Danh sách lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ

STT

Mã VN

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

Lý do xin rút tiền ký quỹ

1

VN02014001424

Chim Xuân Thảo

27/03/1987

Trần Đề - Sóc Trăng

PGD NHCSXH huyện Trần Đề - Sóc Trăng

100.000.000

Lý do cá nhân

2

VN02014010522

Trần Ngọc Lâm

28/03/1982

Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Kim Bảng - Hà Nam

100.000.000

Lý do cá nhân

3

VN02013002630

Nguyễn Cảnh Hùng

05/06/1987

Nghi Phú - Vinh - Nghệ An

Hội sở NH CSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

Lý do cá nhân

4

VN02014001387

Vũ Văn Hậu

16/07/1990

Phả Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

100.000.000

Lý do cá nhân

5

VN02014010227

Lê Văn Diệu

15/01/1987

Hải Cường - Hải Hậu - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Hải Hậu - Nam Định

100.000.000

Lý do cá nhân

6

VN02014002070

Lê Văn Thanh

01/01/1990

Thanh Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

Lý do cá nhân

7

VN02014000312

Hồ Thu Phương

28/11/1985

Kim Đức - Việt Trì - Phú Thọ

Hội sở NH CSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

Lý do cá nhân

8

VN02014001180

Nguyễn Văn Tuấn

02/03/1992

Hòa Long - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Hội sở NH CSXH tỉnh Bắc Ninh

100.000.000

Lý do cá nhân

9

VN02014001503

Bùi Văn Du

07/09/1993

Trấn Dương - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

100.000.000

Lý do cá nhân

10

VN02014003616

Bùi Ngọc Dân

23/10/1981

Đông Xuân - Đông Hưng - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng - Thái Bình

100.000.000

Lý do cá nhân

11

VN02012003689

Nguyễn Thị Phương Oanh

25/04/1984

Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ

Hội sở NH CSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

Lý do cá nhân

12

VN02013002810

Nguyễn Tiến Thành

08/10/1986

Thanh Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

Lý do cá nhân

13

VN02014001270

Bùi Văn Quang

22/09/1989

Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Duy Tiên - Hà Nam

100.000.000

Lý do cá nhân

14

VN02013002086

Đỗ Văn Hiến

04/09/1986

Hải An - Hải Hậu - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Hải Hậu - Nam Định

100.000.000

Lý do cá nhân

15

VN02014003412

Trần Quốc Hoàn

07/11/1988

Hoành Sơn - Giao Thủy - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Giao Thủy - Nam Định

100.000.000

Lý do cá nhân

16

VN02014010798

Hà Trung Hòa

08/06/1985

An Hòa - Tam Dương - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

100.000.000

Lý do cá nhân

17

VN02015002750

Lê Thị Thu

01/03/1989

Tân Khang - Nông Cống - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống - Thanh Hóa

100.000.000

Lý do cá nhân

18

VN02015006352

Lê Duy Anh

09/07/1989

Đông Vinh - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Hội sở NH CSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

Lý do cá nhân

19

VN02015007571

Hà Tiến Dũng

05/04/1980

Tân Phú - Tân Sơn - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Tân Sơn - Phú Thọ

100.000.000

Lý do cá nhân

20

VN32016000611

Nguyễn Văn Dương

13/12/1987

phường Tân Thành - thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình

Hội sở NH CSXH tỉnh Ninh BÌnh

100.000.000

Lý do cá nhân

21

VN02016001153

Võ Hồng Nhật

17/10/1985

Nghi Trung - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

Lý do cá nhân

22

VN02016001172

Phạm Thị Thu Hiền

30/12/1990

Hải Ninh - Hải Hậu - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Hải Hậu - Nam Định

100.000.000

Lý do cá nhân

23

VN02016005459

Nguyễn Văn Túc

05/09/1987

Nguyên Xá - Vũ Thư - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư - Thái Bình

100.000.000

Lý do cá nhân

24

VN32017000115

Nguyễn Văn Hai

20/05/1988

Hà Tân - Hà Trung - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung - Thanh Hóa

100.000.000

Lý do cá nhân

25

VN02014001775

Vũ Văn Điềm

13/04/1987

Vạn Ninh - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

Lý do cá nhân

26

VN02013002305

Đỗ Bá Hào

22/02/1981

Đông Phong - Yên Phong - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Yên Phong - Bắc Ninh

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

27

VN02014010475

Đặng Quang Trường

10/06/1987

Quang Hiến - Lang Chánh - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh - Thanh Hóa

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

28

VN02014003406

Nhữ Văn Đắc

10/07/1988

Hoằng Cát - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

29

VN02012011725

Phạm Văn Anh

12/09/1983

Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Cam Lộ - Quảng Trị

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

30

VN02014008726

Nguyễn Văn Lành

21/04/1993

Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

31

VN02014000614

Nguyễn Văn Minh

19/08/1978

Thạch Hải - Thạch Hà - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

32

VN02014007482

Lê Thị Kỳ

08/03/1982

Kim Sơn - Quế Phong - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quế Phong - Nghệ An

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

33

VN02014009395

Đào Hữu Trung

18/08/1993

thị trấn Quan Sơn - huyện Quan Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

34

VN02014007322

Nguyễn Đình Đức

01/11/1992

Ngọc Chiến - Mường La - Sơn La

PGD NHCSXH huyện Mường La - Sơn La

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

35

VN02014001735

Nguyễn Văn Sơn

12/06/1992

Thạch Đài - Thạch Hà - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

36

VN02013002667

Bùi Thị Liễu

27/12/1987

Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ

37

VN02014010415

Bùi Công Sơn

18/09/1986

Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh

Hội sở NH CSXH tỉnh Quảng Ninh

100.000.000

Hết hạn HĐLĐ