân - Thường Tín - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thường Tín - Hà Nội

100.000.000

Tin khác
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 29/3/2019   (03/04/2019)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2019   (30/03/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 01/4/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (28/03/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 27/3/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (25/03/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 25/3/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (21/03/2019)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 25/03/2019   (21/03/2019)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 08-ĐN (năm 2019)   (21/03/2019)
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 15/3/2019   (15/03/2019)
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 14/3/2019   (15/03/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 18/3/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS   (15/03/2019)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước