Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 24/11/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Phan Túc Định

06/07/1987

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu mới

2

Phạm Văn Huấn

17/09/1983

Bổ sung photo chứng thực thẻ E7 và hộ chiếu mới;

3

Nguyễn Bá Đông

02/05/1986

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch); bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

4

Triệu Phụ Thanh

01/12/1992

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực hộ chiếu; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

5

Lê Văn Toàn

24/04/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực cả quyển hộ chiếu

6

Nguyễn Mạnh Cường

14/08/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

7

Nguyễn Châu Thành

16/01/1975

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

8

Vũ Khắc Hoàn

20/12/1987

Hồ sơ đủ

9

Nguyễn Văn Dũng

17/03/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung giấy tờ gia hạn gốc

10

Trần Đình Dũng

20/10/1989

Hồ sơ đủ

11

Nguyễn Tiến Lâm

13/05/1990

Hồ sơ đủ

12

Nguyễn Duy Thiện

10/09/1985

Hồ sơ đủ

13

Hoàng Đình Trinh

17/10/1987

Hồ sơ đủ

14

Đoàn Khắc Kiều

07/12/1988

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu mới

15

Trần Danh Tú

10/07/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước hoặc photo chứng thực cả quyển hộ chiếu

16

Nguyễn Văn Hưng

26/07/1982

Hồ sơ đủ

17

Võ Văn Thủy

07/08/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực hộ chiếu; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

18

Trần Quốc Lê

10/08/1987

Hồ sơ đủ

19

Hồ Anh Tuấn

22/05/1989

Hồ sơ đủ

20

Nguyễn Văn Luận

20/12/1987

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

21

Nguyễn Hữu Đệ

01/05/1987

Bổ sung giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

22

Mai Thị Ngọc Dung

29/08/1989

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

23

Nguyễn Văn Phú

29/05/1987

Hồ sơ đủ

24

Vương Văn Tuấn

20/10/1987

Hồ sơ đủ

25

Lê Thanh Giang

11/12/1983

Hồ sơ đủ

26

Võ Văn Nguyên

08/10/1988

Bổ sung photo chứng thực thẻ E7 gốc

27

Nguyễn Văn Tiến

11/07/1987

Hồ sơ đủ

28

Mai Văn Vũ

06/06/1978

Hồ sơ đủ

29

Trần Đức Thủy

07/02/1986

Hồ sơ đủ

30

Trần Thị Phương Lai

21/01/1983

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

31

Nguyễn Thị Hạnh

26/12/1990

Hồ sơ đủ

32

Nguyễn Văn Cường

18/12/1989

Hồ sơ đủ

33

Trần Quang Thắng

04/03/1990

Hồ sơ đủ

34

Cáp Văn Ninh

24/07/1986

Hồ sơ đủ

35

Nguyễn Như Thọ

15/06/1988

Hồ sơ đủ

36

Đoàn Ngọc Quý

18/12/1983

Hồ sơ đủ

37

Đặng Văn Lâm

08/09/1989

Hồ sơ đủ

38

Nguyễn Thế Huy

05/12/1987

Bổ sung photo chứng thực thẻ E7 gốc

39

Lê Điền Long

02/02/1981

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

40

Lê Đình Đên

10/10/1984

Hồ sơ đủ

41

Nghiêm Bá Tam

23/10/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu

42

Nguyễn Thị Bích Liên

01/09/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc

43

Lê Thanh Hà

12/12/1990

Hồ sơ đủ

44

Nguyễn Quốc Khánh

24/08/1987

Hồ sơ đủ

45

Vũ Tiến Đạt

19/09/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

46

Nguyễn Công Thành

26/02/1991

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

47

Phạm Quang Phú

16/09/1989

Hồ sơ đủ

48

Trần Hoàng Giang

22/09/1989

Hồ sơ đủ

49

Phạm Thị Mỹ Chi

17/07/1989

Hồ sơ đủ

50

Đỗ Thị Thủy

14/06/1983

Hồ sơ đủ

51

Nguyễn Công Nguyên

20/06/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

52

Nguyễn Cửu Hoàng

29/09/1990

Hồ sơ đủ

53

Trần Văn Thanh

09/04/1985

Bổ sung đơn với thông tin người lao động

54

Lê Đức Linh

30/08/1992

Hồ sơ đủ

55

Vũ Văn Tuyên

05/05/1984

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

56

Nguyễn Văn Tú

23/12/1984

Hồ sơ đủ

57

Đinh Quốc Nam

10/11/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

58

Chu Văn An

10/10/1988

Hồ sơ đủ

59

Phạm Khoa Đăng

21/08/1984

Hồ sơ đủ

60

Đỗ Văn Thanh

22/02/1985

Hồ sơ đủ

61

Lê Ngọc Phú

16/11/1988

Hồ sơ đủ

62

Mai Thị Lý

15/03/1993

Hồ sơ đủ

63

Vũ Công Duy

14/01/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

64

Đào Huy Chung

08/02/1984

Hồ sơ đủ

65

Hồ Đức Luân

30/11/1990

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Văn Quyền

10/01/1991

Hồ sơ đủ

67

Hà Minh Đức

10/10/1984

Hồ sơ đủ

68

Hoàng Thị Liệu

28/07/1991

Hồ sơ đủ

69

Nguyễn Nguyên Giáp

16/02/1983

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

70

Phạm Thị Tuyết Mai

01/09/1986

Hồ sơ đủ

71

Mai Hòa Phú

3/7/1990

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

72

Nguyễn Mai Hương Trà

11/24/1990

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

73

Võ Hoàng Sơn

21/02/1988

Hồ sơ đủ

74

Nguyễn Văn Hảo

18/10/1981

Hồ sơ đủ

75

Nguyễn Văn Được

26/03/1988

Hồ sơ đủ

76

Võ Quang Ngọc

17/08/1987

Hồ sơ đủ

77

Nguyễn Trọng Vượng

1/21/1993

Hồ sơ đủ

78

Lê Tiến Tùng

8/2/1997

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

79

Phùng Thị Hương Thảo

6/4/1994

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 01/12/2021; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước