7.700 người LĐ được gia hạn chứng chỉ tiếng Hàn để tiếp tục dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

Thực hiện Bản Ghi nhớ đặc biệt ký ngày 31/12/2013 giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về việc phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, những người lao động thuộc đối tượng theo quy định tại Bản Ghi nhớ đặc biệt này đã được làm lại hồ sơ đăng ký dự tuyển để gửi sang Hàn Quốc giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và trong năm 2014 đã có 5.501 lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc, trong đó có 5.142 lao động thuộc đối tượng nêu trên. Tuy nhiên, do Bản Ghi nhớ đặc biệt chỉ có hiệu lực đến ngày 31/12/2014, nên từ ngày 01/01/2015 đến nay các doanh nghiệp Hàn Quốc chỉ tiếp nhận lao động tái nhập cảnh mà không được lựa chọn lao động mới.

Với nỗ lực của các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc đàm phán với các cơ quan liên quan của Hàn Quốc, phía Hàn Quốc đã đồng ý ký gia hạn Bản Ghi nhớ đặc biệt nêu trên vào ngày 10/4/2015 vừa qua, theo đó 7.700 lao động sẽ được gia hạn chứng chỉ tiếng Hàn trong thời gian 3 tháng 10 ngày (là thời gian kể từ khi Bản ghi nhớ đặc biệt hết hiệu lực ngày 01/01/2015 đến thời điểm Bản ghi nhớ đặc biệt này được ký gia hạn vào ngày 10/4/2015) để đăng ký dự tuyển đi làm việc tại  Hàn Quốc nếu còn nguyện vọng và hồ sơ của họ sẽ tiếp tục có hiệu lực trên mạng trong thời gian 1 năm để giới thiệu cho các doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, bao gồm 2 đối tượng sau:

        - Những người lao động đạt yêu cầu trong kỳ thi tiếng Hàn tháng 12/2011, tháng 5/2012, tháng 8/2012 và tháng 3/2014 đã làm hồ sơ đăng ký dự tuyển nhưng chưa được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và những người lao động đã đạt yêu cầu về tiếng Hàn trong các kỳ thi nêu trên nhưng chưa làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (5.892 người).

      - Những người lao động về nước đúng thời hạn, đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính (gọi tắt là lao động CBT), đã có hồ sơ đăng ký dự tuyển nhưng chưa được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn đồng thời đã hết thời hạn hiệu lực hồ sơ trên mạng để giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn (1.808 người).

Để kịp thời giới thiệu hồ sơ của người lao động cho doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn trong thời gian sớm nhất, vừa qua Trung tâm Lao động ngoài nước đã có văn bản đề nghị Sở Lao động – Thương và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát và xác nhận danh sách những người còn nguyện vọng đăng ký dự tuyển và gửi danh sách về Trung tâm Lao động ngoài nước, đồng thời gửi văn bản đề nghị những người lao động CBT đã có hồ sơ đăng ký dự tuyển nhưng chưa được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn xác nhận với Trung tâm Lao động ngoài nước nếu còn nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc.

 Trên cơ sở danh sách những người lao động còn nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc do các Sở Lao động – Thương và Xã hội và người lao động xác nhận, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo cho phía Hàn Quốc để gia hạn hiệu lực hồ sơ trên mạng cho người lao động và giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn.

          Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và ngăn ngừa các đối tượng cò mồi, môi giới lợi dụng, lừa đảo thu tiền bất hợp pháp của người lao động. Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị những người lao động thuộc các đối tượng nêu trên liên hệ với các Sở Lao động – Thương và Xã hội các tỉnh, thành phố nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và Trung tâm Lao động ngoài nước để xác nhận nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong thời gian sớm nhất trước khi hết hạn thời gian gia hạn chứng chỉ tiếng Hàn theo quy định tại Bản Ghi nhớ đặc biệt được ký gia hạn ngày 10/4/2015 giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc.
Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước