Thay đổi tiêu chuẩn về thị lực đối với ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan )

Căn cứ Thông báo của Văn phòng Tổ chức IM Japan tại Việt Nam về việc đề nghị điều chỉnh tiêu chuẩn về thị lực đối với ứng viên tham dự Chương trình IM Japan, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới các ứng viên thay đổi về điều kiện dự tuyển như sau:

- Yêu cầu về thị lực trước khi điều chỉnh: Thị lực 02 mắt không đeo kính đạt từ 7/10 trở lên; không bị nhược thị, rối loạn sắc giác.

- Yêu cầu về thị lực sau khi điều chỉnh: Thị lực 2 mắt không đeo kính đạt từ 1/10 trở lên; thị lực 2 mắt đeo kính đạt từ 7/10 trở lên; không bị nhược thị, rối loạn sắc giác.

Tiêu chuẩn mới về thị lực sẽ được áp dụng bắt đầu từ kỳ thi tuyển tháng 03/2021, ứng viên đã nộp hồ sơ về Trung tâm Lao động ngoài nước và đang chờ thi tuyển mà thị lực không đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn trước đây nhưng đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn sau khi điều chỉnh, đồng thời đáp ứng được yêu cầu chung thì hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các tiêu chuẩn tuyển chọn khác không thay đổi.

        Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo./.
Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước