Thông báo Danh sách kết quả thanh lý ký quỹ ngày 03/01/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Văn Cảnh

01/01/1991

Chưa có Công văn của Văn phòng

2

Lê Thái Tính

16/05/1987

Hồ sơ đủ

3

Lê Xuân Hoàn

06/10/1987

Hồ sơ đủ

4

Đoàn Văn Chương

18/06/1992

Hồ sơ đủ

5

Nguyễn Văn Sơn

22/01/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

6

Đặng Thị Hảo

10/04/1990

Hồ sơ đủ

7

Trần Hoàng Sơn

14/04/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; YC Bản tường trình nộp đơn muộn

8

Trịnh Thị Hậu

26/05/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

9

Trịnh Văn Tèo

10/05/1982

Hồ sơ đủ

10

Đoàn Thị Liên

04/10/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

11

Lê Phi Luân

16/02/1987

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

12

Huỳnh Chí Cường

15/08/1984

Hồ sơ đủ

13

Lê Văn Hiệp

11/01/1993

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

14

Đoàn Tá Tuấn

02/02/1977

Hồ sơ đủ

15

Bùi Văn Việt

30/06/1986

Hồ sơ đủ

16

Nguyễn Hữu Lâm

20/01/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

17

Nguyễn Văn Trìu

24/10/1983

Hồ sơ đủ

18

Vũ Văn Thuần

01/11/1983

Hồ sơ đủ

19

Dương Quốc Cường

26/09/1987

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

20

Nguyễn Thị Mai Phương

24/06/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

21

Phùng Anh Đức

10/01/1985

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Xuân Hưởng

18/03/1985

Hồ sơ đủ

23

Đỗ Thị Mỹ Nương

10/10/1986

Hồ sơ đủ

24

Phạm Hồng Thịnh

27/02/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

25

Phạm Văn Quyền

18/03/1983

Hồ sơ đủ

26

Trịnh Minh Châu

01/06/1980

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

27

Nguyễn Thị Thoa

21/10/1984

Hồ sơ đủ

28

Nguyễn Ngọc Vũ

26/11/1987

Hồ sơ đủ

29

Ngô Tấn Phát

28/11/1987

Hồ sơ đủ

30

Nguyễn Hữu Dũng

03/01/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

31

Đặng Hoàng Dũng

13/06/1980

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

32

Nguyễn Quốc Toàn

01/01/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

33

Nguyễn Văn Hào

20/12/1983

Hồ sơ đủ

34

Dương Công Nhiên

12/02/1988

Hồ sơ đủ

35

Nguyễn Ngọc Huy

28/08/1989

Hồ sơ đủ

36

Vũ Đình Quyến

04/04/1988

Hồ sơ đủ

37

Nguyễn Phước Hoài Sơn

19/05/1986

Hồ sơ đủ

38

An Văn Mạnh

23/10/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

39

Nguyễn Trí Quang

20/04/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

40

Hoàng Tuấn Hưng

07/07/1978

Hồ sơ đủ

41

Lê Thị Phượng

19/09/1981

Hồ sơ đủ

42

Trần Văn Hoạch

23/04/1989

Hồ sơ đủ

43

Nguyễn Đình Hào

10/10/1990

Thiếu Công văn Văn phòng

44

Lê Văn Hải

14/03/1989

Hồ sơ đủ

45

Nguyễn Văn Thương

05/03/1989

Hồ sơ đủ

46

Vũ Quần Phương

10/10/1989

Hồ sơ đủ

47

Lê Thị Vinh

06/03/1990

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Bá Hải

11/02/1983

Hồ sơ đủ

49

Nguyễn Văn Minh

25/05/1985

Hồ sơ đủ

50

Ngô Minh Tiến

29/07/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

51

Nguyễn Thanh Hải

04/05/1984

Hồ sơ đủ

52

Trần Văn Bé

20/09/1990

Hồ sơ đủ

53

Trần Như Học

30/03/1985

Hồ sơ đủ

54

Nguyễn Thị Mỹ

10/01/1989

Hồ sơ đủ

55

Phạm Văn Đức

12/06/1993

Hồ sơ đủ

56

Nguyễn Văn Minh

07/09/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

57

Lâm Thị Hà

24/06/1987

Hồ sơ đủ

58

Đinh Văn Thủy

13/07/1990

Hồ sơ đủ

59

Lê Trọng Nam

04/02/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

60

Trịnh Đức Huỳnh

10/11/1991

Hồ sơ đủ

61

Trần Thành Công

02/04/1987

Hồ sơ đủ

62

Tống Minh Tuân

31/10/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

63

Nguyễn Văn Hiếu

25/08/1987

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

64

Lưu Văn Hậu

25/01/1988

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Văn Cảnh

01/01/1991

Hồ sơ đủ

66

Chu Quốc Việt

20/10/1996

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 12/01/2020; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước