Về việc lùi thời gian tập trung trở lại Cơ sở đào tạo đối với học viên của Trung tâm Lao động ngoài nước

Căn cứ quy định tại Công văn số 460/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; sau khi thống nhất với các đối tác, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo lùi thời gian tập trung trở lại Cơ sở đào tạo như sau:

1. Lùi thời gian tập trung trở lại Cơ sở đào tạo:

- Lùi thời gian tập trung trở lại Cơ sở đào tạo đến 17h00 ngày 28/02/2021 đối với học viên tham gia Chương trình đưa điều dưỡng viên đi học tập, làm việc tại CHLB Đức và học viên tham gia Chương trình IM Japan.

- Trường hợp dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ có thông báo kế hoạch trở lại học tập tới các học viên.

2. Yêu cầu đối với học viên

- Trong thời gian nghỉ tại địa phương, học viên tham gia Chương trình đưa điều dưỡng viên đi học tập, làm việc tại CHLB Đức nghiêm túc thực hiện việc học trực tuyến do Viện Goethe tổ chức; học viên tham gia Chương trình IM Japan làm bài tập đầy đủ được Phòng Đào tạo và Văn phòng IM Japan giao;

- Học viên chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tích cực tham gia khai báo y tế; nghiêm túc thực hiện các biện pháp kiểm tra theo dõi tình hình sức khỏe của địa phương; thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng;

        - Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông báo này. Đối với trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế quản lý học viên của Trung tâm Lao động ngoài nước./.

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước