Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Huỳnh Văn Khải

10/09/1982

Hồ sơ đủ

2

Tạ Duy Ninh

28/10/1987

Hồ sơ đủ

3

Trần Văn Thiện

20/07/1983

Hồ sơ đủ

4

Trương Minh Tâm

01/01/1981

Hồ sơ đủ

5

Nguyễn Tiến Hải

20/05/1982

Hồ sơ đủ

6

Hà Công Ninh

14/06/1988

Hồ sơ đủ

7

Vũ Văn Cường

05/10/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

8

Trần Văn Sơn

09/10/1992

Hồ sơ đủ

9

Lâm Kiếm Bình

16/05/1983

Đơn không dấu

10

Lê Đắc Thức

27/03/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

11

Trần Lê Nhất Việt

03/06/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

12

Lê Văn Thụ

17/03/1990

Hồ sơ đủ

13

Đào Văn Lập

21/11/1983

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

14

Trịnh Quốc Tuấn

28/04/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Đơn đề nghị rút tiền thiếu dấu

15

Phạm Thanh Hùng

04/08/1989

Hồ sơ đủ

16

Đinh Thị Tú Oanh

11/04/1994

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

17

Bùi Văn Giáp

05/10/1984

Hồ sơ đủ

18

Triệu Xuân Thịnh

26/01/1990

Hồ sơ đủ

19

Lê Minh Sơn

27/06/1986

Hồ sơ đủ

20

Nguyễn Vũ Hiếu

04/05/1986

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

21

Hoàng Văn Thùy

15/12/1986

Hồ sơ đủ

22

Trịnh Quang Cường

02/07/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

23

Lê Ngọc Hiếu

24/10/1985

Hồ sơ đủ

24

Nguyễn Văn Tuyền

23/12/1987

Hồ sơ đủ

25

Bùi Đăng Lương

24/05/1986

Hồ sơ đủ

26

Hà Văn Độ

20/10/1989

Hồ sơ đủ

27

Phạm Công Điều

02/11/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

28

Nguyễn Văn Bính

02/09/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

29

Trần Trung Nam

28/09/1991

Hồ sơ đủ

30

Nguyễn Tiến Sơn

11/02/1991

Hồ sơ đủ

31

Chu Hồng Phấn

18/08/1976

Hồ sơ đủ

32

Lê Tiến Thọ

03/11/1987

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

33

Đỗ Trọng Tuấn

10/07/1992

Hồ sơ đủ

34

Huỳnh Công Tân

02/12/1988

Hồ sơ đủ

35

Vũ Thị Liên

21/05/1982

Hồ sơ đủ

36

Nguyễn Hữu Ngọc

29/07/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

37

Lê Văn Dương

16/06/1988

Thiếu Hộ chiếu gốc

38

Nguyễn Văn Tín

02/09/1993

Hồ sơ đủ

39

Nguyễn Văn Minh

29/04/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

40

Hoàng Văn Năm

20/01/1985

Hồ sơ đủ

41

Lê Văn Thanh

03/05/1985

Hồ sơ đủ

42

Nguyễn Văn Luyện

10/10/1988

Hồ sơ đủ

43

Phạm Tuyên Lương

03/06/1991

Hồ sơ đủ

44

Nguyễn Tiến Cường

08/10/1989

Hồ sơ đủ

45

Lê Văn Đính

29/10/1991

Hồ sơ đủ

