Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ
 Về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động

Tin khác