46

Dương Thị Phương

24/04/1993

Hồ sơ đủ

47

Hồ Mạnh Hùng

28/12/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

48

Nguyễn Văn Chung

02/10/1988

Hồ sơ đủ

49

Nguyễn Đình Long

03/08/1988

Hồ sơ đủ

50

Ngô Xuân Đài

20/10/1991

Hồ sơ đủ

51

Hoàng Oai

09/06/1989

Hồ sơ đủ

52

Chu Huy Phú

02/11/1987

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Văn Tuấn

17/07/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

54

Nguyễn Ngọc Tùng

26/11/1987

Hồ sơ đủ

55

Phạm Văn Hiểu

21/12/1988

Hồ sơ đủ

56

Nguyễn Thái Nguyên

29/12/1989

Hồ sơ đủ

57

Nguyễn Tiến Sơn

06/10/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

58

Cù Văn Thanh

10/03/1984

Hồ sơ đủ

59

Lê Văn Hùng

20/01/1986

Hồ sơ đủ

60

Đỗ Văn Hiếu

01/05/1989

Hồ sơ đủ

61

hoàng Công Trung

16/11/1989

Hồ sơ đủ

62

Trần Đức Tiêu

21/09/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

63

Bùi Văn Dũng

14/07/1987

Hồ sơ đủ

64

Hoàng Thanh Hảo

12/07/1991

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Phùng Đường

09/10/1986

Hồ sơ đủ

66

Đặng Hồng Thắng

16/10/1991

Hồ sơ đủ

67

Bùi Văn Trường

15/12/1992

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Khắc Xuân

23/07/1987

Hồ sơ đủ

69

Lê Văn Phương

08/12/1986

Hồ sơ đủ

70

Nguyễn Thiết Hướng

21/04/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

71

Trịnh Duy Dương

06/02/1991

Hồ sơ đủ

72

Phạm Thị Kiên

24/09/1987

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

73

Vũ Văn Huy

04/03/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

74

Lê Thị Tỵ

20/02/1990

Hồ sơ đủ

75

Trần Quốc Hùng

09/09/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

76

Ngô Thị Loan

28/01/1988

Hồ sơ đủ

77

Đoàn Văn Dũng

20/10/1986

Hồ sơ đủ

78

Nguyễn Hoàng Linh

21/10/1989

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu;

79

Trần Thị Giang

05/12/1989

Hồ sơ đủ

80

Nguyễn Đăng Hải

13/08/1986

Hồ sơ đủ

81

Đỗ Văn Phúc

20/10/1986

Hồ sơ đủ

82

Nguyễn Văn Tuân

20/12/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

83

Huỳnh Trung Hiếu

23/11/1987

Hồ sơ đủ

84

Nguyễn Minh Khang

15/08/1987

Hồ sơ đủ

85

Nguyễn Văn Quang

07/05/1988

Hồ sơ đủ

86

Đinh Trọng Hoan

06/05/1992

Hồ sơ đủ

87

Cao Quốc Bảo

14/01/1983

Hồ sơ đủ

88

Bùi Văn Lãm

09/05/1987

Hồ sơ đủ

89

Đoàn Công Liên

25/12/1986

Hồ sơ đủ

90

Nguyễn Quốc Luyến

05/03/1991

Đơn đề nghị rút tiền thiếu xác nhận địa phương; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

91

Nguyễn Văn Đức

29/05/1992

Hồ sơ đủ

92

Dương Văn Giáp

28/04/1989

Hồ sơ đủ

93

Hồ Văn Toàn

02/09/1992

Hồ sơ đủ

94

Nguyễn Minh Tú

20/10/1988

Hồ sơ đủ

95

Nguyễn Quốc Đức

20/03/1990

Hồ sơ đủ

96

Nguyễn Hữu Hoàng

08/02/1992

Hồ sơ đủ

97

Cao Huy Mạnh

03/07/1992

Hồ sơ đủ

98

Đỗ Ánh Ngọc

19/05/1989

Hồ sơ đủ

99

Nguyễn Văn Luân

25/01/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

100

Phạm Xuân Khắc

06/06/1988

Hồ sơ đủ

101

Ngô Văn Tân

24/12/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

102

Hoàng Thị Phượng

27/04/1985

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

103

Nguyễn Ngọc Minh

18/02/1987

Hồ sơ đủ

104

Nguyễn Văn Lâm

12/05/1993

Hồ sơ đủ

105

Trần Hữu Nhã

06/06/1991

Hồ sơ đủ

106

Nguyễn Trọng Anh

06/04/1989

Thiếu Hộ chiếu gốc

107

Phạm Văn Thế

13/04/1988

Hồ sơ đủ

108

Lê Hồng Quyền

20/07/1984

Hồ sơ đủ

109

Trần Xuân Bách

22/08/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

110

Bùi Trí Ngọc

02/08/1983

Hồ sơ đủ

111

Nguyễn Văn Hội

01/10/1988

Hồ sơ đủ

112

Nguyễn Văn Cường

11/11/1991

Hồ sơ đủ

113

Trịnh Ngọc Thành

25/04/1980

Hồ sơ đủ

114

Nguyễn Thị Luân

08/06/1990

Hồ sơ đủ

115

Trịnh Văn Hiệp

26/12/1990

Hồ sơ đủ

116

Lê Xuân Khiết

10/07/1983

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

117

Tạ Văn Long

10/08/1988

Hồ sơ đủ

118

Võ Tuấn Thịnh

12/04/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

119

Nguyễn Đình Tính

05/09/1990

Hồ sơ đủ

120

Nguyễn Hữu Tuấn

18/11/1988

Hồ sơ đủ

121

Phạm Văn Bình

13/04/1985

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

122

Nguyễn Tiến Hạnh

05/08/1982

Hồ sơ đủ

123

Nguyễn Văn Thông

19/08/1992

Hồ sơ đủ

124

Nguyễn Văn Thắng

03/10/1992

Hồ sơ đủ

125

Ngô Xuân Tráng

05/07/1983

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

126

Vũ Ngọc Duẩn

21/07/1992

Hồ sơ đủ

127

Nguyễn Văn Hải

12/04/1989

Hồ sơ đủ

128

Trần Văn Tiệp

02/07/1989

Hồ sơ đủ

129

Cao Văn Sơn

03/01/1990

Thiếu Hộ chiếu gốc

130

Đoàn Đức Nhật

03/12/1988

Hồ sơ đủ

131

Dương Quang Cương

16/10/1989

Hồ sơ đủ

132

Dương Văn Trường

04/09/1991

Hồ sơ đủ

133

Phùng Văn Dũng

16/03/1992

Hồ sơ đủ

134

Đào Văn Hưởng

21/07/1991

Hồ sơ đủ

135

Lãnh Văn Định

04/01/1985

Hồ sơ đủ

136

Hoàng Trường Chinh

01/02/1986

Hồ sơ đủ

137

Nguyễn Văn Tình

08/08/1987

Hồ sơ đủ

138

Nguyễn Đình Hậu

14/02/1981

Hồ sơ đủ

139

Nguyễn Bá Khoa

09/03/1990

Hồ sơ đủ

140

Lê Quang Minh

18/08/1991

Hồ sơ đủ

141

Nguyễn Hữu Cường

20/05/1989

Hồ sơ đủ

142

Trần Văn Cầm

04/01/1990

Hồ sơ đủ

143

Cao Xuân Nguyên

09/10/1990

Hồ sơ đủ

144

Hà Xuân Tấn

01/10/1980

Hồ sơ đủ

145

Lê Trọng Tuấn

10/07/1990

Hồ sơ đủ

146

Phạm Thanh Sơn

02/09/1984

Hồ sơ đủ

147

Phan Văn Tuấn

04/05/1986

Hồ sơ đủ

148

Trương Công Đức

25/05/1987

Hồ sơ đủ

149

Lê Duy Nghĩa

23/01/1984

Hồ sơ đủ

150

Đặng Văn Lê

21/04/1989

Hồ sơ đủ

151

Trần Văn Phong

20/12/1988

Hồ sơ đủ

152

Trần Công Thiện

20/11/1987

Hồ sơ đủ

153

Phạm Tấn Vinh

13/03/1989

Hồ sơ đủ

154

Huỳnh Thị Cẩm Thùy

03/06/1990

Hồ sơ đủ

155

Nguyễn Thị Kiểu

10/06/1989

Hồ sơ đủ

156

Hà Hữu Tráng

03/12/1986

Hồ sơ đủ

157

Tống Thị Huệ

24/12/1983

Hồ sơ đủ

158

Chu Văn Tài

24/07/1988

Hồ sơ đủ

159

Lê Quang Luân

15/08/1988

Hồ sơ đủ

160

Lê Tam Tuấn

02/05/1993

Hồ sơ đủ

161

Lê Thị Mai

02/01/1990

Hồ sơ đủ

162

Nguyễn Tâm Hợp

09/10/1985

Hồ sơ đủ

163

Nguyễn Khắc Quang

30/05/1990

Hồ sơ đủ

164

Trần Quốc Đạt

19/05/1989

Hồ sơ đủ

165

Nguyễn Anh Tuấn

18/11/1992

Hồ sơ đủ

166

Phạm Văn Trọng

15/05/1988

Hồ sơ đủ

167

Hoàng Xuân Tuấn

05/09/1989

Hồ sơ đủ

168

Vương Xuân Trung

16/06/1991

Hồ sơ đủ

169

Hồ Văn Ý

04/03/1991

Hồ sơ đủ

170

Nguyễn Bá Ân

03/03/1989

Hồ sơ đủ

171

Vũ Hoàng Thanh

18/07/1987

Hồ sơ đủ

172

Lê Huy Hùng

12/12/1992

Hồ sơ đủ

173

Kiều Văn Giang

27/07/1990

Hồ sơ đủ

174

Lê Ngọc Hoàn

25/03/1990

Hồ sơ đủ

175

Nguyễn Văn Tuấn

11/06/1986

Hồ sơ đủ

176

Nguyễn Hữu Thành

21/06/1989

Thiếu Hộ chiếu gốc

177

Hoàng Văn Bình

27/07/1990

Hồ sơ đủ

178

Mai Đình Trung

11/10/1972

Hồ sơ đủ

179

Trần Văn Đại

28/06/1985

Hồ sơ đủ

180

Mai Quý Tin

23/12/1985

Hồ sơ đủ

181

Nguyễn Danh Sinh

19/12/1987

Hồ sơ đủ

182

Đoàn Văn Minh

24/04/1988

Hồ sơ đủ

183

Trần Đức Tuấn

29/10/1991

Hồ sơ đủ

184

Phạm Văn Cảnh

17/08/1992

Hồ sơ đủ

185

Lãnh Thị Giang

26/02/1994

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

186

Nguyễn Thế Ánh

13/11/1988

Hồ sơ đủ

187

Võ Văn Đức

30/10/1989

Hồ sơ đủ

188

Vũ Đình Toàn

14/02/1991

Hồ sơ đủ

189

Nguyễn Văn Quyết

05/10/1980

Hồ sơ đủ

190

Phạm Văn Tuyên

02/11/1986

Hồ sơ đủ

191

Nguyễn Năng Trường

18/02/1987

Hồ sơ đủ

192

Mai Văn Chính

07/03/1989

Hồ sơ đủ

193

Nguyễn Vĩnh Hiệp

10/03/1985

Hồ sơ đủ

194

Nguyễn Khang Tuấn

01/04/1988

Hồ sơ đủ

195

Đinh Văn Quỳnh

22/12/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

196

Nguyễn Phạm Duy

06/03/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc

197

Lê Viết Quý

07/05/1985

Hồ sơ đủ

198

Trần Văn Hùng

20/11/1990

Hồ sơ đủ

199

Trần Văn Đạt

16/04/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

200

Dương Minh Đức

08/03/1987

Hồ sơ đủ

201

Phạm Văn Tĩnh

11/10/1984

Hồ sơ đủ

202

Nguyễn Phượng Cương

19/08/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

203

Nguyễn Đức Tài

21/10/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

204

Nguyễn Văn DŨng

08/12/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

205

Bùi Văn Mao

15/07/1993

Hồ sơ đủ

206

Nguyễn Thế Duy

18/03/1987

Hồ sơ đủ

207

Lê Mạnh Hùng

06/01/1990

Hồ sơ đủ

208

Nguyễn Văn Quí

13/09/1993

Hồ sơ đủ

209

Lê Minh Trường

16/06/1987

Hồ sơ đủ

210

Vũ Văn Bền

20/04/1982

Hồ sơ đủ

211

Đặng Gia Huy

22/12/1989

Hồ sơ đủ

212

Phạm Văn Trung

26/05/1990

Hồ sơ đủ

213

Hà Quang Thế

15/05/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu;

214

Trần Trung Viên

20/12/1988

Hồ sơ đủ

215

Bùi Điền

01/02/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

216

Phạm Văn Thuận

07/07/1985

Thiếu Hộ chiếu gốc

217

Nguyễn Sỹ Nhất

28/07/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu. Thiếu Hộ chiếu gốc

218

Phạm Văn Tuân

20/12/1987

Thiếu Hộ chiếu gốc

219

Nguyễn Văn Duy

05/05/1989

Thiếu Hộ chiếu gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

220

Bùi Tiến Sỹ

02/02/1985

Thiếu Hộ chiếu gốc

221

Đỗ Bá Hào

22/02/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

222

Đào Hữu Trung

18/08/1993

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

223

Đoàn Văn Nam

16/08/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu. Thiếu Hộ chiếu gốc

224

Phạm Thị Thùy Linh

21/01/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

225

Lê Văn Hà

10/02/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

226

Trầ Minh Tân

16/10/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 19/4/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

* Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc lên Trung tâm Lao động ngoài nước, Trung tâm sẽ gửi Hộ chiếu gốc về địa chỉ gia đình người lao động. Sau khi nhận được Hộ chiếu gốc, người lao động photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu (48 trang) và gửi bản photo Hộ chiếu có chứng thực lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước